20 Haziran 2024
Editör

es-selâmu aleyküm ve rahmetullâh

es-selâmu aleyküm ve rahmetullâh

“Şerefü'l mekân bi'l mekîn” fehvasınca hazırladığımız bu sayımızda; şehir eksenli kaleme alınmış doyurucu yazılarla, selîs şiirlerle ve istifade edebileceğimiz farklı konulardaki yazılarla huzurlarınızdayız.

Merhabalar Kıymetli Gönül Dostlarımız;

 

Ne güzel şey Besmele

Verelim gel el ele

Kesilsin bu velvele

İlerle güle güle

Bismillâhirrahmânirrahîm

 

Diyor ve dergimizin yeni sayısıyla huzurlarınızda olmaktan mutluluk duyuyoruz. Elhamdülillâh…

İnsanoğlu, başlı başına bir şehirdir. Kâinâtın özü ve özetidir. Bütün âlem, insanın içinde dürülmüştür. Bu bağlamda, Klasik Edebiyatımızda kaleme alınmış birçok şiirde “şehir” kavramından bizzat insanın gönlü yani iç âlemi kastedilmiştir. Dolayısıyla atalarımızın şehir tasavvurunda ilk önce o şehirde yaşayan insanların huzuru ve mutluluğu önem arz etmektedir. Nitekim, Fatih Sultan Mehmed Han “Hüner bir şehir bünyâd etmekdür / Reayâ kalbin âbâd etmekdür” diyerek amacının şehirlerle birlikte insanların gönüllerini de âbâd etmek olduğunu veciz bir şekilde terennüm etmiştir.

Gönülle ve gönül eksenli kurulmuş olan İslâm şehirlerinin hâli bugün eski günlerinden uzak olsa da o şehirleri mamur edecek yine bizleriz. Bizler iç âlemimizi temizledikçe, dinimizin emir ve yasaklarına ittiba ettikçe, sadece camide değil cami dışındaki sosyal ilişkilerimizde de Hazret-i Resûlullâh’ın yaşayışını örnek aldıkça şehirler de yavaş yavaş yaşanılır bir hâle gelecektir.

“Şerefü'l mekân bi'l mekîn” fehvasınca hazırladığımız bu sayımızda; şehir eksenli kaleme alınmış doyurucu yazılarla, selîs şiirlerle ve istifade edebileceğimiz farklı konulardaki yazılarla huzurlarınızdayız.

Bu vesileyle, 17 Eylül 2022 günü vefâtının 43. sene-i devriyyesi olan Hacı Mustafa Hayri Babamızı hayır ile yâd ediyor, şefaatlerini umuyoruz. Yeni sayılarda buluşmak dileğiyle…

fî emânillâh


Editör diğer yazıları