23 Haziran 2024

6. Sayı


6. Sayı 'nın PDF'ini indirmek için tıklayınız.

es-Selâmü Aleyküm

Kıymetli okuyucularımız  ‘Anlamayan anlatamaz, yaşamayan yaşatamaz’ düstûruna inanmış kimseler olarak elinizde tuttuğunuz dergimizde;     İlme ve irfâna gönül vermiş, İslâm’ı özüne indirmiş, Anlattığını uygulamış, Balı bilmekle kalmayıp, yiyerek lezzetini tatmış, Tattığı lezzeti en güzel ifâdelerle her idrâke uygun seviyelerde anlatmış kıymetli yazar kadromuzla bu düstûru fiiliyata taşıyoruz. Âlemlere rahmet olan Sevgili Peygamberimiz sallallâhü aleyhi ve sellem’in mevlidini kısa ama çok öz ifadelerle okumak, kalbe hayat veren ulvî duygu aşkı tanımak, yine kalbimizin manevî boyutunun derinliklerine inmek için birkaç sayfa çevirmeniz yeterli. Mânâ âlemi sultanlarından Erzurumlu İbrahim Hakkı Hazretlerinin, hocası İsmâil Fakirullah için yaptırdığı türbenin, 21. yüzyıl bilim adamlarının bile çözemediği esrarengiz sırlarına vâkıf olacağız. ‘Ulu Hakan’ lakabına lay...


Hadislerle Kabir Azabı
6. Sayı

Hadislerle Kabir Azabı

Hz. Aişe’nin (r.anhâ) rivayet ettiğine göre; Bir yahudi kadın, Âişe validemizin yanına girdi. Kabir azabından bahsederek: “Allah, seni kabir azabından korusun!” dedi. Aişe...

Serdâr-ı Hakan
6. Sayı

Serdâr-ı Hakan

 Tarihin şahit olduğu son ulu hakandan, dâhili ve harici emperyalistlere karşı her alanda kapsamlı ve sistemli bir mücadele veren büyük dehadan, Serdâr-ı Hakan’dan bahsetmek istiyoruz bu...

Aşk Damlaları - Serkan KAMACI
6. Sayı

Aşk Damlaları - Serkan KAMACI

Aşkı nasıl tarif edebiliriz, bu mümkün mü? Aşk, tarifi mümkün olmayan ilahî bir duygudur. İlahi aşkın potasından süzülen, düştüğü yeri yakan, yaktıkça yakan yandıkça da yanma arzusu tutuşturan Alla...

Köstendilli Ârif-i Billâh Halil Efendi’den (k.s) Müridi İhsan Efendiye Mektup (3)
6. Sayı

Köstendilli Ârif-i Billâh Halil Efendi’den (k.s) Müridi İhsan Efendiye Mektup (3)

Kıymetli İhsan Efendi oğlum! Allah’ın selâmı, rahmeti, bereketi üzerinize olsun. Cenâb-ı Hakk âfiyetiyle sizleri kâim eylesin. Daima tevhîd üzere sabitkadem eyleyip râzı olduğu amelle...

Kalbin Arı-Duruluk Kıvamı, İhlâs
6. Sayı

Kalbin Arı-Duruluk Kıvamı, İhlâs

 Tarihçi Tahsin Ünal, Osmanlılarda Fazilet Mücadelesi isimli eserinde (s.67) şöyle bir olay anlatır: “İstanbul fethedilince Fatih Sultan Mehmed’e pek &cce...

Hakikate Açılan Pencere, Örtünme
6. Sayı

Hakikate Açılan Pencere, Örtünme

 “Ey örtüsüne bürünmüş, bir kısmı hariç geceleyin namaz için kalk!” (Müzzemmil,73/1) ayetinin muhatabı, asr-ı saadette dini tebliğ eden Efendimizin (s.a.s) şahsında tüm ümmet idi. ...

Toprağın (Ananın) Dilinden
6. Sayı

Toprağın (Ananın) Dilinden

Ateş olsaydım Senin dinini tanımayanlara Gökyüzünden Yeryüzünden Sağanak sağanak yağsaydım Rüzgar olsaydım Doğudan batıya Kuzeyden güneye Esseydim Haykırsa...

Duyarlı / Müşfik ve Merhametli Olmak
6. Sayı

Duyarlı / Müşfik ve Merhametli Olmak

 “Andolsun size kendinizden öyle bir peygamber gelmiştir ki, sizin sıkıntıya uğramanız ona çok ağır gelir. O, size çok düşkün, müminlere karşı çok şefkatlidir, merhametlidir.” (Tev...

Zikir ve Sohbet Meclisleri
6. Sayı

Zikir ve Sohbet Meclisleri

Tasavvufta zikir ve sohbet meclisleri müridin yetişmesine, manevîyatta yükselmesine vesile olan en önemli meclislerdendir. Mürid, mutlaka bu meclislere iki eli kanda dahi olsa iştirak etmelidir. ...

Erzurumlu İbrahim Hakkı ve İsmail Fakirullah (k.s) Türbesi
6. Sayı

Erzurumlu İbrahim Hakkı ve İsmail Fakirullah (k.s) Türbesi

 İsmail Fakirullah Hazretleri, Hicri 1067’de Receb ayı Regaib kandiline rastlayan cuma gecesi dünyaya gelmiştir. Babası Hoca Kasım Efendi’dir. İsmail Fakirulluh Hazretleri çocuk ya...

Olgun Mü’min
6. Sayı

Olgun Mü’min

 Mürîd, tâlib, dervîş ve sâlik terimleri birbirine yakın anlamlar ifâde etmekle beraber aralarında daima dikkate alınması gereken bir takım nüanslara sahiptir. Tasavvuf yoluna girme arzu...

Vefakârların Önderi: Fahr-i Kâinât Efendimiz
6. Sayı

Vefakârların Önderi: Fahr-i Kâinât Efendimiz

 Sevgili Peygamberimiz, her konuda olduğu gibi vefakârlıkta da önderdi. Ahdinde dururdu, vadinde sadıktı, sözünden caymazdı, kendisine ve ashâbına yardımı dokunanları asla unutmaz, dostlarını ...