11.Sayı


11.Sayı 'nın PDF'ini indirmek için tıklayınız.

Merhabalar Efendim

Merhabalar Efendim,   Ben, Yüce Peygambere karşı hiçbir itirazda bulunmadan Sağ elimi, onun adâletli eline uzatıyorum. Şimdi söz, O’nun sözüdür “Şüphe yok ki; Rasûlullâh doğru yolu gösteren bir nur, kötülükleri yok etmek için Allah’ın sıyrılmış keskin ve yalın kılıçlarından bir kılıçtır...” Ka‘b b. Züheyr isimli şâir, meşhur Kasîde-i Bürde’nin bu kıtasını okuduğunda Efendimiz sallallâhü aleyhi ve sellem üzerindeki mübarek ridâsını çıkararak ona giydirdi. Hâlbuki Ka‘b, o ana kadar hakkında ölüm fermanı olan biriydi. Sevgili Rasûl yine “af yolunu” tutmuş, üstelik şâire bir mükâfat, ümmetine de bir hatıra olmak üzere Hırka-i Şerîfi hediye etmişti. Bu âli davranışın temelinde; Af, merhamet, muhabbet, hamiyet… Çanakkale’de süngülediği düşman askerinin yarasını gömleğinden kopardığı bezle sarıp sarmalayan, kendi yarasını ise yerden kopardığı kuru bir otla bastırmaya çalı...


O’ndan Af Dileyiniz!
11.Sayı

O’ndan Af Dileyiniz!

 Sâliklerden olarak günlük hayatımızda tevbe ve istiğfar etmek mutlaka lazımdır. Bu, her gün yüz defa tevbe ettiğini bize bildiren Resûlullâh’ın sünnetine ve emrine uymaktır. ي...

Korku Halinde Namaz Nasıl Kılınır?
11.Sayı

Korku Halinde Namaz Nasıl Kılınır?

İslâm dinine göre en önemli ibadet bilindiği gibi namazdır. Dinin direği (Tirmizî, Îman/8; Müsned, V, 231, 237; Aclûnî, Keşfü’l-Hafâ...

Kıssadan Hisseler
11.Sayı

Kıssadan Hisseler

Sen Bir Kızını Vermezsin de... Kûfe’de bir adam üçüncü Halife Hz. Osman için “yahudiymiş” diye tutturmuştu. Herkes bunun asılsız olduğunu, imkânsız olduğunu söylüyor ama adam...

Akşemseddin
11.Sayı

Akşemseddin

Akşemseddin, Akşemseddin! Hakikatte derya idin, Gelmişsin ta uzaklardan, Vazifeni iyi bildin.   Âlim idin zamanında, Bir boşluk var vicdanında, Gittin Ankara’...

Mehmed’i FATİH Yapan AKŞEMSEDDİN
11.Sayı

Mehmed’i FATİH Yapan AKŞEMSEDDİN

  “İstanbul mutlaka feth olunacaktır. Onu feth eden komutan ne güzel komutan ve onu feth eden asker ne güzel askerdir.” (Ahmed b. Hanbel, Müsned, IV, 225) ...

Din-Ahlâk-Hukuk
11.Sayı

Din-Ahlâk-Hukuk

İslâm dinî ile ahlâk ve hukuk arasında çok sıkı bir ilişki vardır. Baştan da söylediğimiz gibi, her ahlâkî kural aynı zamanda bir dinî hükümdür. Manevî ve uhrevî bir sorumluluk ve yükümlülük getiri...

Kendi Cenaze Namazlarını Kılanlar
11.Sayı

Kendi Cenaze Namazlarını Kılanlar

Çanakkale Şehidlerine…   Babamın dostlarındandı. Dimdik yürüdü. Hani Allah’tan başka kimsenin önünde eğilmemiş tipler vardır ya, öyle biriydi. Ben çok küçüktüm, ev...

Çanakkale Savaşlarından
11.Sayı

Çanakkale Savaşlarından

 İnsanlık Dersi Çanakkale Savaşlarında savaşıp, bir kolu ile bir ayağını kaybeden Fransız Generali Bridges, yurduna döndükten sonra anlattığı bir savaş hatırasında şöyle diyor: “...

Dengesini Kaybetti ve Düştü
11.Sayı

Dengesini Kaybetti ve Düştü

Kâinatın en muhteşem varlığı olan insan çok hassas bir denge üzerinde yaşamaktadır. Ölçüsüz bir ilaç, yüksek ateş veya aşırı bir üzüntü bu dengeyi bozmakta ve insan “düşmek”tedir. A...

İlahi Deryadan İnciler - Anatomi ve Astronomi
11.Sayı

İlahi Deryadan İnciler - Anatomi ve Astronomi

İmam-ı Gazali hazretleri, ‘‘Anatomi ve astronomi ilimlerini bilmeyen, Allahü Teâlâ’nın varlığını ve kudretini iyi anlayamaz’’ buyuruyor. Evet, insan bedeninin yapı...

Mürşid-i Kâmili Ziyâret Âdabı
11.Sayı

Mürşid-i Kâmili Ziyâret Âdabı

Bir hadis-i şerîfte, “Âlimler, peygamberlerin vârisleridirler.” buyrulmaktadır. Peygamber Efendimiz’in (s.a.s) gerçek anlamda mirasçıları şüphe yok ki O’nun ahlakıyla ah...

Ankâzâde Köstendilî Halîl Efendi’nin, Tûti İhsan Efendi’ye Mektubu (30. Mektub)
11.Sayı

Ankâzâde Köstendilî Halîl Efendi’nin, Tûti İhsan Efendi’ye Mektubu (30. Mektub)

Bizleri öldükten sonra dirilten ve yevm-i mahşerde huzuruna sevkedecek olan, her şeyi miktarınca ve kadrince takdir üzre yaratan, lûtfuyla keremiyle insanı başıboş bırakmayan, şerîatıyla bizleri ku...