23 Haziran 2024
Editör

es-selâmu aleyküm ve rahmetullâh

es-selâmu aleyküm ve rahmetullâh

Tükenmeyince kevâkib güneş tulû etmez / Dökülmeyince şükûfe nihâl ber vermez.

Merhabalar Efendim. Fuzûlî merhum der ki “Tükenmeyince kevâkib güneş tulû etmez / Dökülmeyince şükûfe nihâl ber vermez. (Yıldızlar tükenmedikçe güneş doğmaz. Çiçekler dökülmedikçe de fidan meyve vermez.)

Bugün, İslâm âlemi büyük sıkıntılara düçâr olmuş bir vaziyettedir. Şüphesiz bu sıkıntıların en önemli sebeplerinden biri Müslümanların birbirlerini Peygamber (s.a.v) Efendimizin emrettiği şekilde sevmemesidir. Gönüller birbirinden uzak düşmüş, bedenler uzakta… Müslüman ülkeler arasında ortak hareket edecek mekanizmalar kurulmuş olsa da işlevsiz kalmış durumda. Hâl böyle olunca, Filistin başta olmak üzere, zâlimlerin zulmü altında inim inim inleyen çocuklar, kadınlar, masum insanlar ümitsiz bir şekilde sıranın kendilerine geleceği günü bekliyorlar. Halbuki, İslâm Ülkeleri birlikte hareket ederek ve cesur adımlar atsalar, mazlum Müslümanlara hızlı bir şekilde el uzatacak, zâlime “Dur!” diyecek şekilde konumlansalar her şey çok farklı olur. Ümitsiz değiliz. Her dâim Rabbimize iltica ediyor ve Müslümanların birliği için dua ediyoruz.

Zirâ, yıldızlar tükenmedikçe, gecenin karanlığı son raddeye varmadıkça güneş doğmaz…  


Editör diğer yazıları