23 Haziran 2024
Editör

Ya Resulallah - Niyazi Mısri

Ya Resulallah - Niyazi Mısri

Şefâat kılmasan -varlık Niyâzî’yi yoğ ederdi Vücûdu zahmınm sen merhemisin yâ Resûlallah

Zuhûr-i kâinâtın ma’denisin yâ Resûlallah

Rümûz-i künt-i kenzin mahzenisin yâ Resûlallah

Beşer denen bu âlemde senin sûretle şahsındır

Hakikatte hüviyyette değilsin yâ Resûlallah

Vücûdun cümle mevcûdâtı nice câmi’ olduysa

Dahi ilmin muhît oldu kamusun yâ Resûlallah

Dehânın menba’-ı esrâr-ı ilm-i men ledünnîdir

Hakaayık ilminin sen mahremisin yâ Resûlallah

Ne kim geldi cihâna hem dahi her kim geliserdir

İçinde cümlenin ser askerisin yâ Resûlallah

Cihân bâğında insan bir şecerdir gayriler yaprak

Nebiler meyvedir sen zübdesisin yâ Resûlallah

Şefâat kılmasan -varlık Niyâzî’yi yoğ ederdi

Vücûdu zahmınm sen merhemisin yâ Resûlallah

 

Niyâzî-ı Mısrî


Editör diğer yazıları