18. Sayı


18. Sayı 'nın PDF'ini indirmek için tıklayınız.

es-selâmü aleyküm ve rahmetullâh

Aziz Dost,  İçinde bulunduğumuz mübarek “Üç Aylar” hürmetine gönül dünyamızın bir nebze olsun şenlen­diği şu günlerde sizlerle buluşmanın manevî hazzını yaşıyoruz.  Âhirete nispetle pek kısa olan dünya hayatımızda bizi bir kılan, iri ve diri kılan o kadar çok müşterek değer var ki farkına varamadığımız!  Hazreti insanı insan yapan her değer, aslında bu müşterekte mümtaz bir yere sahiptir.  İslâm’ın bin küsur yıldır kalplere ve dimağlara nüfuz eden ilahi mesajı muhkemdir, sadra şifadır, şek ve şüphe gö­türmez bir hakikattir nasibi olanlar için…  Hal böyleyken vahye mazhar olan “Kutsal Belde” ve vahyin muhatabı necip Elçi’nin hicret ettiği kutlu “Şehir” ayrı bir anlam kazanır inanan gönüllerde.  Kişiyi, Hakk’a götüren bütün yollar yüzyıllardır “Haremeyn”den doğmuş ve beslenmiştir aslında…  Haremeyn;  Mü’minlerin akıl ve g...


Ölüm Ötesi
18. Sayı

Ölüm Ötesi

Ölenler, Her şeyi bırakıp giderler. O dapdaracık yere, İsteseler de istemeseler de Girerler. Kapısı yok, penceresi yok, Işığı yok, havası yok O kapkaranlık yerde Bek...

Kutadgu Bilig ve Bilgelik Kavramı
18. Sayı

Kutadgu Bilig ve Bilgelik Kavramı

XII. yüzyılda Türk edebiyatı İslâmiyet’in etkisiyle yeni bir yörüngeye girmiş, yakın çevredeki Müslüman milletlerle iletişimin sonucu olarak ilk İslâmî eserler verilmeye başlanmıştır. Tür...

Kıssadan Hisseler
18. Sayı

Kıssadan Hisseler

Güvene Layık Olmak Tasavvuf tarihinin önemli simalarından Zünnun Mısrî (IX. yy.) kendisine bir yıl mürid olup hizmet ettikten sonra İsm-i Azam’ı (Allah’ın bütün vasıflarını ifade ed...

Sümâme b. Usal’ın Müslüman Oluşu
18. Sayı

Sümâme b. Usal’ın Müslüman Oluşu

  Buhârî’de Ebû Hüreyre’den (r.a) nakledildiğine göre Hz. Pey­gamber (s.a.s) Necd tarafına bir askerî birlik göndermiş, bölgede yürütülen askerî hareket neticesinde Benû Ha...

Abdulkadir Geylanî’nin Tasavvufi Görüşleri -Seyr u Sülûk
18. Sayı

Abdulkadir Geylanî’nin Tasavvufi Görüşleri -Seyr u Sülûk

Tasavvufta, manevî yoldayürümeye ve bu alanda geçirilen manevî merhalelere genel olarakseyr u sülûk ismi verilmiştir. Esâsen seyr ve sülûk kelimelerininlügat anlamı birbirinden pek farklı olmayıp, ...

Sûfîlerden Esintiler -Abdullah b. Hubeyk (k.s)
18. Sayı

Sûfîlerden Esintiler -Abdullah b. Hubeyk (k.s)

Sufi zâhidlerden Ebû Muhammed Abdullah b. Hubeykî, Yusuf b. Esbat’ın sohbetinde bulunmuştur. Aslen Kûfeli idi ama Antakya’da ikâmet ederdi. Feth b. Şahraf anlatıyor: “Abdu...

Kaside-i Bür’e  (7)
18. Sayı

Kaside-i Bür’e (7)

“Allahümme Salli ve Sellim ve Barik ala Seyyindina Muhammedina ve ala ali Seyyidina Muhammedin bi adedi ılmik” diyerek değerli gönül dostlarım sizleri selamlıyorum. Dilerseniz,...

En Büyük Keramet İstikamet Üzere Olmaktır
18. Sayı

En Büyük Keramet İstikamet Üzere Olmaktır

Her vakit farz ve sünnet namazlarında okumuş olduğumuz Fatiha sûresinin içerisindeki dualardan bir tanesidir. Cenab-ı Allah’a tam bir şekilde teslim olup onun emirlerine kayıtsız şartsız ...

Allah’a İtimat Etmek - Abdülkâdir Geylânî (k.s)
18. Sayı

Allah’a İtimat Etmek - Abdülkâdir Geylânî (k.s)

Seni, Allah’ın fazlından ve her işe O’nun nimetini görerek başlamaktan ne alıkoydu? Seni bu hale koyan, ancak Hâlık’ı bırakıp mahlûka güvenmen olmuştur. Yaradan’ı unuttun; y...

Dîvân-ı Kebîr’den -Bize Doğru Gel, Bize
18. Sayı

Dîvân-ı Kebîr’den -Bize Doğru Gel, Bize

Bize Doğru Gel, Bize!      (Gölpınarlı, I, 253; Furûzânfer, 844)   Bir an olsun düşüncelerden vazgeçsen ne olur? Balık gibi bizim denizimize dalsan, orada dalg...

Fukaralıktan Kurtulmak
18. Sayı

Fukaralıktan Kurtulmak

Fakir, fukara kelimeleri bize hep yoksul, muhtaç, perişan, dilenci kelimelerini çağrıştırmıştır. Gerçekten kelimenin bu anlamı da vardır. Fakat gönül mimarları bu kelime ile başka meseleleri gündem...