15 Haziran 2024

3.Sayı


3.Sayı 'nın PDF'ini indirmek için tıklayınız.

Aziz okuyucularımız;

On bir ayın Sultanı Ramazan ayının nuruyla nurlanmış, bu mübarek ayın feyziyle dopdolu bir dergi daha zuhûra geldi… Her sayıda sizlere klasik dergi anlayışı dışında, her sayısı başka başka yeniliklerle, bahsedilmemiş konu ve kişilerle bezeli bir dergi sunmanın mutluluk ve heyecanı bizi sarıyor…  Bu sayımızda da Ramazan-ı Şerif’in öneminden, orucun manevi boyutlarından, ülkemizde ilme ve irfana hizmette zirveleşmiş şahsiyetlerden, kıymetli ilim adamlarımızın değerli kalemlerinden sizlere bir şeyler ulaştırabilmenin gayretini yaşıyoruz. Biz çıktık manevi arazilere, zahir ve batın kovanlarından petek petek içi bembeyaz hâlis bal dolu makaleler topladık. Tekrar tekrar bu ilm ü irfan kovanlarından bizlere ballar ikram eden yazarlarımıza teşekkürlerimizi sunuyoruz. “Men lâ yeşküru’n-nâs, lâ yeşkürullâh / İnsanlara teşekkür etmeyen, Allah’a (c.c) şükretmiş sayılmaz” hadis-i şerifini de hiç unutmamak lazım. Gönüllerimizi şöyle...


Rahmet ve Mağfiret Ayı
3.Sayı

Rahmet ve Mağfiret Ayı

Bir rahmet ayı olan Ramazan’a kavuşmuş bulunuyoruz. Geçmiş milletlere de yazılmış olan oruç ve oruçla gelen bedenî rahatlık, sıhhat ve âfiyetin yanı sıra ibadetlerin kat kat ecir ve mükafatın...

Ey insanlar, ben sizi sizsiz isterim / Divan-ı Kebir den
3.Sayı

Ey insanlar, ben sizi sizsiz isterim / Divan-ı Kebir den

    • Ey bir yerde duramayan, dinlenme nedir bilmeyen rüzgarımız! Güle bizden haber götür de de; “Gül bahçesinden kaçıp şekerle dost ola...

Kitap Tanıtımı - MAHABBET MEKTUPLAR
3.Sayı

Kitap Tanıtımı - MAHABBET MEKTUPLAR

Prof. Dr. Mustafa KARA   Aziz Dost! “Bana uzun mektuplar yaz” cümlesiyle sona eren nâmeniz elime geçtiğinde Muharrem ayı girmişti. Muharrem’in hüznü, Ke...

Tasarrufta Bulunmak
3.Sayı

Tasarrufta Bulunmak

Tasarruf, sözlükte; bir işte hareket etmek, bir işin içine girip idare etmek gibi anlamlara gelir. Istılâhta ise yüce Allah’ın izni ile insanlara ve eşyaya çeşitli şekillerde etki etmek,...

İstanbul’un Manevî Fatihleri
3.Sayı

İstanbul’un Manevî Fatihleri

Fatih Sultan Mehmed bir gün atının üzerinde ilerlerken karşısına bir derviş çıkmış. Elini şöyle bir kaldırmış, duâ eder vaziyette demiş ki: “Devletlû hünkârım, sevgili padişahım! Bizim duâmız...

Tasavvufi Şiir Şerhi
3.Sayı

Tasavvufi Şiir Şerhi

Aksaray ‘Olanlar Dergâhı’ Şeyhi İbrahim Efendi’nin Tasavvuf Manzûmesi 1. Bidâyette tasavvuf sûfî bî-can olmağa derler Nihâyette gönül tahtında sultân olmağa derler Tas...

Kalk Arkadaş
3.Sayı

Kalk Arkadaş

Kalk, arkadaş, gidelim Dereler yoldaşımız Dağlar omuzdaşımız Dünyayı seyredelim   Şehirlerin dışından Esmerden, sarışından Kaçalım, kurtulalım Haydi yürü, bulal...

Kimlik Arayışları
3.Sayı

Kimlik Arayışları

İnsanoğlunun, bu âlemde kimliğini bulması elzemdir. Ki diğer âleme geçince “ey Veliler”, “ey sıddıklar”, “ey mü’minler”, “ey fâsıklar”, “...

Sevgi Patlaması
3.Sayı

Sevgi Patlaması

Çok öfkelisin, öfkenin bu denlisi densizlikle sonuçlanabilir. Biliyorsun, öfkeyle kalkan ziyanla oturur. Öfkelenme, ya da öfkene bir gem vur! Benim öfkem, yoğunlaşmış, zirveye giden yolda kemal...

Mahşer Yolu Tutacaksın
3.Sayı

Mahşer Yolu Tutacaksın

  Dünyâlara sığmaz insan           Bir mezara sığacaksın Anlatamaz bunu lisan Hesâbını alacaksın   Bilmem nere kaç...

Nefs-i Mutmainne
3.Sayı

Nefs-i Mutmainne

Nefs-i mutmainne ifadesi Kur’ân-ı Kerim’de, nefs-i emmâre, nefs-i levvâme gibi bir defa geçmektedir. (Fecr, 89/27) Bu terimler daha sonraki asırlarda yaşayan âlim ve âriflerce nefi...

Hikmet Deryâsı
3.Sayı

Hikmet Deryâsı

 Seçkin İnsan   Halife Hz. Ömer bir mecliste hazır bulunanlara sordu: “Eğer dileğiniz hemen kabul ediliverecek olsa idi, ne dilerdiniz?” Birisi: “Benim ...