23 Haziran 2024

Şaban KESECİ

İMAM BUHÂRÎ, Muhammed b. İsmâil
37. Sayı

İMAM BUHÂRÎ, Muhammed b. İsmâil

Kur’ân-ı Kerîm’den sonra en güvenilir kitap kabul edilen el-Câmi‘u’s-sahîh adlı eseriyle tanınmış büyük muhaddis.

Fıkıh Köşesi
22. Sayı

Fıkıh Köşesi

Necaset mahallinin su ile iyice temizlendikten sonra kurulanması en uygun olanıdır.

İslâm Medeniyetinde Vakıf
21. Sayı

İslâm Medeniyetinde Vakıf

İnsanların en hayırlısı, insanlara faydalı olan, malın en hayırlısı, Allah yolunda harcanan, ...

Hayâ
19. Sayı

Hayâ

Zünnûn der ki: “Muhabbet konuşturur (sevdiğini zikrettirir), hayâ sa­kinleştirir, korku kalbi titretir.”

Sûfîlerden Esintiler -Abdullah b. Hubeyk (k.s)
18. Sayı

Sûfîlerden Esintiler -Abdullah b. Hubeyk (k.s)

Bâtıl olan şeylere fazla kulak vermek kalbin ibadetlerden tat almasını engeller

Sûfîlerden Esintiler
17. Sayı

Sûfîlerden Esintiler

“Elindeki fırsatı kaçıranlar kimlerdir” diye sormuş, O da şu cevabı vermişti: “Üç şey: İlim nasip olur, fakat amelden mahrum kalınır. Amel nasip olur, fakat ihlâstan mahrum kalınır. Salih insanların

Sûfîlerden Esintiler, Ebû’s-Serî Mansûr b. Ammar
16. Sayı

Sûfîlerden Esintiler, Ebû’s-Serî Mansûr b. Ammar

Mansûr b. Ammar: “Bir kimse başına gelen dünyevî musibetlerden dolayı sızlanırsa, musibet dinine intikal eder.”demiştir.

Sûfîlerden Esintiler Hamdun Kassâr (ks.)
15. Sayı

Sûfîlerden Esintiler Hamdun Kassâr (ks.)

“Kendine ait olduğu takdirde gizli kalmasını arzu ettiğin bir şeyi başkasına ait olunca ifşa etme!”

Sûfîlerden Esintiler…
14.Sayı

Sûfîlerden Esintiler…

Anne ve babama, ‘beni Aziz ve Celil olan Allah’a hibe etmeyi arzu eder misiniz?’ dedim. Onlar da: ‘Seni İzzet ve Celâl sahibi olan Allah’a hibe eyledik’ dediler.

Allah’ın Yardımı Geldiğinde
12. Sayı

Allah’ın Yardımı Geldiğinde

Resûlullah aleyhisselam yanıma gelince, dizlerimin üzerine çöküp büzüldüm...

Mazlum Âlim Said b. Cübeyr (v. H.94/M.713)
11.Sayı

Mazlum Âlim Said b. Cübeyr (v. H.94/M.713)

Kaça kaça nihayet buraya geldim. Rabbimden utanır oldum, O’nun kaderinden nasıl kaçayım?