20 Haziran 2024
Olmayınca

Erilmez yâre bî-yâr olmayınca Cihânın halkı ağyar olmayınca

Erilmez yâre bî-yâr olmayınca

Cihânın halkı ağyar olmayınca

 

Hakikat âlemine yol varılmaz

Bu mülkten külli bîzâr olmayınca

 

O vahdet bahrine kimse ulaşmaz

Akup gözyaşı pınar olmayınca

 

Müyesser olmaz ol yarin visali

Yolunda varı isar olmayınca

 

Bu dünya cifesin nefs iti komaz

Gönülde azm-i didar olmayınca

 

Gönül cem' oluben Dost'a yönelmez

Bu dünya karı tarmar olmayınca

 

Gönül Dost'a özenmez derdlü olmaz

Bir ehl-i derde uyar olmayınca

 

Gönüle dolmaz ol yarin hayali

Hayal-i gayri yuyar olmayınca

 

Gönül ayinesi pasdan silinmez

Dilinde Dost tekrar olmayınca

 

Gönül bu aşka her giz mahrem olmaz

Tamam derde giriftar olmayınca

 

Cihanda kimse aşkdan haz etmez

Koyup namusu biar olmayınca

 

Kişi bu aşk içinde gerçek olmaz

Vefa koyup cefakâr olmayınca

 

Cefasız kimse ermedi vefaya

Gül olmaz bellidir har olmayınca

 

Visal-i şerbetine kimse kanmaz

Yürek derd ile yanar olmayınca

 

Kime kim zerre derdi yaver oldu

Komaz aşkdan haberdar olmayınca

 

Ko gitsin dertsizi hayvandır ol kim

Yedilmez ana yular olmayınca

 

Var evvel derdli ol andan em iste

Timar yok sana bimar olmayınca

 

Sözünü ehl-i derdin etme inkar

Yolu bulmazsın ikrar olmayınca

 

Var Eşrefoğlu Rumi gibi sen de

Dolanma vasl-ı dildar olmayınca

 

Eşrefoğlu Rûmî(k.s)


Editör diğer yazıları