6. Sayı


6. Sayı 'nın PDF'ini indirmek için tıklayınız.

es-Selâmü Aleyküm

Kıymetli okuyucularımız  ‘Anlamayan anlatamaz, yaşamayan yaşatamaz’ düstûruna inanmış kimseler olarak elinizde tuttuğunuz dergimizde;     İlme ve irfâna gönül vermiş, İslâm’ı özüne indirmiş, Anlattığını uygulamış, Balı bilmekle kalmayıp, yiyerek lezzetini tatmış, Tattığı lezzeti en güzel ifâdelerle her idrâke uygun seviyelerde anlatmış kıymetli yazar kadromuzla bu düstûru fiiliyata taşıyoruz. Âlemlere rahmet olan Sevgili Peygamberimiz sallallâhü aleyhi ve sellem’in mevlidini kısa ama çok öz ifadelerle okumak, kalbe hayat veren ulvî duygu aşkı tanımak, yine kalbimizin manevî boyutunun derinliklerine inmek için birkaç sayfa çevirmeniz yeterli. Mânâ âlemi sultanlarından Erzurumlu İbrahim Hakkı Hazretlerinin, hocası İsmâil Fakirullah için yaptırdığı türbenin, 21. yüzyıl bilim adamlarının bile çözemediği esrarengiz sırlarına vâkıf olacağız. ‘Ulu Hakan’ lakabına lay...


Olgun Mü’min
6. Sayı

Olgun Mü’min

 Mürîd, tâlib, dervîş ve sâlik terimleri birbirine yakın anlamlar ifâde etmekle beraber aralarında daima dikkate alınması gereken bir takım nüanslara sahiptir. Tasavvuf yoluna girme arzu...

Vefakârların Önderi: Fahr-i Kâinât Efendimiz
6. Sayı

Vefakârların Önderi: Fahr-i Kâinât Efendimiz

 Sevgili Peygamberimiz, her konuda olduğu gibi vefakârlıkta da önderdi. Ahdinde dururdu, vadinde sadıktı, sözünden caymazdı, kendisine ve ashâbına yardımı dokunanları asla unutmaz, dostlarını ...

Mevlîd-i Şerîf
6. Sayı

Mevlîd-i Şerîf

Peygamberimizin hayatını ve faaliyetlerini konu alan eserlere Siyer veya Siyer-i Nebi dendiğini biliyoruz. Birçok âlim, tarihçi ve sanatkâr son Peygamber (s.a.)in hayatını incelemiş, konu ile ilgil...

Âlemler Nûra Gark Oldu
6. Sayı

Âlemler Nûra Gark Oldu

Âlemler nûra gark oldu Muhammed doğduğu gece Mü’min, münâfık fark oldu Muhammed doğduğu gece   Allah’a hamd olsun. Sonsuz ve sınırsız… Allah...

Hayat Veren Davet
6. Sayı

Hayat Veren Davet

 Yüce dinimiz İslâm, bütün insanların hem dünyada ve hem de öte âlemde kurtuluşlarını hedeflemektedir. Bunun için onlara hatırlatmalarda bulunur, öğütler verir ve herkesi iyiliğe teşvik eder. ...