24. Sayı


24. Sayı 'nın PDF'ini indirmek için tıklayınız.

es-selâmü aleyküm ve rahmetullâh

Merhabalar gönül dostlarımız, “İnsan, nisyan ile maluldür” denilmiştir. Bazen Rabbini, Peygamberini, hakkı-hakikati, yapılan bir iyiliği, bazen de kendisine tevdi edilen “emaneti” unutur insanoğlu… Beden ülkesi maddi ve manevi unsurlarıyla birlikte emanettir bizlere. Onu hor kullanamaz, haram yollara süremez, Yaradan’dan gayrısına sevk edemeyiz. İlahî ente maksûdî ve rızâke ve likâike matlûbî sözlerini terennüm eder diller, Ve âtinâ mahabbeteke ve ma‘rifetek niyazıyla vâsıl ilallâh olmak murâd eyler gönüller. Emanet, Cenâb-ı Hakk’ın insana yüklediği kulluk bilinci ve sorumluluğu… “el-Emîn” Hz. Peygamber’in kemâl sıfatlarından birisidir. Çünkü Rabbinin emanetini layıkıyla yerine getirendir O… Peki, kişinin rahat ve huzur içerisinde hayatını idame ettirdiği, düşüncesini özgürce ifade edip ibadetlerini yerine getirebildiği vatanı kendisine bir emanet değil midir? Hem...


Horasan Erenlerinden Sarı Saltuk
24. Sayı

Horasan Erenlerinden Sarı Saltuk

Merhabalar gönül dostlarımız, “İnsan, nisyan ile maluldür” denilmiştir. Bazen Rabbini, Peygamberini, hakkı-hakikati, yapılan bir iyiliği, bazen de kendisine tevdi edilen “...

Emaneti Yüklenmek
24. Sayı

Emaneti Yüklenmek

Merhabalar gönül dostlarımız, “İnsan, nisyan ile maluldür” denilmiştir. Bazen Rabbini, Peygamberini, hakkı-hakikati, yapılan bir iyiliği, bazen de kendisine tevdi edilen “...

Benî Âdem’in Efendisine, Şiirlerin Efendisi olan Na‘tlar (13) Kasîde-i Hendek - Abdullah b. Revâha (r.a)
24. Sayı

Benî Âdem’in Efendisine, Şiirlerin Efendisi olan Na‘tlar (13) Kasîde-i Hendek - Abdullah b. Revâha (r.a)

Merhabalar gönül dostlarımız, “İnsan, nisyan ile maluldür” denilmiştir. Bazen Rabbini, Peygamberini, hakkı-hakikati, yapılan bir iyiliği, bazen de kendisine tevdi edilen “...

Bir Hadis Bağlamında -Özlenen Toplumsal Yaşam
24. Sayı

Bir Hadis Bağlamında -Özlenen Toplumsal Yaşam

Merhabalar gönül dostlarımız, “İnsan, nisyan ile maluldür” denilmiştir. Bazen Rabbini, Peygamberini, hakkı-hakikati, yapılan bir iyiliği, bazen de kendisine tevdi edilen “...

Bir Olalım, Diri Olalım, Beraber Olalım!
24. Sayı

Bir Olalım, Diri Olalım, Beraber Olalım!

Merhabalar gönül dostlarımız, “İnsan, nisyan ile maluldür” denilmiştir. Bazen Rabbini, Peygamberini, hakkı-hakikati, yapılan bir iyiliği, bazen de kendisine tevdi edilen “...

Toplumsal Süreçte Bireyselleşme Gruplaşma
24. Sayı

Toplumsal Süreçte Bireyselleşme Gruplaşma

Merhabalar gönül dostlarımız, “İnsan, nisyan ile maluldür” denilmiştir. Bazen Rabbini, Peygamberini, hakkı-hakikati, yapılan bir iyiliği, bazen de kendisine tevdi edilen “...

Cenâb-ı Allah’ı Sesli Zikir (Cehrî Zikir) – 4
24. Sayı

Cenâb-ı Allah’ı Sesli Zikir (Cehrî Zikir) – 4

Merhabalar gönül dostlarımız, “İnsan, nisyan ile maluldür” denilmiştir. Bazen Rabbini, Peygamberini, hakkı-hakikati, yapılan bir iyiliği, bazen de kendisine tevdi edilen “...

İlâhi Deryadan İnciler – Çağların Psikiyatristi: ‘’Tasavvuf’’
24. Sayı

İlâhi Deryadan İnciler – Çağların Psikiyatristi: ‘’Tasavvuf’’

Merhabalar gönül dostlarımız, “İnsan, nisyan ile maluldür” denilmiştir. Bazen Rabbini, Peygamberini, hakkı-hakikati, yapılan bir iyiliği, bazen de kendisine tevdi edilen “...

Çıkar Postu Aradan, Kalsın Seni Yaradan!
24. Sayı

Çıkar Postu Aradan, Kalsın Seni Yaradan!

Merhabalar gönül dostlarımız, “İnsan, nisyan ile maluldür” denilmiştir. Bazen Rabbini, Peygamberini, hakkı-hakikati, yapılan bir iyiliği, bazen de kendisine tevdi edilen “...

Çocuk ve Dayak
24. Sayı

Çocuk ve Dayak

Merhabalar gönül dostlarımız, “İnsan, nisyan ile maluldür” denilmiştir. Bazen Rabbini, Peygamberini, hakkı-hakikati, yapılan bir iyiliği, bazen de kendisine tevdi edilen “...

Ben çok eskiden sana gönül vermiştim, şimdi gel de sana canımı vereyim
24. Sayı

Ben çok eskiden sana gönül vermiştim, şimdi gel de sana canımı vereyim

Merhabalar gönül dostlarımız, “İnsan, nisyan ile maluldür” denilmiştir. Bazen Rabbini, Peygamberini, hakkı-hakikati, yapılan bir iyiliği, bazen de kendisine tevdi edilen “...

Hanyalı Nuri Osman Divanı’nda Şeriat, Tarîkat, Hakîkat, Ma‘rifet
24. Sayı

Hanyalı Nuri Osman Divanı’nda Şeriat, Tarîkat, Hakîkat, Ma‘rifet

Merhabalar gönül dostlarımız, “İnsan, nisyan ile maluldür” denilmiştir. Bazen Rabbini, Peygamberini, hakkı-hakikati, yapılan bir iyiliği, bazen de kendisine tevdi edilen “...