38.Sayı


38.Sayı 'nın henüz PDF'i eklenmedi. Lütfen daha sonra tekrar ziyaret ediniz.

es-selâmu aleyküm ve rahmetullâh

 “O, kendi üzerine rahmeti yazmıştır…” (En‘âm 6/12) Merhametli, bağışlayıcı, kusurları örten, hataları silen Allah’ın adıyla… Bizleri rahmet, mağfiret ve cehennemden azat olma ayı Ramazan-ı şerife kavuşturan Rabbimize sonsuz hamd ü senalar, O’nun Habîb-i Edîbi’ne salât ve selâm olsun. Kullarını yaratan, onlara gökte ve yerde türlü nimetler ihsan eden Cenâb-ı Allah, biz aciz kullarından iman etmemizi ve şükretmemizi istemektedir. “Eğer siz iman eder ve şükrederseniz Allah size niçin azap etsin?” (Nisâ 4/147) Fakat “hafıza-i beşer nisyan ile malûldür” kaidesince bazen Rabbimizi ve buyruklarını unutuyor, kasıtlı ya da belli sebeplerle terkediyoruz. Çözüm ise bellidir. Rehber Peygamber (s.a.s) “İşlediği günaha tevbe eden, onu hiç yapmamış gibidir.” (İbn Mâce, Zühd/30) buyurarak büyük-küçük günahlara tevbe etmeyi bizlere telkin ediyor. Allah azze ve celle ...


Tevbe ve İstiğfar
38.Sayı

Tevbe ve İstiğfar

Sâliklerden olarak günlük hayatımızda tevbe ve istiğfar etmek, her gün yüz defa tevbe ettiğini bize bildiren Resûlullâh’ın sünnetine ve emrine uymaktır. ياايه...

Peygamber Efendimizden Dualar
38.Sayı

Peygamber Efendimizden Dualar

Değerli okuyucularımız bu yazımızda Hz. Peygamber’in (a.s) yemekle ilgili sünnetinden ve yaptığı dualardan söz edeceğiz. Bizler için en güzel örnek olan Allah Rasûlü (a.s) yemekten önce eller...

Mektubât-ı Geylani – 5. Mektup
38.Sayı

Mektubât-ı Geylani – 5. Mektup

Ey Aziz, Maarif güneşinin doğuşunu bekle… O güneş sırlar seması canibinden doğacaktır… O güneş doğduktan sonrakalb bostanları nura gark olacaktır. Bu nurları getiren güneşin e...

Murakabe
38.Sayı

Murakabe

Sözlükte “denetlemek, gözlemek, gözaltında tutmak, kontrol etmek” gibi mânalara gelen murâkabe tasavvufta mânevî bir hali ifade etmek üzere kullanılmış ve çeşitli şekillerde tanımlanmış...

Ramazan Günü Ortodoks Öğretmeniyle Sohbet
38.Sayı

Ramazan Günü Ortodoks Öğretmeniyle Sohbet

Bir Ramazan günü öğretmenler odasındayım. Ortodoks dersi veren çok hoş, kibar, güler yüzlü meslektaşımla bu iki boş saatin nasıl geçeceğini düşünürken, “kek ister misin” diye sordu. &ld...

Oruç Tutmanın Psikolojik Faydaları
38.Sayı

Oruç Tutmanın Psikolojik Faydaları

Oruç tutmanın bedensel oluğu gibi psikolojik olarak pek çok faydası vardır. Nasıl ki Müslüman zekât vererek malını temizliyorsa oruç tutarak da ruhunu temizler. Ramazan ayı kişide var olan olumsuz ...

Bütün İyiliklerin Kaynağı Allah Korkusu
38.Sayı

Bütün İyiliklerin Kaynağı Allah Korkusu

Yüce Rabbimiz Bakara sûresinin 155-157. âyetlerinde şöyle buyuruyor: “Andolsun biz sizi bir parça korku, açlık ve bir parça mallardan, canlardan ve ürünlerden eksiltmekle imtihan edeceğiz. Sa...

Dağlar Tutuştu - şiir
38.Sayı

Dağlar Tutuştu - şiir

Dağlar tutuştu dün gece Yandılar tepelerinden Dillerde ki o hece Allah Allah Allah Allah   Bir ağıt bin inleyiş Ahenkle Allah deyiş Peşinden cezbe ve vecd Ve as...

Mana Denizinde Bir İnci, Hacı Bayramı Veli
38.Sayı

Mana Denizinde Bir İnci, Hacı Bayramı Veli

Gelin gözlerimizi kapatıp hayal âlemine dalalım. Yanımızda bir Zümrüdüanka kuşu bekliyor bizi.Atlıyoruz sırtına ve bundan tam 600 yıl öncesine, Orhan Gazi dönemine gidiyoruz. Tarihler 1352 yılını g...

Tesettür
38.Sayı

Tesettür

İslâm’da tesettür farzdır. Zira âyet-i kerîmede hanımların tesettüre riâyet etmesi şöyle   emredilmektedir: “Ey Peygamber! Hanımlarına, kızlarına ve mü’minlerin kad...

Sanat Nedir?
38.Sayı

Sanat Nedir?

Günümüzde sanatın ne olduğunu ya da ne olmadığını söyleyebilmek kolay değil. Lev Tolstoy'un, okul gezisi sırasında on yaşındaki bir çocuğun "sanat nedir?" sorusuna cevap bulması otuz ...

Mü´minlerin Annelerinin İzinde - Hz. Hatice (r.anha)
38.Sayı

Mü´minlerin Annelerinin İzinde - Hz. Hatice (r.anha)

‘Peygamber, mü’minlere kendi canlarından daha yakındır. Eşleri de, onların analarıdır.’ (Azhap,6) ayet-i kerimesi ile Sevgili Peygamber aleyhisselatu vesselam Efendimizin kıymetli...