Takdim

es-selâmü aleyküm ve rahmetullâh

Merhabalar efendim, şükür kavuşturana... Bu sayımızda özellikle biz mü’minlerin amel, maneviyat ve fikriyat noktasındaki bazı eksikliklerine dikkatlerinizi celbetmek istedik. Günümüzde çoğu Müslüman, iman namına sadece kelime-i şehadet getirmekle yetiniyor maalesef. Hal böyle olunca da huzursuzluk, karamsarlık, uyumsuzluk, anlayışsızlık, doyumsuzluk… gibi menfi haller biz Müslümanların yakasını bir türlü bırakmıyor. Ancak bilinmelidir ki bütün bu problemler, “Allah’a, Meleklerine, Kitaplarına, Peygamberlerine, Âhiret Gününe ve Kadere inandım” itikadının; namaz başta olmak üzere farz ve nafile olan ibadetlerle, güzel ahlak ve salih amellerle süslenmesi halinde aşılabilir. Bir gül yaprağı gibi olmak sadece Allah’a, onun öğrettiği gibi kul olmakla mümkündür. Her an O’na varacak gibi yaşayan dervişte gâm ü tasa ne mümkün! “Evladım! Senin Allah Teâlâ’dan sakınman ve ona itaat etmen gerekir. Allah’tan başka hiç kimseden korkma ve ondan başkasından bir şey bekleme. Bütün ihtiyaçlarını ona havale et ve ondan iste. Allah’tan başkasına ülfet etme. Ondan başkasına itimad etme. Din-i İslâm’ın sınırlarını muhafaza etmeni sana tavsiye ediyorum...

Son Sayı

Şahadet ve Namaz 30.Sayı
Abdullah DEMİRCİOĞLU

Şahadet ve Namaz

Beş vakit namazı kılmayanların imanları zayıflar ve kendilerinin de zamanla tepetaklak yuvarlanarak imandan çıkmalarından korkulur. “Allah sizlerin i

Akaid - Ömer NESEFÎ 30.Sayı
Emre ALTINTAŞ

Akaid - Ömer NESEFÎ

“Sizi de, (elinizle) yapageldiğiniz şeyleri de Allah yaratmıştır:”(es-Saffat Suresi, 96)

Rüzgâr âşık olmasaydı böyle esip durmazdı. 30.Sayı
Editör

Rüzgâr âşık olmasaydı böyle esip durmazdı.

Ne mutlu o kişiye ki gece herkes uykuda iken Allah ona dosttur, arkadaştır.

Tasavvuf Peygamber Efendimizin Yoludur 30.Sayı
Genç KALEMLER

Tasavvuf Peygamber Efendimizin Yoludur

Şeriat ve tarikatın cahilleri birbirleriyle mücadele ederler, âlimleri daima musalâha içindedir

Zikir Ehline Bazı Önemli Hatırlatmalar – 3 30.Sayı
Zül-Cenâheyn

Zikir Ehline Bazı Önemli Hatırlatmalar – 3

“Muhakkak ki Cenâb-ı Allah muhsin olanların ecrini zayi etmez”

Cem Olmuş Dervişleri 30.Sayı
Editör

Cem Olmuş Dervişleri

Cem olmuş dervişleri Pirim Abdülkâdir'in Yolunda sadıkları Pirim Abdülkâdir'in

Kıssadan Hisse -ÇingeneAli- 30.Sayı
Editör

Kıssadan Hisse -ÇingeneAli-

Benim vezir-i azamım olmaz mısınız ey ulu kişi!” Ali ‘Allah’ dedi. Padişah altın dedi:

Şeyh Ziyauddin Abdurrahman Hâlis Kerkükî (k.s) Hazretlerinden oğlu Şeyh Ali’ye yazmış olduğu nasihâtnâme 30.Sayı
Zakir

Şeyh Ziyauddin Abdurrahman Hâlis Kerkükî (k.s) Hazretlerinden oğlu Şeyh Ali’ye yazmış olduğu nasihâtnâme

Tasavvuf, kîl u kâl değildir, ancak o açlığa sabır, dünyayı terk, şehvetleri kesmektir.

Siz Hiç Çocuğunuza Böyle Bir Mektup Yazdınız mı? 30.Sayı
Yusuf Selim İBİŞ

Siz Hiç Çocuğunuza Böyle Bir Mektup Yazdınız mı?

Senin tek eksiğin günde, yirmi dört saatlik günde, otuz saat okumamandır!

Tövbe 30.Sayı
Editör

Tövbe

Fakirler miskinlikten çekti elin, Gönüller yıkanlar heybetli oldu.

Zaman, Tasavvuf Zamanıdır 30.Sayı
Serkan ZEYBEKER

Zaman, Tasavvuf Zamanıdır

“Kim bir kavme benzemeye çalışırsa o, onlardandır.” (Ebû Dâvûd, Libâs, 4/4031)

Allah (c.c) Dostlarının Duası 30.Sayı
Yalçın ALBAYRAK

Allah (c.c) Dostlarının Duası

“Altın çamura düşse de altınlığından yine bir şey kaybetmez.”