Oktay YETİŞKİN

Tasavvufun Gayesi Nedir?
25. Sayı

Tasavvufun Gayesi Nedir?

İmâm-ı Gazzalî hazretleri tasavvufu şöyle tarif eder: “Şeriat billur vazo, hakikat onun içindeki bal, tarikat ise bu balı yemenin yoludur…

Kıssadan Hisse
24. Sayı

Kıssadan Hisse

Sen başka duâ bilmez misin?”dediler.

Kıssadan Hisse - Allah’ı Bilmeyene Yüz Delil
22. Sayı

Kıssadan Hisse - Allah’ı Bilmeyene Yüz Delil

Fahreddîn-i Râzî hazretlerinin kulağına eğilen birinin, fısıltı hâlinde söyledikleri şundan ibârettir:

Kıssadan Hisseler
21. Sayı

Kıssadan Hisseler

Birisine iyilik etseniz, o da size kötülük etse ne yapardınız?

Gözün Takvası
20. Sayı

Gözün Takvası

Yabancı bir kadına bakmak şeytanın oklarından bir oktur...

Kıssadan Hisseler
19. Sayı

Kıssadan Hisseler

Üç kişiye acı: Cahiller arasındaki âlime, Zenginken fakir düşene, Hatırlı iken itibarını kaybedene…

Kıssadan Hisseler
18. Sayı

Kıssadan Hisseler

Adam doğru söylüyor. Çünkü öteki Allah’tan istedi

Kıssadan Hisse - Nalıncı Memi Dede
17. Sayı

Kıssadan Hisse - Nalıncı Memi Dede

Görünen o ki padişah hâlâ gördüğü rüyanın tesirindedir ve gideceği yeri iyi bilir...

Kıssadan Hisseler…
16. Sayı

Kıssadan Hisseler…

Yâ Sa’lebe, anan ölesi, yüce Allah senin hakkında şöyle şöyle bir âyet indirdi.

Kıssadan Hisse…
15. Sayı

Kıssadan Hisse…

“Anneciğim, ağabeyim melekleri görebiliyor da, ben niye göremiyorum. Bunu ondan bir sorar mısın?”

Kıssadan Hisseler
14.Sayı

Kıssadan Hisseler

Emir İmar b. Hamza, Melik Mansur’un yanına gelir. Mansur onu yanına oturtur. O gün, mazlumların şikâyetlerini dinlediği bir gündür.