01 Haziran 2020

2. Sayı


2. Sayı 'nın PDF'ini indirmek için tıklayınız.

es-Selâmü Aleyküm ve Rahmetullâh

    Merhaba, sevgili gönül dostları!   Âlemlerin Rabbi’ne, Melik’ine, İlâh’ına… Canlı-cansız bütün mevcudatı tasarlayıp var eden, onları yaşatan, vadesi gelenin ruhunu cesedinden ayıran, ruhları berzah/kabir âleminde bekleten ve vakti geldiğinde yeniden beden giydirip mahşere sevk etme kudretine sahip olan Hâlik-i Zîşân’a yarattıklarının adedince, kelimelerinin sayısınca ve kendi razı olduğu şekliyle hamd ü senâlar olsun. Selam gelmiş ve gelecek bütün insanların Efendisine… Yetimlerin hâmisine, insanların en dertlisine, Rabbu Zü’l-Celâl’in mahbûbuna, ümmetin gözbebeğine… Yine O’nun tertemiz âline, güzide ashâbına ve kıyamete kadar halis bir kalple onların izinden gidenlere… Günler günleri aylar ayları takip etti ve bizler yine mübarek bir mana iklime kavuştuk elhamdülillâh. Kandil gecelerinin ruhumuzu aydınlattığı, duaların kabule çok yakla...


Ey Gönül- Dîvân-ı Kebîr’den
2. Sayı

Ey Gönül- Dîvân-ı Kebîr’den

• Ey gönül! İşlediğin suçlara, kusurlara karşılık Hakk’tan özür dilemek için neler düşünüyorsun? O’ndan sayılamayacak kadar lütuflar, iyilikler, ihsanlar, vefalar gelmede. Senden d...

Kur’ân Okuyor muyuz?
2. Sayı

Kur’ân Okuyor muyuz?

    Diyanet İşleri Başkanlığı 15 Mayıs 2010 tarihi itibarıyla “Türkiye’de Kur’ân Araştırması” anketinin sonuçlarını aç...

Tasavvufî Hallerden VECD
2. Sayı

Tasavvufî Hallerden VECD

Tasavvuf yolu, insanın derûnunda pek çok manevî haller meydana gelmesine sebep olan bir yoldur. Bu manevî hallerden biri de vecddir. İlim amele, amel de kişiyi manevî zevk ve irfana taşır. Bir&...

Gönül Âlemi
2. Sayı

Gönül Âlemi

    Arabî lisanında “fuâd”, Farisî’de  “dîl” olarak ifade edilen “gönül”, insanın özüdür. Gönül...

Kitap Tanıtımı - HACI VEYİSZÂDE
2. Sayı

Kitap Tanıtımı - HACI VEYİSZÂDE

Mustafa ÖZDAMAR   Eser Hakkında Mustafa Özdamar hocamızı ilim, irfan ve okuma-yazma ile alakası olanlar ekseriya tanırlar. Yazdığı eserlerin çoğunda hâl ehli zevât-ı kirâmı tanıtır...