20 Haziran 2024
Editör

Mürîdin nefsiyle olan âdâbı nelerdir?

Mürîdin nefsiyle olan âdâbı nelerdir?

Hazreti Peygamber Sahâbilerine her gün çekmeleri için belli bir vird vermiş midir?

Seyr sülûke girmiş mürid ve salihlerin kendi iç dünyalarında dikkat etmesi gerekli olan bir takım âdâb, sufiyye imamları tarafından kitap, sünnet ve rûhi tecrübelerden istifade ile kayda geçmiştir. Bunlardan bazılarını maddeler halinde şöyle sayabiliriz:

a- Mürîdin nefsinin Allah ve kulları ile ilişkilerde sıdk üzere olması ve nefsi muhalefeti asla terk etmemesi,

b- Kalbini günah kirlerinden tövbe ile arıtması,

c- Dünya sevgisini ve buna bağlı olarak mal makam ve baş olma sevdasını terk etmesi,

d- Sükût ve az konuşma yolunu tutması,

e- İnsanların kusuru ve ayıplarını görmemesi ve araştırmaması,

f- Sülûkte ilerledikçe kendini yolun başında görmesi,

g- Kötü arkadaşlardan uzaklaşması,

h- Kendisine bir kusuru izafe edildiğinde kendisini savunmakdan kaçınması,

i- Günde en az üç kere nefsini hesaba çekip amellerini tartması,

j- Büyüklenmeyi,kendi başına buyruk hareketi terk etmesi,

k- Her namaz öncesi batıni afetlerden kurtulmak için kalbine yoğunlaşması gerekir .

 

Hazreti Peygamber Sahâbilerine her gün çekmeleri için belli bir vird vermiş midir?

Hadis kitaplarında Hazreti Peygamber(s.a.)’in bizzat kendisinin günde yetmiş veya yüz defa tövbe ve İstiğfar ile meşgul bulunduğunu gösteren(1)rivayetler bulunduğu gibi,önce fakir sahâbilere özel olarak,daha sonra diğer sahâbilere ve bütün ümmete öğretip benimsettiğitesbihatvardır.(2)

Hemen bütün hadis kaynaklarının naklettiği bu rivayetten başka Hazreti Peygamber(s.a.)’in özel olarak bazı sahâbilere bir takım evrâdverdiği de görülmektedir.Nitekim Ahmet b. Hanbel´in tespitine göre EbûTâlib’in kızı Ümmühâhî şöyle anlatıyor:Allah Resulü bir gün evimizi teşrif etmişti.Ben kendisine YaRasûlallah artık yaşlandın ve zayıfladım bana oturduğum yerden yapabileceğim bir amel tavsiye etseniz,dedim.Şöyle buyurdular: Yüz kere sübhanallah de! Yüzkere elhamdülillah de! Yüzkere de La ilahe illallah de! (3)

------------------

1. Bkz. Buhâri, Devât, 3; Tirmizi, Tefsiru sûre, 47; Müsned, IV, 261.

2. 33 kere subhânallah, 33 kere elhamdülillah, 33 kere Allahuekber.

3. Bkz. Müsned, VI, 344

 

Kaynak: 300 Soruda Tasavvufi Hayat, Prof. Dr. H. Kamil YILMAZ

 

 


Editör diğer yazıları