2. Sayı


2. Sayı 'nın PDF'ini indirmek için tıklayınız.

es-Selâmü Aleyküm ve Rahmetullâh

    Merhaba, sevgili gönül dostları!   Âlemlerin Rabbi’ne, Melik’ine, İlâh’ına… Canlı-cansız bütün mevcudatı tasarlayıp var eden, onları yaşatan, vadesi gelenin ruhunu cesedinden ayıran, ruhları berzah/kabir âleminde bekleten ve vakti geldiğinde yeniden beden giydirip mahşere sevk etme kudretine sahip olan Hâlik-i Zîşân’a yarattıklarının adedince, kelimelerinin sayısınca ve kendi razı olduğu şekliyle hamd ü senâlar olsun. Selam gelmiş ve gelecek bütün insanların Efendisine… Yetimlerin hâmisine, insanların en dertlisine, Rabbu Zü’l-Celâl’in mahbûbuna, ümmetin gözbebeğine… Yine O’nun tertemiz âline, güzide ashâbına ve kıyamete kadar halis bir kalple onların izinden gidenlere… Günler günleri aylar ayları takip etti ve bizler yine mübarek bir mana iklime kavuştuk elhamdülillâh. Kandil gecelerinin ruhumuzu aydınlattığı, duaların kabule çok yakla...


Dört Unsur
2. Sayı

Dört Unsur

    Merhaba, sevgili gönül dostları!   Âlemlerin Rabbi’ne, Melik’ine, İlâh’ına… Canlı-cansız bütün mevcudatı ...

Allah’ı Anmak
2. Sayı

Allah’ı Anmak

    Merhaba, sevgili gönül dostları!   Âlemlerin Rabbi’ne, Melik’ine, İlâh’ına… Canlı-cansız bütün mevcudatı ...

Ne Olurdu
2. Sayı

Ne Olurdu

    Merhaba, sevgili gönül dostları!   Âlemlerin Rabbi’ne, Melik’ine, İlâh’ına… Canlı-cansız bütün mevcudatı ...

Bezm-i Elest
2. Sayı

Bezm-i Elest

    Merhaba, sevgili gönül dostları!   Âlemlerin Rabbi’ne, Melik’ine, İlâh’ına… Canlı-cansız bütün mevcudatı ...

Namazda Huşû
2. Sayı

Namazda Huşû

    Merhaba, sevgili gönül dostları!   Âlemlerin Rabbi’ne, Melik’ine, İlâh’ına… Canlı-cansız bütün mevcudatı ...

Hz. Peygamberde Vefâ Duygusu
2. Sayı

Hz. Peygamberde Vefâ Duygusu

    Merhaba, sevgili gönül dostları!   Âlemlerin Rabbi’ne, Melik’ine, İlâh’ına… Canlı-cansız bütün mevcudatı ...

Üç Ayların Manevi İklimine Doğru
2. Sayı

Üç Ayların Manevi İklimine Doğru

    Merhaba, sevgili gönül dostları!   Âlemlerin Rabbi’ne, Melik’ine, İlâh’ına… Canlı-cansız bütün mevcudatı ...

Nasıl Bir Medeniyet?
2. Sayı

Nasıl Bir Medeniyet?

    Merhaba, sevgili gönül dostları!   Âlemlerin Rabbi’ne, Melik’ine, İlâh’ına… Canlı-cansız bütün mevcudatı ...

Ölüm ve Mahiyeti
2. Sayı

Ölüm ve Mahiyeti

    Merhaba, sevgili gönül dostları!   Âlemlerin Rabbi’ne, Melik’ine, İlâh’ına… Canlı-cansız bütün mevcudatı ...

Sünnet’in, Sünnet’e Sarılmayı Emretmesi
2. Sayı

Sünnet’in, Sünnet’e Sarılmayı Emretmesi

    Merhaba, sevgili gönül dostları!   Âlemlerin Rabbi’ne, Melik’ine, İlâh’ına… Canlı-cansız bütün mevcudatı ...

Şanlı Selâhaddin ve Büyük Nûreddin
2. Sayı

Şanlı Selâhaddin ve Büyük Nûreddin

    Merhaba, sevgili gönül dostları!   Âlemlerin Rabbi’ne, Melik’ine, İlâh’ına… Canlı-cansız bütün mevcudatı ...

Tasavvufî Açıdan Eğitim-Öğretim
2. Sayı

Tasavvufî Açıdan Eğitim-Öğretim

    Merhaba, sevgili gönül dostları!   Âlemlerin Rabbi’ne, Melik’ine, İlâh’ına… Canlı-cansız bütün mevcudatı ...