20 Haziran 2024

22. Sayı


22. Sayı 'nın PDF'ini indirmek için tıklayınız.

es-selâmü aleyküm ve rahmetullâh

    Zaman ne kadar da hızlı akıyor değil mi?  Doğan büyüyor, büyüyen yaşlanıyor ve ennihâye ömrü hitâma eren, hâk ile yeksân oluyor. Acaba insanoğlu hayat ile ölüm çizgisi arasında gidip gelirken yüce Yaradan’ın kendisine ihsan ettiği onca nimetin kadr u kıymetini takdir edebiliyor mu?   Bir gül gibi sararırsın Teneşire uzanırsın Sen kendini ne sanırsın Ölüm sana gelir bir gün   Aldanma hiç gençliğine Güvenme hiç kimliğine Kavuşursun benliğine Ölüm sana gelir bir gün   Etin çürür toprak olur Ağaç dalın yaprak olur Sanma ondan kaçmak olur Ölüm sana gelir bir gün.   Ölümü unutma düşün Sonra O’nadır dönüşün Kötü yolda nedir işin Ölüm sana gelir bir gün     Bakarsın ki yolun sonu Olursun masala konu Sakın unutma sen bunu Ölüm sana gelir bir gün    &...


Ben-i Âdem’in Efendisine, Şiirlerin Efendisi olan Na’tlar (10) Kaside-i Bür’e
22. Sayı

Ben-i Âdem’in Efendisine, Şiirlerin Efendisi olan Na’tlar (10) Kaside-i Bür’e

es-Selâmü Aleyküm değerli gönül dostları, hatırlayacağınız üzere bu yazımıza değerli Üstadımız Zamanımızın Kutbu, Veliler Önderi Gavsu’l-Azam Pir Abdülkadir Geylânî Hz.lerinin varisi, Abdulla...

Fala İnanma
22. Sayı

Fala İnanma

Birçoğumuz kahve içmeyi severiz kuşkusuz. Sabah kahvaltıdan sonra gazetemizi, kitabımızı okurken vazgeçemeyiz ondan bir türlü. Yazılarımızı yazarken, el işimizi yaparken mutlaka bir iki yudum içeri...

Nefsin Kötü Hasletlerinden; Kibir ve Ucb
22. Sayı

Nefsin Kötü Hasletlerinden; Kibir ve Ucb

Mizan   Güzel ahlak sahibi olmak, ihlâsı elde edebilmek tasavvufun en önemli hedeflerindendir. Bu hedefe ulaşmanın bir yolu da, öncelikle nefsin kötü sıfatlarının ne olduğu tanıyıp onl...

Allah’ın (c.c) Boyası
22. Sayı

Allah’ın (c.c) Boyası

Etrafımızda gördüğümüz her şey, yüce Yaratıcı’nın kudretine sağlam birer delildir. Yaratılmış her şey de sağlam bir nizam, işleyen bir düzen, kendi içine ve kâinatın geneline bakıldığında da ...

Rabıta
22. Sayı

Rabıta

Râbıta, etrafında kıyametler koparılmak istenen bazılarınca şirke kadar varmakla itham edilen bir tasavvuf meselesidir. Bu kavram ilk devir sûfîlerince pek kullanılmadığı için neredeyse mahkûm edil...

Cenâb-ı Allah’ı Sesli Zikir - 2 (Cehri Zikir)
22. Sayı

Cenâb-ı Allah’ı Sesli Zikir - 2 (Cehri Zikir)

İkinci Hadis Hadîs-i şerîfi, Müslim ve Hakîm tahriç etmişlerdir. Ebû Hüreyre’den (r.a) Rasûlullah’ın (s.a.s) şöyle dediği rivayet edilmiştir: “Cenâb-ı Allah’ın yeryü...

Kıssadan Hisse - Allah’ı Bilmeyene Yüz Delil
22. Sayı

Kıssadan Hisse - Allah’ı Bilmeyene Yüz Delil

Fahreddîn-i Râzî, Herat ve civarında bozuk inançları yaymakla meşgul olanlarla mücâdele ediyor, Müslümanları bunların tehlikelerine karşı korumaya çalışıyordu. Üç yüz kadar atlı talebe ve âlim ile ...

Âhireti Düşününüz! - Pîr Abdülkâdir GEYLÂNÎ
22. Sayı

Âhireti Düşününüz! - Pîr Abdülkâdir GEYLÂNÎ

Bu konuşma Cuma sabahı medresede yapıldı. Hicrî 5 Receb 545, Milâdî 1150.   Peygamber Efendimiz’in (s.a.v) şu hadîs-i şerifi, içinde yaşadığı­mız âlem için büyük manalar ...

İlahi Aşk
22. Sayı

İlahi Aşk

Derler ki aşk ikiden bir etmiyorsa o zaman aşk değildir. Sarmaşık gibi sarıp sarmalıyorsa, yakmıyorsa aşk değildir. Aşk, “ışk” ile yani sarmaşık ile tarif edilir. Sarmaşık nasıl bul...

Abdülkadir Geylânî’nin Tasavvufi Görüşleri – RIZÂ
22. Sayı

Abdülkadir Geylânî’nin Tasavvufi Görüşleri – RIZÂ

İslam´da bütün gaye rızâda toplanmıştır. Bütün gaye Allah´ı razı etmek ve kalbi ondan razı edebilmektir. Bu itibarla rızâ tasavvufta üst makamlardan sayılır. Mü´min, Allah´ı...

Divân-ı Kebir´den - Gönül Kabesi
22. Sayı

Divân-ı Kebir´den - Gönül Kabesi

• Gönlüm, gönlüm, gönlüm için gönlümü incitme! Niçin, niçin bu davranışının manası ne; neden beni perişan edersin? • Ben, senin gül bahçesine benzeyen yüzünün aşkı ile destanlar gibi ...

Osmanlı’nın Manevi Kurucusu Şeyh Edebâlî (k.s)
22. Sayı

Osmanlı’nın Manevi Kurucusu Şeyh Edebâlî (k.s)

Osmanlı Devletinin kuruluşunda hizmeti geçen büyük İslâm âlimi. Osman Gâzi’nin kayınpederi ve hocası. Karaman civârında 1206 (H. 603) yıllarında doğduğu tahmin edilmektedir. 1326 (H. ...