3.Sayı


3.Sayı 'nın PDF'ini indirmek için tıklayınız.

Aziz okuyucularımız;

On bir ayın Sultanı Ramazan ayının nuruyla nurlanmış, bu mübarek ayın feyziyle dopdolu bir dergi daha zuhûra geldi… Her sayıda sizlere klasik dergi anlayışı dışında, her sayısı başka başka yeniliklerle, bahsedilmemiş konu ve kişilerle bezeli bir dergi sunmanın mutluluk ve heyecanı bizi sarıyor…  Bu sayımızda da Ramazan-ı Şerif’in öneminden, orucun manevi boyutlarından, ülkemizde ilme ve irfana hizmette zirveleşmiş şahsiyetlerden, kıymetli ilim adamlarımızın değerli kalemlerinden sizlere bir şeyler ulaştırabilmenin gayretini yaşıyoruz. Biz çıktık manevi arazilere, zahir ve batın kovanlarından petek petek içi bembeyaz hâlis bal dolu makaleler topladık. Tekrar tekrar bu ilm ü irfan kovanlarından bizlere ballar ikram eden yazarlarımıza teşekkürlerimizi sunuyoruz. “Men lâ yeşküru’n-nâs, lâ yeşkürullâh / İnsanlara teşekkür etmeyen, Allah’a (c.c) şükretmiş sayılmaz” hadis-i şerifini de hiç unutmamak lazım. Gönüllerimizi şöyle...


Rahmet ve Mağfiret Ayı
3.Sayı

Rahmet ve Mağfiret Ayı

On bir ayın Sultanı Ramazan ayının nuruyla nurlanmış, bu mübarek ayın feyziyle dopdolu bir dergi daha zuhûra geldi… Her sayıda sizlere klasik dergi anlayışı dışında, her sayısı başka başka y...

Ey insanlar, ben sizi sizsiz isterim / Divan-ı Kebir den
3.Sayı

Ey insanlar, ben sizi sizsiz isterim / Divan-ı Kebir den

On bir ayın Sultanı Ramazan ayının nuruyla nurlanmış, bu mübarek ayın feyziyle dopdolu bir dergi daha zuhûra geldi… Her sayıda sizlere klasik dergi anlayışı dışında, her sayısı başka başka y...

Kitap Tanıtımı - MAHABBET MEKTUPLAR
3.Sayı

Kitap Tanıtımı - MAHABBET MEKTUPLAR

On bir ayın Sultanı Ramazan ayının nuruyla nurlanmış, bu mübarek ayın feyziyle dopdolu bir dergi daha zuhûra geldi… Her sayıda sizlere klasik dergi anlayışı dışında, her sayısı başka başka y...

Tasarrufta Bulunmak
3.Sayı

Tasarrufta Bulunmak

On bir ayın Sultanı Ramazan ayının nuruyla nurlanmış, bu mübarek ayın feyziyle dopdolu bir dergi daha zuhûra geldi… Her sayıda sizlere klasik dergi anlayışı dışında, her sayısı başka başka y...

İstanbul’un Manevî Fatihleri
3.Sayı

İstanbul’un Manevî Fatihleri

On bir ayın Sultanı Ramazan ayının nuruyla nurlanmış, bu mübarek ayın feyziyle dopdolu bir dergi daha zuhûra geldi… Her sayıda sizlere klasik dergi anlayışı dışında, her sayısı başka başka y...

Tasavvufi Şiir Şerhi
3.Sayı

Tasavvufi Şiir Şerhi

On bir ayın Sultanı Ramazan ayının nuruyla nurlanmış, bu mübarek ayın feyziyle dopdolu bir dergi daha zuhûra geldi… Her sayıda sizlere klasik dergi anlayışı dışında, her sayısı başka başka y...

Kalk Arkadaş
3.Sayı

Kalk Arkadaş

On bir ayın Sultanı Ramazan ayının nuruyla nurlanmış, bu mübarek ayın feyziyle dopdolu bir dergi daha zuhûra geldi… Her sayıda sizlere klasik dergi anlayışı dışında, her sayısı başka başka y...

Hacı Veyiszâde Mustafa (Kurucu) Efendi (k.s)
3.Sayı

Hacı Veyiszâde Mustafa (Kurucu) Efendi (k.s)

On bir ayın Sultanı Ramazan ayının nuruyla nurlanmış, bu mübarek ayın feyziyle dopdolu bir dergi daha zuhûra geldi… Her sayıda sizlere klasik dergi anlayışı dışında, her sayısı başka başka y...

Kimlik Arayışları
3.Sayı

Kimlik Arayışları

On bir ayın Sultanı Ramazan ayının nuruyla nurlanmış, bu mübarek ayın feyziyle dopdolu bir dergi daha zuhûra geldi… Her sayıda sizlere klasik dergi anlayışı dışında, her sayısı başka başka y...

Sevgi Patlaması
3.Sayı

Sevgi Patlaması

On bir ayın Sultanı Ramazan ayının nuruyla nurlanmış, bu mübarek ayın feyziyle dopdolu bir dergi daha zuhûra geldi… Her sayıda sizlere klasik dergi anlayışı dışında, her sayısı başka başka y...

Mahşer Yolu Tutacaksın
3.Sayı

Mahşer Yolu Tutacaksın

On bir ayın Sultanı Ramazan ayının nuruyla nurlanmış, bu mübarek ayın feyziyle dopdolu bir dergi daha zuhûra geldi… Her sayıda sizlere klasik dergi anlayışı dışında, her sayısı başka başka y...

Nefs-i Mutmainne
3.Sayı

Nefs-i Mutmainne

On bir ayın Sultanı Ramazan ayının nuruyla nurlanmış, bu mübarek ayın feyziyle dopdolu bir dergi daha zuhûra geldi… Her sayıda sizlere klasik dergi anlayışı dışında, her sayısı başka başka y...