Doç. Dr. Yunus AKYÜREK

es-selâmü aleyküm ve rahmetullâh
33. Sayı

es-selâmü aleyküm ve rahmetullâh

Bütün dünyayı saran bu beladan Âlem-i İslâm’ın ve insanlığın en kısa sürede selamete ermesini niyaz ediyoruz. Dergimiz adına yine Ramazan’ı gönlünüzde ve hanelerinize dolu dolu yaşamanızı, bayramı se

es-selâmü aleyküm ve rahmetullâh
32. Sayı

es-selâmü aleyküm ve rahmetullâh

Eğer bir müslüman, yüce Allah’ın hikmetli Kitâb’ında emrettiği hususlara samimi olarak inanıyor ise o kişi Allah’ın ahd ü emânı altındadır. Hz. Yezdân (c.c), bu gibilerin yâr ve yardımcısıdır.

es-selâmü aleyküm ve rahmetullâh
31. Sayı

es-selâmü aleyküm ve rahmetullâh

Allah’a (c.c) hamd eder, Resûl’üne sonsuz selatü selam ederiz. Rûz-i mahşerde O’nun (s.a.s) şefaatini talep ve ümid ederiz.

Son Demleri
17. Sayı

Son Demleri

Yahudi sevgisi nihayet helak etti!

Rahmete Vesile
16. Sayı

Rahmete Vesile

Beli bükülmüş ihtiyarlar, süt emen bebekler, otlayan hayvanlar olmasaydı belâlar sel gibi üstünüze dökülecekti.

Ashâbın Ruhu
15. Sayı

Ashâbın Ruhu

“İstanbul’da Latin serpuşu görmektense, Osmanlı sarığı görmeyi tercih ederiz.

Hudeybiye Ruhu
13.Sayı

Hudeybiye Ruhu

Sâdık bir rüya, Peygamberî bir tabir, Olağanüstü bir teslimiyet

Âlemlere Rahmet (s.a.s)
12. Sayı

Âlemlere Rahmet (s.a.s)

Bak! Sümâme bizim yiyeceklerimizi kesti ve bizi zarara uğrattı.

Mütebessim Çehreli
11.Sayı

Mütebessim Çehreli

…Allah’a dayanıp güven! Allah, kendisine dayanıp güvenenleri sever.” (Âl-i İmrân, 3/159)

Yahudi ve Hıristiyanlar Cennete Girecek mi?
9. sayı

Yahudi ve Hıristiyanlar Cennete Girecek mi?

...De ki: Haydi sözünüzde doğru iseniz delilinizi getirin! (Bakara, 2/111)

Ve Sellimû Teslîmâ
8.sayı

Ve Sellimû Teslîmâ

Vahye ve sahih ilhama mazhar olan aziz peygamberleri ve mürşid-i kâmilleri anlamaya çalışmak, onlardan yol, yordam, usûl öğrenmek, böylece hikmete erebilmek her mü’mine gerekli olandır.