23 Haziran 2024
Editör

es-selâmü aleyküm ve rahmetullâh

es-selâmü aleyküm ve rahmetullâh

Eğer bir müslüman, yüce Allah’ın hikmetli Kitâb’ında emrettiği hususlara samimi olarak inanıyor ise o kişi Allah’ın ahd ü emânı altındadır. Hz. Yezdân (c.c), bu gibilerin yâr ve yardımcısıdır.

Hamd, âlemlerin Rabbi Allah’a; salât ü selam Hz. Peygamber üzerine olsun.

Siz kıymetli okurlarımızla bir sayıda daha hemhâl olmanın hazzı içerisindeyiz, elhamdülillâh…

Üzerimize sağanak halinde yağan sıkıntılar o raddeye vardı ki artık sıradan hadiselermiş gibi algılamaya başladık maalesef…

Gün geçmiyor ki İslam coğrafyasının bir köşesinde kan ve gözyaşı akmasın; çocukların, masumların ve mazlumların feryatları arş-ı a‘lâya yükselmesin!

Tarihin bir benzerine daha tanıklık etmediği bu insanlık dışı hadiselerin, maskesi her geçen gün iyiden iyiye düşen Batı(l) medeniyetinden kaynaklandığı ise aşikâr.

Fakat daha büyük bir sorun var ortada. O da “Allah’a, Kitâb’a ve Peygamber’e” iman ettiğini iddia eden İslam âleminin, yaşananlar karşısında âdeta üç maymunu oynuyor olması!

Hâlbuki Ümmet’i Muhammed, Allah katında yeryüzünün en izzetli ve güzide topluluğudur. Birbirine medfûndur. Onlar, bir binanın tuğlaları gibidir, birbirlerini yardımsız ve desteksiz bırakmaz, düşmana asla teslim etmez.

Durum bugün bahsedilenlerin tam tersi ise durup düşünmek gerekir.

Ümmet-i Muhammed’din seçkin bir ferdi olmak kolay mıdır peki? İşte bu hem kolaydır hem de zor…

Eğer bir müslüman, yüce Allah’ın hikmetli Kitâb’ında emrettiği hususlara samimi olarak inanıyor ise o kişi Allah’ın ahd ü emânı altındadır. Hz. Yezdân (c.c), bu gibilerin yâr ve yardımcısıdır.

Şeytana, hevâ ve hevesine uyup da iyi bir müslüman olduğunu iddia edenlere ise O’nun herhangi bir güvencesi yoktur.

Bu bakımdan hakiki bir mü’minin; yüce Kitâb’ın ve Hz. Peygamber’in (manen) ölü kalpleri dirilten, gönülleri şirkten ve şeytani duygu ve düşüncelerden arındıran emir ve tavsiyelerini gerçek anlamda içselleştirmesi gerekir.

İmân-ı kâmil, bir mü’minin en önemli hareket noktasıdır. Zira o, varlık tasavvurunu, dünya görüşünü ve hayata dair ne varsa hepsini bu iman cevheri üzerine inşa eder.

Hakiki imanın inceliklerini bizlere uygulamalı olarak gösteren ve tebliğ eden ise kuşkusuz Efendimiz Hz. Muhammed’dir (s.a.s).

Bu bağlamda Zuhûr ailesi olarak bizler, siz değerli okurlarımızı, kıymetli hocamız ve büyüğümüz Abdullah DEMİRCİOĞLU’nun her Cumartesi “Sünen-i Ebû Dâvûd” hadis dersine davet ediyoruz.

Bakî ve kevserî selamlar…


Editör diğer yazıları