22. Sayı


22. Sayı 'nın PDF'ini indirmek için tıklayınız.

es-selâmü aleyküm ve rahmetullâh

    Zaman ne kadar da hızlı akıyor değil mi?  Doğan büyüyor, büyüyen yaşlanıyor ve ennihâye ömrü hitâma eren, hâk ile yeksân oluyor. Acaba insanoğlu hayat ile ölüm çizgisi arasında gidip gelirken yüce Yaradan’ın kendisine ihsan ettiği onca nimetin kadr u kıymetini takdir edebiliyor mu?   Bir gül gibi sararırsın Teneşire uzanırsın Sen kendini ne sanırsın Ölüm sana gelir bir gün   Aldanma hiç gençliğine Güvenme hiç kimliğine Kavuşursun benliğine Ölüm sana gelir bir gün   Etin çürür toprak olur Ağaç dalın yaprak olur Sanma ondan kaçmak olur Ölüm sana gelir bir gün.   Ölümü unutma düşün Sonra O’nadır dönüşün Kötü yolda nedir işin Ölüm sana gelir bir gün     Bakarsın ki yolun sonu Olursun masala konu Sakın unutma sen bunu Ölüm sana gelir bir gün    &...


Bir Hadîs-i Şerîf Üzerine
22. Sayı

Bir Hadîs-i Şerîf Üzerine

Hadisi Tirmizî rivayet etmiştir. Âhir zamanda öyle kimseler türeyecekler ki, bunlar dinlerini dünyalığa âlet edeceklerdir. İnsanlara karşı koyun postuna bürünmüş gibi yumuşak ve güzel huylu görünür...

Fıkıh Köşesi
22. Sayı

Fıkıh Köşesi

Ayakta idrar yapmanın hükmü nedir? Hz. Peygamber’in (s.a.s) küçük abdest bozma konusundaki davranışları ile ilgili rivayetler, küçük abdesti (bevli) çömelerek yapmanın İslâm adabından old...

Çocuk ve Yalan
22. Sayı

Çocuk ve Yalan

Dünyaya gelen bütün çocuklar fıtratları gereği temizdirler ve asla yalan söylemezler. Ebu Hüreyre (r.a) anlatıyor: “Hz. Peygamber (s.a.s) her doğan İslam fıtratı üzere doğar”buyurdu...

Yola Düşüp Dosta Gitmek /1
22. Sayı

Yola Düşüp Dosta Gitmek /1

Sensiz yola girer isem çarem yok adım atmağa Gövdemde kuvvetim sensin başım götürüp gitmeğe (Yâ Rab! Sensiz yola girersem, adım atmaya çarem yoktur. /Ben ancak seninle adım atabilir, senin ...

Ankâzâde Köstendilî Halîl Efendi’nin, Tûti İhsan Efendi’ye 12. Mektubu
22. Sayı

Ankâzâde Köstendilî Halîl Efendi’nin, Tûti İhsan Efendi’ye 12. Mektubu

Kıymetli ve muhabbetli, gönlümün muhatabı İhsan Efendi oğlum! Cenâb-ı Hakk’ın rahmeti, bereketi ve selâmeti her daim üzerlerinize olsun. Pek kıymetli evlâdım, günler geceler süratle ...

Girit’teki Kadirî Tekkeleri
22. Sayı

Girit’teki Kadirî Tekkeleri

Pir-i Türkistan Ahmet Yesevî Hazretlerinin “Şu ata bin, batıya doğru git. Atının durduğu yerde in ve hizmete başla!” fermanıyla Anadolu ve Rumeli’ye akın eden tasavvuf zümreleri, ...

Ey Derviş, Ey Tâlib!
22. Sayı

Ey Derviş, Ey Tâlib!

Allah’a (c.c) sonsuz hamd olsun...Rasûl-i Zî-şân (s.a.s) Efendimize ve pak,temiz âl ve ashabına salat ve selam olsun... Âlemlere rahmet olarak gönderilmiş seçkin insan (s.a.s) buyuruyor: ...

Tebliğde Güçlük, Meşakkat, Zorluk
22. Sayı

Tebliğde Güçlük, Meşakkat, Zorluk

“Şayet onlar sizi ele geçirirlerse, size düşman kesilecekler; size ellerini ve dillerini kötülükle uzatacaklardır. Zaten inkâr edivermenizi istemektedirler.” (Mümtehine, 2) “O...

Bişr el-Hafî
22. Sayı

Bişr el-Hafî

Ebû Nasr Bişr b. Haris b. Abdirrahman b. Ata b. Hilal el-Hafî el-Mervezî (ö.227/841) 150/767 veya 152/769 yılında Merv’de doğdu. Merv’in ileri gelen ailelerinden birine mensuptur. İ...

Vakıf İnsan Olmak
22. Sayı

Vakıf İnsan Olmak

Kelime kökeni olarak “durmak, duruş sahibi olmak” manalarına gelen vakf, “vakıf insan” terkibinde insan için kullanıldığında, “İslam üzere bir duruş içerisinde olan, k...

Manevi Yol Göstericiler, Gece Çakan Şimşekler Gibidir
22. Sayı

Manevi Yol Göstericiler, Gece Çakan Şimşekler Gibidir

Mürid, irade eden demektir diye yazılmış kitaplarda. Neyi irade eder mürid? Kendini manen temizlemeyi irade eder. Kalbini manevi hastalıklardan temizlemeyi isteyen kişidir o. Peki nedir bu manevi h...

Hacı Mustafa Hayri Baba Malatyevî Hazretlerini Rahmet ve Minnet ile Anıyoruz (1895 – 1979)
22. Sayı

Hacı Mustafa Hayri Baba Malatyevî Hazretlerini Rahmet ve Minnet ile Anıyoruz (1895 – 1979)

Seyyid Hacı Mustafa Hayri Baba Malatyevî (k.s), 1895 yılında Malatya’da doğmuştur. Babası Yüzbaşı Mustafa Hayri’nin, Malatya’nın Akçadağ ilçesinde görevliyken şehit oluşundan üç a...