23 Haziran 2024

Takdim

es-selâmu aleyküm ve rahmetullâh

Merhabalar Efendim. Fuzûlî merhum der ki “Tükenmeyince kevâkib güneş tulû etmez / Dökülmeyince şükûfe nihâl ber vermez. (Yıldızlar tükenmedikçe güneş doğmaz. Çiçekler dökülmedikçe de fidan meyve vermez.) Bugün, İslâm âlemi büyük sıkıntılara düçâr olmuş bir vaziyettedir. Şüphesiz bu sıkıntıların en önemli sebeplerinden biri Müslümanların birbirlerini Peygamber (s.a.v) Efendimizin emrettiği şekilde sevmemesidir. Gönüller birbirinden uzak düşmüş, bedenler uzakta… Müslüman ülkeler arasında ortak hareket edecek mekanizmalar kurulmuş olsa da işlevsiz kalmış durumda. Hâl böyle olunca, Filistin başta olmak üzere, zâlimlerin zulmü altında inim inim inleyen çocuklar, kadınlar, masum insanlar ümitsiz bir şekilde sıranın kendilerine geleceği günü bekliyorlar. Halbuki, İslâm Ülkeleri birlikte hareket ederek ve cesur adımlar atsalar, mazlum Müslümanlara hızlı bir şekilde el uzatacak, zâlime “Dur!” diyecek şekilde konumlansalar her şey çok farklı olur. Ümitsiz değiliz. Her dâim Rabbimize iltica ediyor ve Müslümanların birliği için dua ediyoruz. Zirâ, yıldızlar tükenmedikçe, gecenin karanlığı son raddeye varmadıkça güneş doğmaz…   ...

Son Sayı

METÂ NASRULLAH 42. Sayı
Abdullah DEMİRCİOĞLU

METÂ NASRULLAH

"Yoksa sizden öncekilerin çektikleriyle karşılaşmadan cennete girebileceğinizi mi sandınız? Onlar öylesine yoksulluk ve sıkıntı çekmişler, öyle sarsıl

Filistin 42. Sayı
Doç Dr. Yunus AKYÜREK

Filistin

Müslümanlara göre Hz. Davud’un fethedip “Selam Şehrine” dönüştürdüğü Kudüs, insanlığın tüm irfani birikimlerini kucaklayan, ihya edici bir tavırla ida

Allah Var, Allah Var ! 42. Sayı
Nurdan ADAK

Allah Var, Allah Var !

Ben de 10 yıllık imamım, bu zattan haberim yok ve Sultan Ahmet ziyareti çıkışında baktım benim de kolumdan tutup "ALLAH VAR, ALLAH VAR" diye bedenimi

Mucit Bir Kadiri Şeyhi: Ahmed  Süreyya Emin (k.s) 42. Sayı
Edebali KARABIYIK

Mucit Bir Kadiri Şeyhi: Ahmed Süreyya Emin (k.s)

Kâdirî tarikatının Hâlisiyye kolunun kurucusu Abdurrahman Hâlis Talebânî (k.s)’nin hulefâsından Şeyh Seyyid Bekrü’l-Cezbî’ye intisap etmiş ve on dört

7 Ekim Aksa Tufanı Üzerine Kısa Kısa: Tarih, Filistin ve Gelecek Vizyonumuz 42. Sayı
Doç. Dr. Abdulkadir MACİT

7 Ekim Aksa Tufanı Üzerine Kısa Kısa: Tarih, Filistin ve Gelecek Vizyonumuz

“İslam korkakların değil, cesur ve atılgan Müslümanların omuzlarında yükselecektir.”

Takvadır Üstünlüğü Belirleyen 42. Sayı
Ayşe DEMİRCİOĞLU

Takvadır Üstünlüğü Belirleyen

“Ey insanlar! Şüphesiz sizi bir erkek ile bir dişiden yarattık, tanışasınız diye sizi kavim ve kabilelere ayırdık, Allah katında en değerli olanınız O

Ahde Vefa 42. Sayı
Yeşim Gezmiş TORTUM

Ahde Vefa

Yâ Rabbî!.. Kendi sevgini, sevdiklerinin sevgisini, Ehl-i Beytin, Ashâb-ı Kirâmın, bütün evliyâ ve enbiyânın sevgisini ve sevgine kavuşturacak amel ve

Bir Mürşide Bağlanmanın Önemi 42. Sayı
Ali KARAKAYA

Bir Mürşide Bağlanmanın Önemi

Ey iman edenler! Allah’a karşı gelmekten sakının ve sadıklarla beraber olun. (Tevbe Suresi, 119)

Batıda Eleştirmek! Ne Mümkün? 42. Sayı
Tufan ATMACA

Batıda Eleştirmek! Ne Mümkün?

Ben değil şair resmetsin medeniyet denilen tek dişi kalmış canavarın portresini. Hiç yalan bu kadar vicdanları sarmamıştır insanları kör etmemiştir.

Gazze'nin Saklambaç Çocukları - şiir 42. Sayı
Tayfur KOZAN

Gazze'nin Saklambaç Çocukları - şiir

Kor betonların yalnızlığında kaldın be çocuk! Sessizce akan göz yaşında, süzülen kanında İçinde "anne" olan bir düş kuruyorsun.

Peygamber Efendimizden Dualar -6 42. Sayı
Zuhur

Peygamber Efendimizden Dualar -6

Peygamber Efendimiz onlara buyurdu: - "Sana bir şey öğreteyim mi? Onunla seni geçenlere yetişirsin. Senin yaptığını yapmayan hiç kimse de sana yetişe