7.Sayı


7.Sayı 'nın PDF'ini indirmek için tıklayınız.

es-Selâmü Aleyküm

Evvel emirde, Rasûl-i Kibriyâ (s.a.s) Efendimizin dünyaya teşrifinin miladi yıldönümü münasebetiyle, O’nun mübarek yüzü suyu hürmetine siz değerli okurlarımız, inananlar ve bütün mevcudat için yüce Allah’tan; Fettâh isminin hürmetine bütün hayır kapılarını açmasını, Vehhâb isminin hürmetine maddi-manevi nimetlerle donatmasını, Kayyûm isminin hürmetine bizleri şeytanın ve ona uyanların tuzaklarından koruyup gözetmesini, Kahhâr isminin hürmetine ıslahı mümkün olmayan görünür ve görünmez düşmanlarımızı kahretmesini niyaz ederiz. Bilhassa son dönemde Kuzey Afrika’daki ve yakın gelecekte Arap yarımadasındaki mazlum Müslüman topluluklar için yürekten âmin, âmin, âmiiin… Aziz ve Celîl olan Allah (c.c) bizlere birlik, beraberlik ve dirlik ihsan eylesin. Müslüman kanına susayan acımasız zalimleri ise birbirleriyle meşgul etsin. Muhabbet, marifet ve ilim sacayaklı bir feyiz membaı olmanın haklı gururunu yaşayan dergimiz; Kendis...


Kutlu Doğum ve Kaside-i Bür`e
7.Sayı

Kutlu Doğum ve Kaside-i Bür`e

Evvel emirde, Rasûl-i Kibriyâ (s.a.s) Efendimizin dünyaya teşrifinin miladi yıldönümü münasebetiyle, O’nun mübarek yüzü suyu hürmetine siz değerli okurlarımız, inananlar ve bütün mevcudat...

İbrahim Gibi
7.Sayı

İbrahim Gibi

Evvel emirde, Rasûl-i Kibriyâ (s.a.s) Efendimizin dünyaya teşrifinin miladi yıldönümü münasebetiyle, O’nun mübarek yüzü suyu hürmetine siz değerli okurlarımız, inananlar ve bütün mevcudat...

Röportaj - Rektör Abdullah Demircioğlu
7.Sayı

Röportaj - Rektör Abdullah Demircioğlu

Evvel emirde, Rasûl-i Kibriyâ (s.a.s) Efendimizin dünyaya teşrifinin miladi yıldönümü münasebetiyle, O’nun mübarek yüzü suyu hürmetine siz değerli okurlarımız, inananlar ve bütün mevcudat...

Niyet-Ahlak İlişkisi
7.Sayı

Niyet-Ahlak İlişkisi

Evvel emirde, Rasûl-i Kibriyâ (s.a.s) Efendimizin dünyaya teşrifinin miladi yıldönümü münasebetiyle, O’nun mübarek yüzü suyu hürmetine siz değerli okurlarımız, inananlar ve bütün mevcudat...

Müslüman Kimleri Sever?
7.Sayı

Müslüman Kimleri Sever?

Evvel emirde, Rasûl-i Kibriyâ (s.a.s) Efendimizin dünyaya teşrifinin miladi yıldönümü münasebetiyle, O’nun mübarek yüzü suyu hürmetine siz değerli okurlarımız, inananlar ve bütün mevcudat...

Allah Haddi Aşanları Sevmez
7.Sayı

Allah Haddi Aşanları Sevmez

Evvel emirde, Rasûl-i Kibriyâ (s.a.s) Efendimizin dünyaya teşrifinin miladi yıldönümü münasebetiyle, O’nun mübarek yüzü suyu hürmetine siz değerli okurlarımız, inananlar ve bütün mevcudat...

Mevlânâ Hazretlerinin (k.s) Vecde Gelişi
7.Sayı

Mevlânâ Hazretlerinin (k.s) Vecde Gelişi

Evvel emirde, Rasûl-i Kibriyâ (s.a.s) Efendimizin dünyaya teşrifinin miladi yıldönümü münasebetiyle, O’nun mübarek yüzü suyu hürmetine siz değerli okurlarımız, inananlar ve bütün mevcudat...

Köstendilli Ârif-i Billâh Halil Efendi’den (k.s) Müridi İhsan Efendiye Mektup (4)
7.Sayı

Köstendilli Ârif-i Billâh Halil Efendi’den (k.s) Müridi İhsan Efendiye Mektup (4)

Evvel emirde, Rasûl-i Kibriyâ (s.a.s) Efendimizin dünyaya teşrifinin miladi yıldönümü münasebetiyle, O’nun mübarek yüzü suyu hürmetine siz değerli okurlarımız, inananlar ve bütün mevcudat...

Geçmişten Günümüze Naat-ı Şerifler
7.Sayı

Geçmişten Günümüze Naat-ı Şerifler

Evvel emirde, Rasûl-i Kibriyâ (s.a.s) Efendimizin dünyaya teşrifinin miladi yıldönümü münasebetiyle, O’nun mübarek yüzü suyu hürmetine siz değerli okurlarımız, inananlar ve bütün mevcudat...

Tasavvufun Rûhu
7.Sayı

Tasavvufun Rûhu

Evvel emirde, Rasûl-i Kibriyâ (s.a.s) Efendimizin dünyaya teşrifinin miladi yıldönümü münasebetiyle, O’nun mübarek yüzü suyu hürmetine siz değerli okurlarımız, inananlar ve bütün mevcudat...

Abdulkadir Geylani Hz.nin Hicrî 18 Zilkade 545 Tarihli Konuşması
7.Sayı

Abdulkadir Geylani Hz.nin Hicrî 18 Zilkade 545 Tarihli Konuşması

Evvel emirde, Rasûl-i Kibriyâ (s.a.s) Efendimizin dünyaya teşrifinin miladi yıldönümü münasebetiyle, O’nun mübarek yüzü suyu hürmetine siz değerli okurlarımız, inananlar ve bütün mevcudat...

Yeniliklere Açık Oluşu
7.Sayı

Yeniliklere Açık Oluşu

Evvel emirde, Rasûl-i Kibriyâ (s.a.s) Efendimizin dünyaya teşrifinin miladi yıldönümü münasebetiyle, O’nun mübarek yüzü suyu hürmetine siz değerli okurlarımız, inananlar ve bütün mevcudat...