20 Haziran 2024
Selçuk DAŞDAN

GEYLANÎ TEFSİRİ - Kitap Tanıtımı

GEYLANÎ TEFSİRİ - Kitap Tanıtımı

Abdülkadir Geylani; on üç ilim dalında ders vermekle kalmamış, Hadis, Tefsir, Fıkıh, Kelam ve Edebiyat gibi ilim dallarında çok mühim âlimler de yetiştirmiştir.

 

Kitabın Adı    : GEYLANÎ TEFSİRİ

Yazarı                        : Abdülkadir GEYLANÎ

Yayınevi         : Geylani Araştırma Merkezi

Ebadı              : 17x24 cm.

Sayfa Sayısı    : 3380 sayfa

 

Tarihçiler; Seyyid Abdülkadir Geylani’nin medresede verdiği dersleri esnasında kırk kadar kâtibin orada hazır bulunduğunu, bu kâtiplerin onun verdiği dersleri kaydettiğini ve daha sonra bu yazılanların kitap haline getirildiğini kaydederler. Biz elinizdeki tefsirin de bu şekilde meydana getirildiği kanaatindeyiz.

Yine tarihi kaynaklardan biliyoruz ki, Geylani Hazretleri “İmâmu’l-’Ulûm” olan ceddi Hz. Ali’den aynı vasfı tevarüs etmiştir. Hazret bu vasfı sayesinde, on üç ilim dalında ders vermiş; bazı sure ve ayetlere çok değişik tefsirler yapmıştır. Mesela bugün elimizde onun yedi çeşit Fatiha Suresi tefsiri bulunmaktadır ve bunların hepsi de tefsir yani muhteva olarak birbirinden tamamen farklıdır. Bunun yanında, yine elimizde ona ait olup da birbirinden farklı olan Yusuf Suresi, Mülk Suresi, Nebe Suresi ve diğer bazı kısa surelerin tefsirleri mevcuttur. Bu durum, zahiri ve batıni ilimlerde öylesine derinliği olan birisi için aslında şaşılacak bir şey değildir. Zira kendisinin, Bağdat’a dışarıdan çözümlenmesi için gönderilmiş bir ibareye hiç fasıla vermeksizin kırk değişik anlam verdiği rivayet edilir.

Abdülkadir Geylani; on üç ilim dalında ders vermekle kalmamış, Hadis, Tefsir, Fıkıh, Kelam ve Edebiyat gibi ilim dallarında çok mühim âlimler de yetiştirmiştir. Onun meşhur halife ve talebeleri arasında, kendisinden Arafat’ta hilafet alan Ebû Medyen Şuayb el-Havarî’yi, ömrünün son aylarında hazretin yanından hiç ayrılmayan İbn Kudâme’yi, ünlü tarihçi ve alim Sem’anî’yi, kadı Ebû Ya’la el-Kebîr’i, Hanbelilerin kadısı Ebû Ya’la es-Sağîr’i, meşhur âlim Abdulganî el-Makdisî’yi ve Nehru’l Kadiriyye adlı kitabımızda hayat hikayelerini anlattığımız üzere daha nicelerini sayabiliriz.

Bu tefsirde de Hz. Pir’in derin, tamamen orijinal ve diğer tefsirlerden oldukça farklı üslubunu görmek mümkündür. Mesela, Besmele’nin, o surenin içeriğine göre 114 ayrı farklı tefsiri yapılmıştır ki, diğer tefsirlerde böyle bir şey yoktur. Yine bu tefsirde diğer hiçbir tefsirden alıntı yapılmamıştır. Bir ayetin tefsiri esnasında zaman zaman diğer ayet ve hadisler kullanılmakla birlikte, Hz. Ali ve İbn Abbas’ın dışında hiç kimseden de herhangi bir nakilde bulunulmamıştır. Yani tamamen orijinal bir tefsirdir. Bu hususta Fatiha Suresi’nin son iki ayetinin diğer tefsirlerden ne kadar farklı ve umumi bir mana ile tefsir edildiği açıkça görülebilir. Surelerin fâtihaları (girişleri) ve hatimleri (sonuçları) da nev’i şahsına münhasırdır.

 

Mütercimler:

Prof. Dr. Dilaver Gürer

Prof. Dr. Ahmet Yılmaz

Doç. Dr. Tahir Uluç

Doç. Dr. Osman Nuri Küçük

Doç. Dr. Mustafa Çakmaklıoğlu

Yrd. Doç. Dr. İbrahim Işıtan

Dr. Fadıl Geylani

Abdülaziz Ceylani

Ali Çoban

Betül Güçlü


Selçuk DAŞDAN diğer yazıları