Editör

Geçmişten Günümüze Naat-ı Şerifler

Geçmişten Günümüze Naat-ı Şerifler

Hakk Teâlâ sözüne Rasûlullâh sünnetine İnanmayan ümmetine Ümmet demez Muhammed

Hakk Teâlâ sözüne

Rasûlullâh sünnetine

İnanmayan ümmetine

Ümmet demez Muhammed

Ümmetim der Muhammed

Doğru dese kul Ahmed

Yarın olsa Kıyamet

Mahrum koymaz Muhammed

Ahmet Yesevî

 

Canım kurban olsun senin yoluna

Adı güzel kendi güzel Muhammed

Şefaat eylesin kem ter kuluna

Adı güzel kendi güzel Muhammed

Yunus

 

Yaşadığım sürece Kur’ân’ın hizmetçisiyim

Hz Muhammed’in Yolunun Tozuyum ben

Birisi benim bu sözümden başka bir şey naklederse

O sözden de o kimseden de şikâyetçiyim ben

Mevlânâ

 

 

Peygambere olan hasret ve iştiyakından dolayı O’na doğru akmakta olan su,

Sürekli olarak Hz. Muhammed’in ayağının değdiği toprağa ulaşmaya çalışır.

Başını taştan taşa vurur da o yana doğru gitmekte ısrar eder.

Fuzulî “Su Kasidesi”

 

Sakın terk-i edebden kûy-i Mahbûb-i Hudâ’dır bu

Nazargâh-ı ilâhîdir makam-ı Mustafâ’dır bu

Nâbi

 

 

Dünya neye sahipse O’nun vergisidir hep

Medyun ona cemiyeti medyun ona ferdi

Medyundur o masuma bütün bir beşeriyet

Ya Rab bizi Mahşer’de bu ikrar ile haşret

Mehmet Akif

 

 

O’nun güneşinin zevâli yoktur

O’nu inkâr edenin kemâli yoktur

Bütün dünya Müslümanın mirası malı mülküdür

Sözün ispatı ince manalı “Levlâke” sözüdür

Muhammed İkbal

 

Gönlüm sana âşık, sana hayrandır Efendim

Bir ben değil, âlem sana kurbandır Efendim

Tâ arşa çıkar her gece âşıkların ahı

Didarına âşık ulu yezdandır efendim

Aşkınla buhurdan gibi tütmekte bu kalbim

Sensiz bana cennet bile hicrandır Efendim

Doğ kalbime bir lahza ey nur-i Dilara

Nurun ki gönül derdine dermandır Efendim

Ulvi’de senin bağrı yanık âşık-ı zarın

Feryadı bütün ateşi sûzandır Efendim

Kıtmirinim ey Şâh-ı Rusül kovma kapından

Asilere lutfün yüce fermandır Efendim

Ali Ulvi Kurucu

 

Gel ey Muhammed, bahardır

Dudaklarımız ardında saklı âminlerimiz vardır

Hacdan döner gibi gel, miraçtan iner gibi gel

Bekliyoruz yıllardır

Arif Nihat Asya


Editör diğer yazıları