20 Haziran 2024
Misafir Kalemler

Ben (aşk yolunda) Bâde İçenlerdenim

Ben (aşk yolunda) Bâde İçenlerdenim

Kadiri Tarikinden Halisiyye Kolu piri eş Şeyh es Seyyid Abdurrahman Hâlis Kerküki Hazretlerinden;

"Ey Müslümanlar! Bu ne haldir? Ben kendi hâlimde şaşkınlık içindeyim. Bazen aşık-ı şeydâyım, bazen de bir mecnûn-u rüsvayım. Bazen mekansız bir fakir, bazen de zamanın sultânıyım. Zira ben aşk şarabının sarhoşuyum; başka bir şey de bilmiyorum. Ben kuru zühd külahını boş vermiş biriyim. Cenab-ı Hakk’a hamd ve minnet olsun ki, ben (aşk yolunda) bâde içenlerdenim. Ben vahdet köyünde O biriciğin sözünü söylüyorum; zaman şahından endişem ve hırka (üniforma) giyenlerden de korkum yoktur!"  

 

Ezel gününden beri gönül kadehimizi dolduran aşktır,

Mest oluşumuzun haykırışı âlemi kavgaya tutuşturmuştur,

Gönül âleminde Hakk'a vuslat şarabından mest olmuşuz,

Dergahımızın feyzi her zaman vahdet sırrıdır.

Cemâlinin nurunun zuhur ettiği yer aşıkların kıblesidir,

O cemalin ışığından, kalbimiz Kâbe olmuştur,

O güneş her zerreden doğup parlamıştır,

Biz O Padişah'ın evi olan gönlümüzü aşk gözü ile seyrederiz.

Aşk yüzünden rind ve kalender meşrep olduk,

Bizim akıl almaz hikâyemiz âlemi baştan başa tutmuştur,

Şem’ ve gül O güzelin ZUHÛR ettiği yerlerdir,

Bizim gönlümüz bülbüldür, canlar da pervanemizdir.

Zülfün tuzağı ve benlerinin daneleri zincirimiz olmuştur,

Bunlardan başka yeryüzünde rızkımız yoktur,

Nice yıllardır ki Hâlis, ayrılık ve zulmet içindedir,

Şimdi gönül sarayımız Hakk'a vuslat feyzinden parlamıştır.

 

Divan-ı Hâlis,

Abdurrahman Hâlis Kerkükî (k.s)


Misafir Kalemler diğer yazıları