7.Sayı


7.Sayı 'nın PDF'ini indirmek için tıklayınız.

es-Selâmü Aleyküm

Evvel emirde, Rasûl-i Kibriyâ (s.a.s) Efendimizin dünyaya teşrifinin miladi yıldönümü münasebetiyle, O’nun mübarek yüzü suyu hürmetine siz değerli okurlarımız, inananlar ve bütün mevcudat için yüce Allah’tan; Fettâh isminin hürmetine bütün hayır kapılarını açmasını, Vehhâb isminin hürmetine maddi-manevi nimetlerle donatmasını, Kayyûm isminin hürmetine bizleri şeytanın ve ona uyanların tuzaklarından koruyup gözetmesini, Kahhâr isminin hürmetine ıslahı mümkün olmayan görünür ve görünmez düşmanlarımızı kahretmesini niyaz ederiz. Bilhassa son dönemde Kuzey Afrika’daki ve yakın gelecekte Arap yarımadasındaki mazlum Müslüman topluluklar için yürekten âmin, âmin, âmiiin… Aziz ve Celîl olan Allah (c.c) bizlere birlik, beraberlik ve dirlik ihsan eylesin. Müslüman kanına susayan acımasız zalimleri ise birbirleriyle meşgul etsin. Muhabbet, marifet ve ilim sacayaklı bir feyiz membaı olmanın haklı gururunu yaşayan dergimiz; Kendis...


Ashabıyla Münasebeti
7.Sayı

Ashabıyla Münasebeti

Hz. Hüseyin der ki: “Peygamber aleyhisselamın ev içindeki meşgalesini, babamdan (Ali b. Ebî Tâlib) sordum. Babam: ‘Peygamber aleyhisselam, evine girişinden itibaren vaktini...

Şecâat ve Necdeti
7.Sayı

Şecâat ve Necdeti

Şecaat; savaş ve şiddet sıralarında cesaret ve yüreklilik göstermek demektir. Necdet de, korku ve dehşet yerlerinde, olağanüstü durumlar karşısında sabır ve sebat göstermek, korkuya düşüp ...

Allah’ı Zikretmesi
7.Sayı

Allah’ı Zikretmesi

Kur’an-ı Kerim’de iman ehlinin özelliklerinden bahsedilirken, “Onlar, Allah’ı ayakta iken, oturarak ve yanlarına yaslanmış olarak zikreden kimse­lerdir.” (Âl-i İmr...

Cömertliği
7.Sayı

Cömertliği

Rasûl-i Ekrem (s.a.s), insanların en cömerdi idi. Peygamberimiz aleyhisselamı yakından tanıyanlar, kendisini böyle vasıflamışlardır. Hz. Ali: “Rasûlullâh aleyhisselam, eli açıklı...

Doğru Sözlülüğü
7.Sayı

Doğru Sözlülüğü

Peygamberimiz aleyhisselam yalnız kendi kavminin değil, Hz. Ali’nin dediği gibi, bütün insanların da en doğru sözlüsü ve ahdine en vefalısı idi. (Ahmed b. Hanbel, Müsned, II, 192; Ebu Dâvud, ...

Peygamber Efendimiz ve Zühd Hayatı
7.Sayı

Peygamber Efendimiz ve Zühd Hayatı

 Nevfel b. Îyas el-Huzelî şöyle söyledi: “Abdurrahman b. Avf’ın evine, içinde ekmek ve et bulunan bir ta­bak getirdik. Tabak Önüne konulunca Abdurrahman ağladı. Ben: &l...

Peygamber Efendimizin Hayâsı ve Tevâzuu
7.Sayı

Peygamber Efendimizin Hayâsı ve Tevâzuu

  Peygamberimiz aleyhisselam, hayâ hakkında şöyle buyurmuştur: “Her din için bir ahlâk vardır. İslâm ahlâkı da hayâdan ibarettir.”1 “İman, atmış küsur ş...

Şemâil-i Şerîf
7.Sayı

Şemâil-i Şerîf

Ne uzun ne kısa, kararında boy Soyu İbrahim’den ne asil bir soy Saçları hoş, siyah, dalgalı bir koy Kemalini giydir, beni benden soy Âlemlere rahmet, yüzünü göster Bu kul varlığında...

Peygamberimizin Şemâili
7.Sayı

Peygamberimizin Şemâili

Hz. Hasan’ın sorusu üzerine, Peygamberimiz aleyhisselamın üvey oğlu Hind b. Ebi Hâle, Peygamberimiz aleyhisselamı şöyle anlatmıştır: “Rasûlullâh aleyhisselam, yürürken ayaklarını ye...

Peygamber Efendimizin Şefkat ve Merhameti
7.Sayı

Peygamber Efendimizin Şefkat ve Merhameti

Şefkat ve merhamet, Allah’ın yarattıklarına acımak, onların her zaman iyiliğini düşünmek, mutlu olmalarını istemek ve onlara sürekli yardım isteği taşımaktır. Cenâb-ı Hak, Kur’ân-ı ...