20 Haziran 2024
Editör

Abdesti Bozmayan Şeyler

Abdesti Bozmayan Şeyler

Saçların tıraş edilmesi, bıyıkların kırpılması, tırnakların kesilmesi.

Aşağıdaki haller abdesti bozmaz:

1) Bir hastalık olmaksızın gözden gelen yaş, su veya ağlamak.

2) Yara ve benzeri yarıklar içinde görülen ve dışarıya çıkmayan kan, irin ve sarı sular.

3) Bir yaradan kopan deri parçası.

4) Mayasıl ıslaklığı ve parmaklar arasındaki pişinti.

5) Yarıdan az olmak şartı ile donmuş kanın tükürük veya sümüğe bulaşmış olması.

6) Kulaktan, burundan veya yaradan kurt çıkması. Bu kurt temizdir, üzerindeki yaşlık ise azdır, onda akıcılık kuvveti yoktur.

7) Ağız dolusu olmayan kusuntu.

8) Baştan inen veya içeriden yükselip çıkan balgam, ağız dolusu olsa bile abdesti bozmaz. Çünkü balgam yapışkan ve kaypak olduğundan pisliği içine çekmez. Üstündeki yaşlığı ise azdır. Bu hüküm İmam-ı Âzam ile İmam Muhammed'e göredir, İmam Ebû Yusuf'a göre, iç boşluğundan gelen ağız dolusu balgam abdesti bozar.

9) Pıhtılaşmış bir halde kusulan kan parçası.

10) Baştan buruna veya kulağa kadar akıp gelen, fakat gusülde yıkanması farz olan yere taşmayan kan.

11) Kullanılan misvak (ve fırça) üzerinde veya ısırılan sert meyveler üzerinde görülen ve akıcılığı bilinmeyen kan izleri.

12) Pire, kene, sivrisinek, karasinek gibi haşeratın karınları doluncaya kadar emdikleri kan.

13) Saçların tıraş edilmesi, bıyıkların kırpılması, tırnakların kesilmesi.

14) Arkasını tamamen yere yerleştirmek suretiyle oturarak uyumak.

15) Namazda iken ayakta, oturarak, rükûda ve secdede uyumak.

16) Namaz dışında, cenaze namazında ve tilavet secdesinde kahkaha ile gülmek.

17) Ne kendisinin, ne de başkasının duyamayacağı bir sesle gülümseme (tebessüm). Bununla abdest bozulmayacağı gibi, namaz da bozulmaz. Fakat yalnız kendisinin işitebileceği bir sesle gülmek, abdesti bozmasa da namazı bozar.

18) Herhangi bir kimsenin bedenine veya tenasül organına el ile dokunmak.

 

Bu gibi ihtilaflı meselelerde ihtiyata riayet edilmesi daha iyidir. Hanefî mezhebinde olan bir kimse, kendi mezhebine göre abdesti bozmayıp başka mezhebe göre abdesti bozan bir hal ile karşılaştığı zaman, ihtilaftan kurtulmak için abdest almalıdır. Böyle hareket etmek, bilhassa imamlar için mendubdur.

 

Kaynak: Ömer Nasuhi BİLMEN, Büyük İslâm İlmihali


Editör diğer yazıları