15 Haziran 2024
Editör

es-selâmu aleyküm ve rahmetullâh

es-selâmu aleyküm ve rahmetullâh

Sünnet olmasaydı, hiçbirimiz Kur'an'ı anlayamazdık.

Merhabalar gönül dostlarımız; siz kıymetli okurlarımızla bir sayıda daha hemhâl olmanın mutluluğunu yaşıyoruz.

Allah (c.c) ve Rasûlü’nün (s.a.s) muhabbetini kalplere nakşetmeye çalışan birbirinden değerli yazılarla Cenab-ı Allah’a giden yolda okuyucuya doğru rehberlik edebilme gayesiyle huzurunuzdayız.

Mezhep imamımız İmam-ı A‘zam Ebû Hanifehazretleri ne de güzel ifade etmiş, "Sünnet olmasaydı, hiçbirimiz Kur'an'ı anlayamazdık."

Bu sayımızda sahabe efendilerimizden Abdullah İbn-i Ümmü Mektûm ve büyük hadis alimi İmam-ı Buhari Hazretlerini tanıtmaya çalıştık. Pir Abdülkadir Geylanî ve Abdurrahman Halis Kerkükî Hazretlerinden, meşayıhımızdan Ömer Hüdai Köhengi ve Hacı Mustafa Hayri Öğüt Efendi Hazretlerinden de alıntılarla gönüllere dokunmak istedik.

Tasavvufun inceliklerini anlatan muhtelif yazı ve şiirlerle “ihvan”, “murakabe”, “ihlas ve ihsan” kavramlarını ele aldık.

Muhterem Abdullah Demircioğlu Hocaefendi “Kanat Açayım” başlıklı şiirinde ihsan kavramını ne de güzel ifade etmiş;

Lütfeyle de bana Rabb'im,

Sana kanat açayım

Sana doğru uçayım

Sana gelip de

Senin olayım,

Yanından ayrılmayıp

Hep seninle kalayım…

 

Bu vesileyle diriliş şairi Sezai KARAKOÇ´u rahmet ve minnetle anıyoruz.

Öyle bir ömür süreceksin, ölsen de sende hayat bulacak, DİRİLECEK insanlık.

Allah (c.c), kendisine gani gani rahmet eylesin.

Kur´an´ı, Sünnet’in ışığında anlamayı ve yaşamayı Rabbimiz bizlere nasip eylesin.

Kerim olan Rabbimiz lütfeylesin, ikram eylesin, her daim biz kullarını affeylesin.

 

Bâkî ve kevserî selamlar…


Editör diğer yazıları