Müfit YÜKSEL

Tevhidîlik mi?
22. Sayı

Tevhidîlik mi?

Oysaki Ehl-i Sünnet cumhuru “Ehl-i Kıble Tekfir Edilmez” prensibinde müttefiktirler.