23 Haziran 2024

29.Sayı


29.Sayı 'nın PDF'ini indirmek için tıklayınız.

es-selamü aleyküm

İlim, âlimlerin azalmasıyla göklere çekiliyor. Şimdilerde İslam’ın adını kullanarak hareket eden türlü türlü sapık fırkalar türedi. Bunlar, İslam’ın içini boşaltmak maksadıyla gece gündüz çalışıyorlar. Kimisi nifak çıkarmaya uğraşıyor, kimisi fısk u fücur içerisinde, kimisi de dini nefse uydurma gayretinde... Cinayetler o kadar çoğaldı ki! Neredeyse ölen neden öldüğünü, hatta öldüren niye öldürdüğünü dahi bilmiyor. Hakk’tan, hakikatten o denli uzaklaşıldı ki doğusuyla batısıyla bütün bir beşeriyet özgürlük, eşitlik ve adalet gibi kavramları yanlış yorumluyor ve bu kavramların gerçek karşılıklarını İslam’dan başka yerlerde arıyor. Sonuç ne mi oldu? İnsanlık maddi ve manevi anlamda taşıyamayacağı kadar ağır bir yükün altına girdi. Hatta niceleri basit bir meta haline gelerek maalesef insan olmanın şeref ve haysiyetini çoktan yitirdi. Rüşvet, zina, faiz gibi günahlar öyle ayyuka çıktı ki bu işlere bulaşmayanlar parmakla gösterilir oldu. Hâsılı kelam,...


Zikir Ehline Bazı Önemli Hatırlatmalar – 2
29.Sayı

Zikir Ehline Bazı Önemli Hatırlatmalar – 2

11. Şeytan ve nefis; Kur’an-ın ve Hadisi Şeriflerin haber verdiğine göre insanın en azılı düşmanlarıdır. Bunun için Peygamberimiz (sav) “Senin düşmanlarının en düşman olanı iki göğüs ka...

Tasdik ve İnkâr Bakımından İnsanlar - Ömer Nesefî
29.Sayı

Tasdik ve İnkâr Bakımından İnsanlar - Ömer Nesefî

Allah´ın (c.c) gönderdiği ve Hz. Muhammed´in (s.a.s) ge­tirip bizlere bildirdiği, inanılması gereken esasla­ra inanıp inanmama yönünden, insanlar üç gruba ayrılırlar: 1. Mü&...

Zikir; İbadet ve Taatin Özüdür, İliğidir
29.Sayı

Zikir; İbadet ve Taatin Özüdür, İliğidir

Cevzâ’dan tahriç etmiştir. Ebû Cevzâ buyuruyor ki; Resûlullah (s.a.v.) şöyle buyurmuştur: “Münafıklar size, mürâî deyinceye kadar Cenâb-ı Allah’ı (c.c) çokça zikrediniz.” (H...

Toplanmak İçin Dağılmak Lazım!
29.Sayı

Toplanmak İçin Dağılmak Lazım!

Birbirinin zıddıdır dağılmak ve toplanmak. Biri var olan, elde olan ne varsa tasarrufunun, kullanımının veya sahipliğinin tamamen kaybedilmesi manasına gelir. Diğeri ise hâkimi olunmayan, tasarrufu...

Mest kim Huşyâr kim
29.Sayı

Mest kim Huşyâr kim

Erzurumlu Efe’nin kendisi gibi âlim ve fâzıl kardeşi Vehbî Efendi bir keresinde Pasinler’in bir köyüne gitmiştir. Köylüleri ziyaret edecek, sohbet edecek ve belki ihtiyaçlarını tespit e...

Kudüs Davası Sahipsiz Değildir!
29.Sayı

Kudüs Davası Sahipsiz Değildir!

Kudüs ve çevresi, birçok peygamberin yaşadığı, ilâhî vahyin farklı zamanlarda defalarca tecellî ettiği kutsal bir mekândır. Tarihî perspektiften hareket edersek, Kudüs üç semâvî kökenli din açısınd...

İlhâm Bilgi Kaynağı mıdır?
29.Sayı

İlhâm Bilgi Kaynağı mıdır?

İlhâm, ilm-i tasavvufta “gönle doğan ilahi bilgiler” anlamında bir terim olarak kullanılır. Zuhurât görmek veya bazı manevî hâller ile gönle doğan haberler de yazımızda genel olarak ilh...

Mevlid-i Şerîf (Vesîletü’n-Necât)
29.Sayı

Mevlid-i Şerîf (Vesîletü’n-Necât)

Benî Âdem’in Efendisine, Şiirlerin Efendisi Olan Na’tlar Mevlid-i Şerîf (Vesîletü’n-Necât), Süleyman Çelebî Hazretleri “Allah adın zikredelim evvela, vacib oldur cüm...

Ey Ahâlî, Rükû ve Secdelerimizle Hakk’a Meylimizi Artıralım
29.Sayı

Ey Ahâlî, Rükû ve Secdelerimizle Hakk’a Meylimizi Artıralım

Hayata ibret nazarıyla bakmak, tefekkür etmek ne kadar da kıymetli… Hiç kıymetli olmasa Rasûlullâh Efendimiz (s.a.s): “Bir saat tefekkür bazen bir sene (nafile) ibadetten daha hayı...

Şimdi Kuşa Benzedi!
29.Sayı

Şimdi Kuşa Benzedi!

Bazıları İslam’da reform yapmak istiyor. Subhanallah, şaşılacak şey! İslam ile aslı bozulmuş olan inanışlar neden bir tutuluyor? Bu...

İstemem!
29.Sayı

İstemem!

Senin tenine değmeyen, Yağmuru istemem, Meltemi istemem.   Sana yanmayan yıldızı, istemem. Bülbüller söyleyecekse, seni söylesin Senden okumayan, bülbülü Ne söylers...

Ankâzâde Köstendilî Halîl Efendi’nin, Tûti İhsan Efendi’ye 20. Mektubu
29.Sayı

Ankâzâde Köstendilî Halîl Efendi’nin, Tûti İhsan Efendi’ye 20. Mektubu

Bir önceki sayıdan devamı…   Sâdık kardeşim İhsan Efendi, daha evvelce de arz ettiğim gibi tabiî ki yaptığımız birçok fiil taklit ile başlar. Burada arz etmeye gayret ettiğim ma...