10. Sayı


10. Sayı 'nın PDF'ini indirmek için tıklayınız.

es-selâmü aleyküm

Merhabalar efendim,   Âlemler nura gark oldu Efendim doğduğu gece   Asırlar önce O’nun doğduğu gece anlam kazandı aslında kâinat. Mana cûş u hurûşa geldi. Bütün mevcûdât secde etti aziz Ruhâniyetine elest bezminde olduğu gibi… Şirkin, küfrün, cehâletin… beli kırıldı mübarek nefesiyle. Dumura uğradı gönül gözlerini kör edenler, idraklerini perdeleyenler, yetimi itip-kakan, fakiri hor gören, mazluma zulmeden kan içiciler. Ve Aşk, mahabbet, akıl, izan ve intizam hâkim oldu enfüste ve âfakta… Ne kadar da, Kitâb’ının ve bedii sözlerinin tesiri, o günkü gibi ser taç olsa da duru gönüllerde, Hasen ü Hüseyn’le yaşadı enin teessürü ümmet Kerbelâ’da. Muharrem… Telaffuzu bile mü’mini alır götürür, gark eder hüzne, kedere, derde. Girizgâhın verdiği sevinç ve hüzün aslında yüce Yaradan’ın insan için değişmez bir takdirdir. Efendimiz aleyhisselâm’ın dünyayı ...


Zikrullâhın Feyz ve Bereketleri
10. Sayı

Zikrullâhın Feyz ve Bereketleri

Merhabalar efendim,   Âlemler nura gark oldu Efendim doğduğu gece   Asırlar önce O’nun doğduğu gece anlam kazandı aslında kâinat. Mana cûş u hurûşa geldi. Bütün ...

Kıssadan Hisseler
10. Sayı

Kıssadan Hisseler

Merhabalar efendim,   Âlemler nura gark oldu Efendim doğduğu gece   Asırlar önce O’nun doğduğu gece anlam kazandı aslında kâinat. Mana cûş u hurûşa geldi. Bütün ...

Anadolu Selçuklu Dönemi, Müslim-Gayr-i Müslim İlişkileri
10. Sayı

Anadolu Selçuklu Dönemi, Müslim-Gayr-i Müslim İlişkileri

Merhabalar efendim,   Âlemler nura gark oldu Efendim doğduğu gece   Asırlar önce O’nun doğduğu gece anlam kazandı aslında kâinat. Mana cûş u hurûşa geldi. Bütün ...

Ana, Biz Dilenci Değiliz; Senin Oğullarınız!
10. Sayı

Ana, Biz Dilenci Değiliz; Senin Oğullarınız!

Merhabalar efendim,   Âlemler nura gark oldu Efendim doğduğu gece   Asırlar önce O’nun doğduğu gece anlam kazandı aslında kâinat. Mana cûş u hurûşa geldi. Bütün ...

Hikmet Damlaları
10. Sayı

Hikmet Damlaları

Merhabalar efendim,   Âlemler nura gark oldu Efendim doğduğu gece   Asırlar önce O’nun doğduğu gece anlam kazandı aslında kâinat. Mana cûş u hurûşa geldi. Bütün ...

Mesnevîden - Mürşid-Mürid-İlâhî Aşk
10. Sayı

Mesnevîden - Mürşid-Mürid-İlâhî Aşk

Merhabalar efendim,   Âlemler nura gark oldu Efendim doğduğu gece   Asırlar önce O’nun doğduğu gece anlam kazandı aslında kâinat. Mana cûş u hurûşa geldi. Bütün ...

Dünyevîleşmek Yahut Sekülerleşmek
10. Sayı

Dünyevîleşmek Yahut Sekülerleşmek

Merhabalar efendim,   Âlemler nura gark oldu Efendim doğduğu gece   Asırlar önce O’nun doğduğu gece anlam kazandı aslında kâinat. Mana cûş u hurûşa geldi. Bütün ...

Devlet Adamı Kriterleri
10. Sayı

Devlet Adamı Kriterleri

Merhabalar efendim,   Âlemler nura gark oldu Efendim doğduğu gece   Asırlar önce O’nun doğduğu gece anlam kazandı aslında kâinat. Mana cûş u hurûşa geldi. Bütün ...

On Dört Asır Evvel
10. Sayı

On Dört Asır Evvel

Merhabalar efendim,   Âlemler nura gark oldu Efendim doğduğu gece   Asırlar önce O’nun doğduğu gece anlam kazandı aslında kâinat. Mana cûş u hurûşa geldi. Bütün ...

Mevlid-i Nebî
10. Sayı

Mevlid-i Nebî

Merhabalar efendim,   Âlemler nura gark oldu Efendim doğduğu gece   Asırlar önce O’nun doğduğu gece anlam kazandı aslında kâinat. Mana cûş u hurûşa geldi. Bütün ...

Zelzeleye Çare Bulundu (mu?)
10. Sayı

Zelzeleye Çare Bulundu (mu?)

Merhabalar efendim,   Âlemler nura gark oldu Efendim doğduğu gece   Asırlar önce O’nun doğduğu gece anlam kazandı aslında kâinat. Mana cûş u hurûşa geldi. Bütün ...

Kalbin Mâhiyeti- Abdülkâdir GEYLÂNÎ (k.s)
10. Sayı

Kalbin Mâhiyeti- Abdülkâdir GEYLÂNÎ (k.s)

Merhabalar efendim,   Âlemler nura gark oldu Efendim doğduğu gece   Asırlar önce O’nun doğduğu gece anlam kazandı aslında kâinat. Mana cûş u hurûşa geldi. Bütün ...