20 Haziran 2024

11.Sayı


11.Sayı 'nın PDF'ini indirmek için tıklayınız.

Merhabalar Efendim

Merhabalar Efendim,   Ben, Yüce Peygambere karşı hiçbir itirazda bulunmadan Sağ elimi, onun adâletli eline uzatıyorum. Şimdi söz, O’nun sözüdür “Şüphe yok ki; Rasûlullâh doğru yolu gösteren bir nur, kötülükleri yok etmek için Allah’ın sıyrılmış keskin ve yalın kılıçlarından bir kılıçtır...” Ka‘b b. Züheyr isimli şâir, meşhur Kasîde-i Bürde’nin bu kıtasını okuduğunda Efendimiz sallallâhü aleyhi ve sellem üzerindeki mübarek ridâsını çıkararak ona giydirdi. Hâlbuki Ka‘b, o ana kadar hakkında ölüm fermanı olan biriydi. Sevgili Rasûl yine “af yolunu” tutmuş, üstelik şâire bir mükâfat, ümmetine de bir hatıra olmak üzere Hırka-i Şerîfi hediye etmişti. Bu âli davranışın temelinde; Af, merhamet, muhabbet, hamiyet… Çanakkale’de süngülediği düşman askerinin yarasını gömleğinden kopardığı bezle sarıp sarmalayan, kendi yarasını ise yerden kopardığı kuru bir otla bastırmaya çalı...


Mazlum Âlim Said b. Cübeyr (v. H.94/M.713)
11.Sayı

Mazlum Âlim Said b. Cübeyr (v. H.94/M.713)

Hz. Said b. Cübeyr (r.a), büyük bir fıkıh bilginiydi. Dönemin Emevî valisi Haccac-ı Zâlim (Haccac b. Yusuf); Basra ve Kûfe taraflarından yaklaşık yüz yirmi bin kişiyi idam ettirmiş, isyanları ç...

Ölüm Anının Dehşeti
11.Sayı

Ölüm Anının Dehşeti

  واعوذ بك رب ان يحضرون (*) حتى اذا ج&#...

Sûfîlerden Esintiler-Kuşeyrî Risâlesi
11.Sayı

Sûfîlerden Esintiler-Kuşeyrî Risâlesi

Ahmed b Muhammed Nûrî (v.295/907)   Sûfî zâhidlerden Ebu’l-Hasan (veya Hüseyn) Ahmed b. Muhammed Nûrî aslen Bağavlı olup Bağdat&rsq...

Tasavvuf-Abdülkadir GEYLANÎ (k.s)
11.Sayı

Tasavvuf-Abdülkadir GEYLANÎ (k.s)

Tasavvuf kelimesi dört harften oluşur: TÂ, SÂD, VÂV, FÂ. TÂ harfi; tevbe kelimesinin başındaki Tâ’dan alınmıştır. Tövbe, zahir ve bâtın olmak üzere iki kısımdır. Zahiri tövbe; &l...

Güven Duymak ve Kuşkudan Uzak Olmak
11.Sayı

Güven Duymak ve Kuşkudan Uzak Olmak

 “Ey Muhammed! De ki: Allah bana yeter. Ondan başka ilah yoktur. Ben sadece O’na güvenip dayanırım.” (Tevbe, 9/129) Güven, varlığına anlam yükleyen herkesin, özellikle er...

Divan-ı Kebir den / Nasıl Oluyor da Seni Bu Kadar Seviyoruz!
11.Sayı

Divan-ı Kebir den / Nasıl Oluyor da Seni Bu Kadar Seviyoruz!

Seni Görmediğimiz Halde, Nasıl Oluyor da Seni Bu Kadar Seviyoruz!   “Ey Can! Ey bütün canların, can oluşuna sebep olan, ey canlara kanat verip, onları ötelere uçuran azîz var...

İnsanın Fethi
11.Sayı

İnsanın Fethi

En büyük insan fâtihleri; peygamberler, sahabîler, veliler ve bu çizgide yürüyen bilginler ve düşünürler hangi kapıdan girmişlerse bizim de o kapıdan girmemiz gerekiyor. İçimde şöyle bir misal ...

Mütebessim Çehreli
11.Sayı

Mütebessim Çehreli

Peygamber Efendimiz (s.a.s), başına gelen birbirinden çetin ibtilâları büyük bir olgunlukla karşılamış; çizgisini, moral ve motivasyonunu asla kaybetmemiştir. Peki, bu kadar sıkıntı, tasa, imti...

Mehmet Âkif ve Sudanlı Genç
11.Sayı

Mehmet Âkif ve Sudanlı Genç

 İstiklal marşı şairimiz merhum Mehmet Âkif Ersoy, hayatının son zamanlarını İslâm coğrafyasında dolaşmakla geçirir. Zihnindeki gam, keder ve elemi temizlemek, Rasûl-i Ekrem’e duyduğ...

Peygamberimizin Duygusal Anları
11.Sayı

Peygamberimizin Duygusal Anları

 Peygamber Efendimiz (s.a.s), Yüce Allah’ın en sevgili kuluydu, pek kıymetli bir elçisiydi. Beşeri yönüyle ümmeti için üsve-i hasene/en güzel örnek olan Efendimiz (a.s); gerek kendi haya...

Benî Âdem’in Efendisine, Şiirlerin Efendisi Olan Na‘tlar - I
11.Sayı

Benî Âdem’in Efendisine, Şiirlerin Efendisi Olan Na‘tlar - I

 Şiir serüvenimize belki Arapların, Türklerin ya da Farsların eski kültürlerinden devam edebilirdik. Ama biz yine de insanlığın kemal noktası olan Fahr-i Kâinat Efendimizle başlayalım. Üni...