20 Haziran 2024
Hikmet Damlaları

Edep, güzel ahlak, ilimden önce gelir.

 

* “Eğer gerçekten inanıyorsanız, EN ÜSTÜN SİZLERSİNİZ…” (Âl-i-İmrân, 3/139)

* “Kur’an okunmayan yerden bela eksik olmaz, Kur’ân okunan yere bela gelmez.”

* “Din kardeşinin yüzüne gülümsemen, sadakadır.” (Tirmizî, 1/36)

* “Ümmetin farklılığı ve farkları, kavrayıştaki ufku ve derinliği genişlemeye vesile ve gelişmeye elverişli bir rahmettir.”

*Farklılıklar potansiyel suç kaynağı değil, potansiyel güç kaynağıdır.”

* “Başkalarını sevdiğimiz nispette sevilmeye layık oluruz.”

* “Batı eğitim düzeni; dine, ahlâka, şahsiyete ve dürüst insanlığa karşı kurulmuş bir komplodur.”

* “Üretmeden tüketen toplum, kendini tüketir.”

* Müslüman bir insan her işinde iki şeye dikkat etmelidir:

ü  Hz. Peygamber (a.s) olsa idi, bu işi yapar mıydı yapmaz mıydı?

ü  Ben bu işi yaparsam acaba sağımdaki melek mi solumdaki melek mi yazar?

* “Sırrını saklayan sırrına sultan olur, sırrını saklamayan sırrına kurban olur.”

* “Aklın ölümü fikirsizlikten, kalbin ölümü zikirsizliktendir.”

* “Asıl kahramanlık dünya imtihanını verip ebedi mutluluğa ermektir.”

* “Bir gönül yıkmak, Kâbe’yi yıkmaktan daha vahimdir.”

* “Aldatan, aslında aldanmıştır.”

* “Edep, güzel ahlak, ilimden önce gelir.”

* “Doğru sözlü, dürüst ve güvenilir tüccar; kıyamet gününde nebiler, sıddîklar ve şehitlerle beraberdir.” (Tirmizî, Buyû‘/4)

* “Kendi içimiz nispetinde dışarısı güzeldir.”

* “Daima ümit verici, ufuk açıcı, problem çözücü, insanları sevindirici, ışık tutucu konuş ki hayra ve müjdeye eresin.”

* “Tamamı elde edilmeyenin tamamı terk edilmez.”

* “Allah ile aziz olanı, hiçbir sultan zelil edemez.”

* “Evlerimize ve işyerlerimize önce merhamet şebekeleri döşemeliyiz ki, huzurlu bir toplum olalım.”

* “Eskimiş fikirler paslanmış çivilere benzer. Söküp atmak çok güçtür.”

* “Dili doğru olmadıkça, kişinin kalbi doğru olmaz.”

* “Namaz kılmayanlar kâfir değildir, ama kâfirler namaz kılmaz.”

* “Karıncaya sormuşlar ‘Nereye?’ diye… ‘Uzaktaki sevgilime’ demiş. ‘Ulaşamazsın ki’ demişler, ‘Olsun, hiç olmazsa yolunda ölürüm’ demiş.

Derleyen: Mürsel SIRADAĞ

 

(Bulancak Eski Müftüsü)


Mürsel SIRADAĞ diğer yazıları