Süleyman ÖGE

Hz. Peygamber ve Yetim
25. Sayı

Hz. Peygamber ve Yetim

Beşîr b. Akrebe adlı sahâbî, henüz çocuk iken, babası Uhud Savaşı’nda şehit düşer...