15 Haziran 2024

18. Sayı


18. Sayı 'nın PDF'ini indirmek için tıklayınız.

es-selâmü aleyküm ve rahmetullâh

Aziz Dost,  İçinde bulunduğumuz mübarek “Üç Aylar” hürmetine gönül dünyamızın bir nebze olsun şenlen­diği şu günlerde sizlerle buluşmanın manevî hazzını yaşıyoruz.  Âhirete nispetle pek kısa olan dünya hayatımızda bizi bir kılan, iri ve diri kılan o kadar çok müşterek değer var ki farkına varamadığımız!  Hazreti insanı insan yapan her değer, aslında bu müşterekte mümtaz bir yere sahiptir.  İslâm’ın bin küsur yıldır kalplere ve dimağlara nüfuz eden ilahi mesajı muhkemdir, sadra şifadır, şek ve şüphe gö­türmez bir hakikattir nasibi olanlar için…  Hal böyleyken vahye mazhar olan “Kutsal Belde” ve vahyin muhatabı necip Elçi’nin hicret ettiği kutlu “Şehir” ayrı bir anlam kazanır inanan gönüllerde.  Kişiyi, Hakk’a götüren bütün yollar yüzyıllardır “Haremeyn”den doğmuş ve beslenmiştir aslında…  Haremeyn;  Mü’minlerin akıl ve g...


Zilhicce Ayı Nasıl İhya Edilmeli
18. Sayı

Zilhicce Ayı Nasıl İhya Edilmeli

Hac mevsimi olan Zilhicce’nin ilk on günü ve geceleri, Ramazan ayının son on günü ve geceleri gibi feyizli ve bereketli zaman dilimleridir. 25 Eylül Perşembe günü itibariyle, içinde Kurban Ba...

Mekke Ve Medine’nin Fazileti
18. Sayı

Mekke Ve Medine’nin Fazileti

Arza bir toprak parçası olarak bakar ve onu öyle görürseniz, toprakların, kıtaların, şehirlerin kara parçası olan her yerin birbirinden farkı olmadığını düşünürsünüz. Ama öyle değildir. Ras...

Mekke-i Mükerreme, Medine-i Münevvere ve Kudüs
18. Sayı

Mekke-i Mükerreme, Medine-i Münevvere ve Kudüs

Her üç şehir de konumlarından dolayı mukaddes olarak bildiğimiz şehirlerdir. Müslüman olarak hepimizin kalbinde özel yerleri vardır. İslam toplumunun inanç, kültür ve geleneğinde en önemli mevkii i...

Takva Babı -Kuşeyri Risalesi
18. Sayı

Takva Babı -Kuşeyri Risalesi

Yüce Allah: “Şüphe yok ki, Allah katında sevabı en çok ve derecesi en yüksek olanınız, en fazla çekineninizdir” buyurmuştur. Ebû Sa’îd el -Hudrî demiş ki: “ bir adam...

Ankâzâde Köstendilî Halîl Efendi’nin, Tûti İhsan Efendi’ye 9. Mektubu
18. Sayı

Ankâzâde Köstendilî Halîl Efendi’nin, Tûti İhsan Efendi’ye 9. Mektubu

Gözümün nuru, gönlümdeki güzelliklerin muhatabı, nedimim, pek kıymetli evlâdım, İhsan Efendi oğlum, Cenâb-ı Hudâ’nın selâmı, rahmeti, bereketi sizin ve ailenizin üzerine olsun. Yazmı...

Ne Mutlu Dost/Doğru Olana!
18. Sayı

Ne Mutlu Dost/Doğru Olana!

  Dost arayışı hiç bitmez insanın. Yürür durur yılankavi yollarını dünyanın. Bir seyyah gibidir insan bu arayışlarında. Ne hancılar anlar bir seyyahın bu derdini, ne dostluğu matah bir ülf...

Hikaye-i Ebu Eyyub
18. Sayı

Hikaye-i Ebu Eyyub

Yemen’de, Tübba Düru isminde, zengin, adaletli ve ihtişamlı bir melik yaşarmış. Her gün Allah’a yüz kere tövbe ettiği ve hastalık gelince sabırla katlandığı için halk ona ‘Eyyûb&r...

İlahi Deryadan İnciler -Emanet
18. Sayı

İlahi Deryadan İnciler -Emanet

İnanan insan için ne kıymetli, ne eşsiz bir sözdür değil mi “Allah’a emanet ol!” Anadolu insanı, öteden beri bu kelamı bir dua gibi hep kullanmaz mı? Eşini, çocuğunu, kardeşin...

Yahudiler, Peygamber Efendimizi Sihirle Öldürmeye Kalkıştılar?
18. Sayı

Yahudiler, Peygamber Efendimizi Sihirle Öldürmeye Kalkıştılar?

Hicretin 7. yılında idi ki; Müslüman olduğunu açıkladığı halde münafıklıktan ayrılmayan ve sihirbazlıkta çok maharetli olan Yahudi Lebid b. A’sam’a, Yahudilerin elebaşları: “E...

Şahsiyeti / Karakteri / Görünümü
18. Sayı

Şahsiyeti / Karakteri / Görünümü

“Biz senin göğsünü açıp genişletmedik mi? Belini büken yükünü senden alıp atmadık mı? Senin şanını ve ününü yüceltmedik mi?” İnşirah, 1-4 “Andolsun size kendinizden öyle bir P...

Hediyelik Altınlar
18. Sayı

Hediyelik Altınlar

Sahaflar Şeyhi Hacı Muzaffer Ozak’ın anlattığı şu, hikâye beni çok etkilediği için, siz değerli okuyucularıma naklediyorum: Bir adam mescitte namaz kılıyor. Namazını bitirdikten sonra bir...

Bir Kez Gönül Yıktın İse
18. Sayı

Bir Kez Gönül Yıktın İse

Günlük hayatımızda insanı en çok üzen ve üzerinde düşündüren konulardan biri, belki de üzerinde en çok durulması gerekeni, çok basit, hatta cevizin kabuğunu doldurmayacak kadar bayağı küçük meselel...