12. Sayı


12. Sayı 'nın PDF'ini indirmek için tıklayınız.

Merhabalar efendim,

Receb ve Şa‘bân’ın manevî hazzını yaşadığımız, Ramazan-ı Şerif’in ulvî rayihalarını latâif-i külliyemize çektiğimiz şu mukaddes günlerde, İkinci sene-i devriyesini elinizdeki sayıyla tamamlayan ZUHÛR, siz kıymetli okurlarını hasret ve muhabbetle selamlar. Tasavvufî ahlak, tarih, şiir, sanat, zarurât-ı diniyye… merkezli yolculuğunda sakin ama sabırlı, kararlı ve rabıtalı yol almayı sürdüren dergimiz; Takındığı çift kanadıyla mana âleminde seyr u sülûk ederken, Feyiz ve duygu yüklü sayfalarından maada; Sosyal medya aracılığı ile de sesini ve mesajını sizlere duyurmanın sürurunu yaşıyor. Maksat muhabbet-i İlâhî olunca, bu uğurda gösterilen gayret, harcanan emek, zaman, manevî bir zevke dönüşüyor bi-iznillah. Bu sayımızda; Kur’ân ve Sünnet’te anlamını bulan “veli” kavramını kıymetli hocamız Abdullah Demircioğlu’nun satırlarında idrak edecek, Yekdiğerinde tayy-i zaman ve tayy-i mekân ederek, Kâh Asr-ı Saadet’i, Osma...


Kur’ân ve Sünnet’te Veli Kavramı
12. Sayı

Kur’ân ve Sünnet’te Veli Kavramı

Receb ve Şa‘bân’ın manevî hazzını yaşadığımız, Ramazan-ı Şerif’in ulvî rayihalarını latâif-i külliyemize çektiğimiz şu mukaddes günlerde, İkinci sene-i devriyesini elinizdeki sayı...

Âlemlere Rahmet (s.a.s)
12. Sayı

Âlemlere Rahmet (s.a.s)

Receb ve Şa‘bân’ın manevî hazzını yaşadığımız, Ramazan-ı Şerif’in ulvî rayihalarını latâif-i külliyemize çektiğimiz şu mukaddes günlerde, İkinci sene-i devriyesini elinizdeki sayı...

Allah’ın Yardımı Geldiğinde
12. Sayı

Allah’ın Yardımı Geldiğinde

Receb ve Şa‘bân’ın manevî hazzını yaşadığımız, Ramazan-ı Şerif’in ulvî rayihalarını latâif-i külliyemize çektiğimiz şu mukaddes günlerde, İkinci sene-i devriyesini elinizdeki sayı...

Peygamberimizin Ramazan Müjdeleri
12. Sayı

Peygamberimizin Ramazan Müjdeleri

Receb ve Şa‘bân’ın manevî hazzını yaşadığımız, Ramazan-ı Şerif’in ulvî rayihalarını latâif-i külliyemize çektiğimiz şu mukaddes günlerde, İkinci sene-i devriyesini elinizdeki sayı...

İlahi Deryadan İnciler - Yeterince Şükredebiliyor muyuz?
12. Sayı

İlahi Deryadan İnciler - Yeterince Şükredebiliyor muyuz?

Receb ve Şa‘bân’ın manevî hazzını yaşadığımız, Ramazan-ı Şerif’in ulvî rayihalarını latâif-i külliyemize çektiğimiz şu mukaddes günlerde, İkinci sene-i devriyesini elinizdeki sayı...

Ankâzâde Köstendilî Halîl Efendi’nin, Tûti İhsan Efendi’ye Mektubu (17. Mektub)
12. Sayı

Ankâzâde Köstendilî Halîl Efendi’nin, Tûti İhsan Efendi’ye Mektubu (17. Mektub)

Receb ve Şa‘bân’ın manevî hazzını yaşadığımız, Ramazan-ı Şerif’in ulvî rayihalarını latâif-i külliyemize çektiğimiz şu mukaddes günlerde, İkinci sene-i devriyesini elinizdeki sayı...

Kıssadan Hisse
12. Sayı

Kıssadan Hisse

Receb ve Şa‘bân’ın manevî hazzını yaşadığımız, Ramazan-ı Şerif’in ulvî rayihalarını latâif-i külliyemize çektiğimiz şu mukaddes günlerde, İkinci sene-i devriyesini elinizdeki sayı...

Yokluk Kapısı
12. Sayı

Yokluk Kapısı

Receb ve Şa‘bân’ın manevî hazzını yaşadığımız, Ramazan-ı Şerif’in ulvî rayihalarını latâif-i külliyemize çektiğimiz şu mukaddes günlerde, İkinci sene-i devriyesini elinizdeki sayı...

Divan-ı Kebir’den
12. Sayı

Divan-ı Kebir’den

Receb ve Şa‘bân’ın manevî hazzını yaşadığımız, Ramazan-ı Şerif’in ulvî rayihalarını latâif-i külliyemize çektiğimiz şu mukaddes günlerde, İkinci sene-i devriyesini elinizdeki sayı...

Sana Sığınırım
12. Sayı

Sana Sığınırım

Receb ve Şa‘bân’ın manevî hazzını yaşadığımız, Ramazan-ı Şerif’in ulvî rayihalarını latâif-i külliyemize çektiğimiz şu mukaddes günlerde, İkinci sene-i devriyesini elinizdeki sayı...

Tayy-i Zamân, Tayy-i Mekân
12. Sayı

Tayy-i Zamân, Tayy-i Mekân

Receb ve Şa‘bân’ın manevî hazzını yaşadığımız, Ramazan-ı Şerif’in ulvî rayihalarını latâif-i külliyemize çektiğimiz şu mukaddes günlerde, İkinci sene-i devriyesini elinizdeki sayı...

Güneş ve Ayı Görür Gibi - Abdülkadir GEYLANÎ (k.s)
12. Sayı

Güneş ve Ayı Görür Gibi - Abdülkadir GEYLANÎ (k.s)

Receb ve Şa‘bân’ın manevî hazzını yaşadığımız, Ramazan-ı Şerif’in ulvî rayihalarını latâif-i külliyemize çektiğimiz şu mukaddes günlerde, İkinci sene-i devriyesini elinizdeki sayı...