Editör

Yeniliklere Açık Oluşu

Yeniliklere Açık Oluşu

...Sen İslâmiyet’i nurlandırdın ve onun mescidini süsledin. Allah da seni dünyada ve ahirette nurlandırsın!..

Peygamberimiz aleyhisselamın mescidi, önceleri yatsı ve sabah namazı vakitlerinde, kuru hurma dallan, yaprakları yakılarak aydınlatılırdı.

Temimü’d-Dârî, Şam’dan Medine’ye gelirken yanında birkaç altın kandil ile kandil bağları getirmişti. (İbn Abdilberr, İstiâb, II, 683; İbn Esîr, Usdu’l-Gâbe, II, 328; İbn Hacer, el-İsâbe, II, 18; Halebî, İnsânu’l-Uyûn, s.278)

Cuma gecesi, uşaklarından birine emretti; kandil bağlarını serdirdi.

Kandilleri astırdı. Kandillerin içine, fitil ve zeytinyağı koydurdu.

Güneş batıp karanlık basınca, kandilleri yaktırdı.

Peygamberimiz aleyhisselam mescide gelip de mescidin kandillerle aydınlandığını, parladığını görünce:

“Kim yaptı bunu?” diye sordu.

“Temimü’d-Dârî yaptı, yâ Rasûlallah!” dediler.

Peygamberimiz aleyhisselam, ona:

“Sen İslâmiyet’i nurlandırdın ve onun mescidini süsledin. Allah da seni dünyada ve ahirette nurlandırsın!” buyurdu. (Şemhûdî, Vefâu’l-Vefâ, II, 596-597)


Editör diğer yazıları