23 Haziran 2024

7.Sayı


7.Sayı 'nın PDF'ini indirmek için tıklayınız.

es-Selâmü Aleyküm

Evvel emirde, Rasûl-i Kibriyâ (s.a.s) Efendimizin dünyaya teşrifinin miladi yıldönümü münasebetiyle, O’nun mübarek yüzü suyu hürmetine siz değerli okurlarımız, inananlar ve bütün mevcudat için yüce Allah’tan; Fettâh isminin hürmetine bütün hayır kapılarını açmasını, Vehhâb isminin hürmetine maddi-manevi nimetlerle donatmasını, Kayyûm isminin hürmetine bizleri şeytanın ve ona uyanların tuzaklarından koruyup gözetmesini, Kahhâr isminin hürmetine ıslahı mümkün olmayan görünür ve görünmez düşmanlarımızı kahretmesini niyaz ederiz. Bilhassa son dönemde Kuzey Afrika’daki ve yakın gelecekte Arap yarımadasındaki mazlum Müslüman topluluklar için yürekten âmin, âmin, âmiiin… Aziz ve Celîl olan Allah (c.c) bizlere birlik, beraberlik ve dirlik ihsan eylesin. Müslüman kanına susayan acımasız zalimleri ise birbirleriyle meşgul etsin. Muhabbet, marifet ve ilim sacayaklı bir feyiz membaı olmanın haklı gururunu yaşayan dergimiz; Kendis...


Kutlu Doğum ve Kaside-i Bür`e
7.Sayı

Kutlu Doğum ve Kaside-i Bür`e

Âlemlere rahmet olarak gönderilen Peygamberin mevlid kandilini idrak edince, her müslümanın derin derin düşünmesi lâzımdır. O’nun hayatı, sahabileriyle olan münasebeti, Kur’ân-ı Kerim&r...

İbrahim Gibi
7.Sayı

İbrahim Gibi

Benim de bazen nazlanasım Geliyor Rabbim’e Hz. İbrahim gibi Çıkıp dağların başına Ey Rabbim! Bu ölüleri nasıl diriltirsin Diyesim geliyor “Kalbim mutmain ols...

Röportaj - Rektör Abdullah Demircioğlu
7.Sayı

Röportaj - Rektör Abdullah Demircioğlu

  “Din, insanın fıtratında yer alan bir duygudur ve eğitimle desteklenmelidir.”     (Avr. İslâm Ünv. Kurucu Rektörü   &n...

Niyet-Ahlak İlişkisi
7.Sayı

Niyet-Ahlak İlişkisi

 Ahlâk meselesini daha iyi anlamak için, ahlâk kanunu ve kaidesi dediğimiz, ahlâki hükümlerin kapsamına bakmak gerekmektedir. Ahlâk ilkeleri, mutlak ve katidir ama aynı zamanda külli/tümel ola...

Müslüman Kimleri Sever?
7.Sayı

Müslüman Kimleri Sever?

Allah’a iman eden, Allah’tan korkan, Allah’ı seven Müslüman, Peygamberi canından çok sever. Ashab-ı Kiram’ı sever. Tâbiîn’i sever. Evliyaullah’ı seve...

Allah Haddi Aşanları Sevmez
7.Sayı

Allah Haddi Aşanları Sevmez

Yukarıdaki ifade Kur’ân-ı Kerim’de birkaç defa geçmektedir. İlk soru şu: Bu ifade hangi konulardan söz edilirken geçmektedir? Cevap çok zor değildir. 1.     ...

Mevlânâ Hazretlerinin (k.s) Vecde Gelişi
7.Sayı

Mevlânâ Hazretlerinin (k.s) Vecde Gelişi

 Semâ, “dinlemek, işitmek, kulak vermek, işitilen söz” anlamlarına geliyor. Terim olarak ise; musiki nağmelerini dinlemeye, dinlerken vecde gelip kendinden geçmeye, oynayıp rak...

Köstendilli Ârif-i Billâh Halil Efendi’den (k.s) Müridi İhsan Efendiye Mektup (4)
7.Sayı

Köstendilli Ârif-i Billâh Halil Efendi’den (k.s) Müridi İhsan Efendiye Mektup (4)

es-Selâmu aleyküm ve rahmetullahî ve berakâtühû muhterem İhsan Efendi, Gözümün nuru İhsan Efendi oğlum! Tasavvuf kâl/söz ilmi ve yolu değildir. Tasavvuf hâl/davranış yoludur. Tabiî ki her s...

Geçmişten Günümüze Naat-ı Şerifler
7.Sayı

Geçmişten Günümüze Naat-ı Şerifler

Hakk Teâlâ sözüne Rasûlullâh sünnetine İnanmayan ümmetine Ümmet demez Muhammed Ümmetim der Muhammed Doğru dese kul Ahmed Yarın olsa Kıyamet Mahrum koymaz Muhammed ...

Abdulkadir Geylani Hz.nin Hicrî 18 Zilkade 545 Tarihli Konuşması
7.Sayı

Abdulkadir Geylani Hz.nin Hicrî 18 Zilkade 545 Tarihli Konuşması

Bu konuşma Salı günü öğleden sonra medresede yapıldı. Konuşma tarihi: Hicrî 18 Zilkade 545, Milâdî 1150.   Aziz ve Celil olan Hakk (c.c), korkulmaya ve kendisinden bir şey bek­...

Yeniliklere Açık Oluşu
7.Sayı

Yeniliklere Açık Oluşu

Peygamberimiz aleyhisselamın mescidi, önceleri yatsı ve sabah namazı vakitlerinde, kuru hurma dallan, yaprakları yakılarak aydınlatılırdı. Temimü’d-Dârî, Şam’dan Medine’y...

Şaka ve Latîfe Yapması
7.Sayı

Şaka ve Latîfe Yapması

Rasûlullâh (s.a.s), şaka ve lâtife yapmayı sever, kendisi ile şakalaşılmasından da hoşlanırdı. Örneğin bir gün, samimiyet ve sadeliğinden ötürü pek sevdiği Zâhir adında birine, arkadan belli e...