Editör

Müslüman Kimleri Sever?

Müslüman Kimleri Sever?

Ashab-ı Kiram’ı sever. Tâbiîn’i sever.

Allah’a iman eden, Allah’tan korkan, Allah’ı seven Müslüman, Peygamberi canından çok sever.

Ashab-ı Kiram’ı sever.

Tâbiîn’i sever.

Evliyaullah’ı sever.

Eimme-i müctehidîni, fukahâyı, ulemâyı sever.

Ehl-i Beyt efendilerimizi sever.

Ricâlullâh’ı sever.

Allah için canlarını vermiş gerçek şehidleri sever.

İhlâslı mücahidleri sever.

Zahidleri, muttakileri, gerçek şeyhleri ve gerçek dervişleri sever.

Bütün iman kardeşlerini, imanları dolayısıyla sever. Onlarda sevilmeyecek taraflar ve sıfatlar varsa, sadece onları sevmez.

 

Müslüman Kimleri Sevmez?

Allah düşmanlarını sevmez.

Rasûlullâh düşmanlarını sevmez.

Ümmet düşmanlarını sevmez.

Nifakları kendilerini küfre götüren münafıkları sevmez.

Fâsıkı sevmez.

Bid’atçileri, şayet bid’atleri kendilerini küfre götürüyorsa hiç sevmez.

Bid’atçi olmakla birlikte, mü’min kalanların bid’atlerini ve bid’atçiliğini sevmez.

Müslüman, Abdullah ibn Sebe’leri sevmez.

Müslüman, din kardeşlerini imanlarından dolayı ezen, süründüren, onlara işkence eden, onları öldüren azılı ve harbî kâfir ve zalimleri sevmez.

Müslüman haram yiyicileri, halkı aldatanları, emanetlere hıyanet edenleri, harbî İslâm düşmanlarıyla işbirliği yapanları sevmez, sevemez.

Evet, Müslüman Allah için sever, Allah için buğz eder.


Editör diğer yazıları