Prof. Dr. Dilaver GÜRER

Nefis, Kalb, Ruh, Sır
23. Sayı

Nefis, Kalb, Ruh, Sır

Melek kalbe takvayı, şeytan ise nefse fücuru telkin eder.

Abdülkadir Geylânî’nin Tasavvufi Görüşleri – RIZÂ
22. Sayı

Abdülkadir Geylânî’nin Tasavvufi Görüşleri – RIZÂ

Abdülkadir Geylânî´ye göre halka yardım eli uzatmanın Hakk´ın rızasını kazanma ile doğrudan ilişki vardır.

Mücâhede – Nefse Karşı Savaş
21. Sayı

Mücâhede – Nefse Karşı Savaş

“Muhakkak ki, Allah şımarıkları sevmez.” [Kasas 68/76]

Abdülkâdir Geylânî’ye Göre Tevbe
19. Sayı

Abdülkâdir Geylânî’ye Göre Tevbe

Ey iman edenler! Na­suh bir tevbe ile Allah’a tevbe (rücu) edin ki...

Abdülkâdir Geylanî´ye Göre Nefis ( Nefs-i Emmâre)
17. Sayı

Abdülkâdir Geylanî´ye Göre Nefis ( Nefs-i Emmâre)

Nefsine tâbi olmaktan, ona uymaktan öl. Halka uymaktan öl...