21. Sayı


21. Sayı 'nın PDF'ini indirmek için tıklayınız.

es-selamü aleyküm ve rahmetullah

Rahmet, mağfiret ve cehennemden azâd ayı olan Ramazan-ı Şerîf’iniz mübarek olsun efendim   Rabbi Zülcelâl, bu mukaddes ay hürmetine akan kanları, çekilen cevr u cefayı, yapılan zulümleri hitama erdirsin inşallah!   Kâdir-i Mutlak (c.c.), Müslüman kardeşlerimizin ve cümle mazlumların acılarını dindirsin, yüzlerini güldürsün, onlara şeref ve izzet elbisesi giydirsin.   Biz günahkâr kullarını da Kitâb-ı Hakîm’ine, Rasûlü’nün sîretine, âlimlerin ve evliyanın kutlu yoluna râm eylesin ki “Onlara hiçbir korku yoktur, onlar üzülmeyecekler bile…” (Yûnus, 62)   Şehr-i Ramazan aslında Hakk’tan yana nasibi olanlar için bulunmaz bir fırsat, eşsiz bir manevi değerdir. Başı rahmet, ortası mağfiret, sonu ise cehennemden azattır kıymetini bilenler için. Sıcak günlere rastlayan bu günlerde orucunu tutan, Kur’ân’dan bol bol istifade eden, teravih namazlarını kılan, zekât, fitre, itikaf… gi...


CENÂB-I ALLAH’I SESLİ ZİKİR- 1- (CEHRİ ZİKİR)
21. Sayı

CENÂB-I ALLAH’I SESLİ ZİKİR- 1- (CEHRİ ZİKİR)

Rahmet, mağfiret ve cehennemden azâd ayı olan Ramazan-ı Şerîf’iniz mübarek olsun efendim   Rabbi Zülcelâl, bu mukaddes ay hürmetine akan kanları, çekilen cevr u cefayı, yapılan z...

Fıkıh Köşesi
21. Sayı

Fıkıh Köşesi

Rahmet, mağfiret ve cehennemden azâd ayı olan Ramazan-ı Şerîf’iniz mübarek olsun efendim   Rabbi Zülcelâl, bu mukaddes ay hürmetine akan kanları, çekilen cevr u cefayı, yapılan z...

Kıssadan Hisseler
21. Sayı

Kıssadan Hisseler

Rahmet, mağfiret ve cehennemden azâd ayı olan Ramazan-ı Şerîf’iniz mübarek olsun efendim   Rabbi Zülcelâl, bu mukaddes ay hürmetine akan kanları, çekilen cevr u cefayı, yapılan z...

Namazda Huzur ve Huşuyu Yakalamak
21. Sayı

Namazda Huzur ve Huşuyu Yakalamak

Rahmet, mağfiret ve cehennemden azâd ayı olan Ramazan-ı Şerîf’iniz mübarek olsun efendim   Rabbi Zülcelâl, bu mukaddes ay hürmetine akan kanları, çekilen cevr u cefayı, yapılan z...

İslâm Medeniyetinde Vakıf
21. Sayı

İslâm Medeniyetinde Vakıf

Rahmet, mağfiret ve cehennemden azâd ayı olan Ramazan-ı Şerîf’iniz mübarek olsun efendim   Rabbi Zülcelâl, bu mukaddes ay hürmetine akan kanları, çekilen cevr u cefayı, yapılan z...

Köstendilî Halîl Efendi’nin Tûti İhsan Efendi’ye 5. Mektubu
21. Sayı

Köstendilî Halîl Efendi’nin Tûti İhsan Efendi’ye 5. Mektubu

Rahmet, mağfiret ve cehennemden azâd ayı olan Ramazan-ı Şerîf’iniz mübarek olsun efendim   Rabbi Zülcelâl, bu mukaddes ay hürmetine akan kanları, çekilen cevr u cefayı, yapılan z...

Seyyidü'l-İstiğfâr - İmam GAZALÎ
21. Sayı

Seyyidü'l-İstiğfâr - İmam GAZALÎ

Rahmet, mağfiret ve cehennemden azâd ayı olan Ramazan-ı Şerîf’iniz mübarek olsun efendim   Rabbi Zülcelâl, bu mukaddes ay hürmetine akan kanları, çekilen cevr u cefayı, yapılan z...

“İnsanlara Güzel Ahlakın Gereğine Göre Davran!” (Hadis-i Şerif)
21. Sayı

“İnsanlara Güzel Ahlakın Gereğine Göre Davran!” (Hadis-i Şerif)

Rahmet, mağfiret ve cehennemden azâd ayı olan Ramazan-ı Şerîf’iniz mübarek olsun efendim   Rabbi Zülcelâl, bu mukaddes ay hürmetine akan kanları, çekilen cevr u cefayı, yapılan z...

Niyâzî-i Mısrî’nin, Kardeşi Ahmed Efendi’ye Mektubu
21. Sayı

Niyâzî-i Mısrî’nin, Kardeşi Ahmed Efendi’ye Mektubu

Rahmet, mağfiret ve cehennemden azâd ayı olan Ramazan-ı Şerîf’iniz mübarek olsun efendim   Rabbi Zülcelâl, bu mukaddes ay hürmetine akan kanları, çekilen cevr u cefayı, yapılan z...

İlahi Deryadan İnciler - Tıbbı Nebevî
21. Sayı

İlahi Deryadan İnciler - Tıbbı Nebevî

Rahmet, mağfiret ve cehennemden azâd ayı olan Ramazan-ı Şerîf’iniz mübarek olsun efendim   Rabbi Zülcelâl, bu mukaddes ay hürmetine akan kanları, çekilen cevr u cefayı, yapılan z...

Benî Âdem’in Efendisine, Şiirlerin Efendisi olan Na’tlar (9) Kaside-i Bür’e
21. Sayı

Benî Âdem’in Efendisine, Şiirlerin Efendisi olan Na’tlar (9) Kaside-i Bür’e

Rahmet, mağfiret ve cehennemden azâd ayı olan Ramazan-ı Şerîf’iniz mübarek olsun efendim   Rabbi Zülcelâl, bu mukaddes ay hürmetine akan kanları, çekilen cevr u cefayı, yapılan z...

Abdullah b. Mes’ûd (r.a) Müslüman Oluşu
21. Sayı

Abdullah b. Mes’ûd (r.a) Müslüman Oluşu

Rahmet, mağfiret ve cehennemden azâd ayı olan Ramazan-ı Şerîf’iniz mübarek olsun efendim   Rabbi Zülcelâl, bu mukaddes ay hürmetine akan kanları, çekilen cevr u cefayı, yapılan z...