23 Haziran 2024

10. Sayı


10. Sayı 'nın PDF'ini indirmek için tıklayınız.

es-selâmü aleyküm

Merhabalar efendim,   Âlemler nura gark oldu Efendim doğduğu gece   Asırlar önce O’nun doğduğu gece anlam kazandı aslında kâinat. Mana cûş u hurûşa geldi. Bütün mevcûdât secde etti aziz Ruhâniyetine elest bezminde olduğu gibi… Şirkin, küfrün, cehâletin… beli kırıldı mübarek nefesiyle. Dumura uğradı gönül gözlerini kör edenler, idraklerini perdeleyenler, yetimi itip-kakan, fakiri hor gören, mazluma zulmeden kan içiciler. Ve Aşk, mahabbet, akıl, izan ve intizam hâkim oldu enfüste ve âfakta… Ne kadar da, Kitâb’ının ve bedii sözlerinin tesiri, o günkü gibi ser taç olsa da duru gönüllerde, Hasen ü Hüseyn’le yaşadı enin teessürü ümmet Kerbelâ’da. Muharrem… Telaffuzu bile mü’mini alır götürür, gark eder hüzne, kedere, derde. Girizgâhın verdiği sevinç ve hüzün aslında yüce Yaradan’ın insan için değişmez bir takdirdir. Efendimiz aleyhisselâm’ın dünyayı ...


Zikrullâhın Feyz ve Bereketleri
10. Sayı

Zikrullâhın Feyz ve Bereketleri

Yaratıkların en üstünü, Rabbü’l-Âlemî’nin medh u senâsına lâyık insan şüphesiz ki âhir zaman Peygamberi Hz. Muhammed Mustafa’dır. وماارس...

Kıssadan Hisseler
10. Sayı

Kıssadan Hisseler

Kırık Diş Ebu Muhammed b. Numan b. Musa Hîrî, Hire’de şunu anlatmıştı: “Zunnûn Mısrî’ye ait şöyle bir hâl müşahede ettim: Biri halktan, diğeri devlet memuru iki kişi kavga...

Anadolu Selçuklu Dönemi, Müslim-Gayr-i Müslim İlişkileri
10. Sayı

Anadolu Selçuklu Dönemi, Müslim-Gayr-i Müslim İlişkileri

Türkiye Selçukluları devrinde, özellikle XIII. Yüzyıl Ana­dolu’sunda İslâm-Türk medeniyetinin çok yüksek bir seviye­ye eriştiği görülmektedir. Medreselerin yaygın­laşması, öğrenci...

Ana, Biz Dilenci Değiliz; Senin Oğullarınız!
10. Sayı

Ana, Biz Dilenci Değiliz; Senin Oğullarınız!

Bir zamanlar bizim olan, endişeyle ve elemle andığımız Yemen sayısız gencimize mezar oldu. Yıllarca “Gece bir ses geldi derinden derinden / Beni mi çağırdı Yemen çöllerinden” diyen...

Hikmet Damlaları
10. Sayı

Hikmet Damlaları

  * “Eğer gerçekten inanıyorsanız, EN ÜSTÜN SİZLERSİNİZ…” (Âl-i-İmrân, 3/139) * “Kur’an okunmayan yerden bela eksik olmaz, Kur’ân okunan yere bela ...

Mesnevîden - Mürşid-Mürid-İlâhî Aşk
10. Sayı

Mesnevîden - Mürşid-Mürid-İlâhî Aşk

Mürşid - Mürîd Bir tâlib, maksadına mürşidsiz erişemez. Allah’ın seçkin kulları sırasına girmek için Allah ehlini aramak lazımdır. Yüce A...

Dünyevîleşmek Yahut Sekülerleşmek
10. Sayı

Dünyevîleşmek Yahut Sekülerleşmek

Çağımız insanını mahveden en büyük bombanın adı “sekülerizasyon”dur. Yani dünyevîleşmek. Yani âhireti yok saymak… Uluslar arası sermayenin güçlenebilmesi ve dünyaya hâkim...

Devlet Adamı Kriterleri
10. Sayı

Devlet Adamı Kriterleri

 Peygamber Efendimiz (s.a.s), devlet kademelerine atama yaparken belli usûl ve kâideleri göz önünde bulundurmuştur. Bu konuyu maddeler halinde açıklamaya &cce...

On Dört Asır Evvel
10. Sayı

On Dört Asır Evvel

On dört asır evvel, yine böyle bir geceydi, Kumdan, ayın on dördü, bir öksüz çıkıverdi! Lakin o ne hüsrandı ki; hissetmedi gözler, Ka&cced...

Mevlid-i Nebî
10. Sayı

Mevlid-i Nebî

  Mevlid, “doğmak” anlamına gelir. İhlâs sûresinde geçen “O, doğmamış ve doğrulmamıştır…” kelimelerinden mastardır. Rasûl-i Müctebâ sallallâhü ...

Zelzeleye Çare Bulundu (mu?)
10. Sayı

Zelzeleye Çare Bulundu (mu?)

Dünya üzerinde vukua gelen ve birçok insanın ölmesine, çok büyük zararlarına yol açan, hepimizin korkup tir tir titrediği başta depremler olmak üzere, rüzgâr ve benzeri olaylar karşısında insanoğlu...

Kalbin Mâhiyeti- Abdülkâdir GEYLÂNÎ (k.s)
10. Sayı

Kalbin Mâhiyeti- Abdülkâdir GEYLÂNÎ (k.s)

Abdülkâdir GEYLÂNÎ (k.s)     Bu konuşma Cuma sabahı medresede yapıldı. Konuşma tarihi: Hicrî 12 Zilhicce 545 Milâ...