20 Haziran 2024

15. Sayı


15. Sayı 'nın PDF'ini indirmek için tıklayınız.

es-selâmü aleyküm ve rahmetullâh

merhabalar efendim, Tasavvufî hayatı tanımak, bu baha biçilmez yola adım atmak isteyenler için rehberlik edecek yeni sayımız ile huzurlarınızdayız. Ben öyle bir kuşum ki her akşam ve sabah Benim ıslığımla (ötüşüme karşı) arş dile gelir dizelerinin sahibi, 19. asrın gönüller sultanı eş-Şeyh es-Seyyid Abdurrahman Hâlis Talebanî’ye yer verdik bu sayımızda. Hakk âşıklarının, huzurunda büyük bir manevi haz ve sürur içinde boyun büktükleri, feyz ve nur saçılan kelamlarından namütenahi istifade ettikleri büyük veli… Her sene Bağdat’a giderek, Gavsu’l-Azam Pir Abdülkadir-i Geylani’nin (k.s) türbesinde icra olunan deverana ser-zâkirlik eden pîr-i sânî… Zamanının kutbu, Türkiye, Türkistan, Çin, Afganistan, Hindistan, Hicaz, Mısır, Filistin, Yemen, İran, Avrupa… topraklarında birçok tekkesi, halifesi ve müridi ile Kadiri Tarikatı Hâlisiyye şubesinin kurucusu… Zikrini ilimle tezyin ederek arınmaya kanat çı...


Şeyh Abdurrahman Hâlis et-Tâlebânî
15. Sayı

Şeyh Abdurrahman Hâlis et-Tâlebânî

Tarikat kelimesi, Arapça bir kelimedir. Bunun çoğulu, “turûk” veya “tarâık” olarak kullanılmıştır. Yol, metot, usul, tarz, şekil, san, hayat hikâyesi, bir milletin şereflisi...

Dualar Zikirler
15. Sayı

Dualar Zikirler

Uykudan Kalkınca Okunacak Duâ   Peygamberimiz sallallâhü ‘aleyhi ve sellem uykudan kalkınca şöyle derlerdi:   الـحـد ل ...

Sohbet
15. Sayı

Sohbet

Bir gün evinden çıkan Hz. Peygamber, iki meclis görmüş. Birinde Allah’a dua, diğerinde ilim talim ediliyormuş. Buyurmuş ki:   “Şunlar Allah’a dua ediyor ve O’nd...

Sûfîlerden Esintiler Hamdun Kassâr (ks.)
15. Sayı

Sûfîlerden Esintiler Hamdun Kassâr (ks.)

Sûfî zâhidlerden Ebû Salih Hamdun b. Ahmed b. Ammar Kassâr, Nişaburludur. Melâmet Nişabur’da onun vasıtasıyla yayılmıştır. Süleyman Bârûsî ve Ebû Türab Nahşebî’nin sohbetinde bulunmuş, ...

Hz. Ali’nin Şahsiyeti
15. Sayı

Hz. Ali’nin Şahsiyeti

İlk dört müslümandan biri olarak Sâbikûn-i İslâm arasında yer alan; âlim, zâhid bir zattır. Aşere-i Mübeşşere’den olup Rasûlullâh’ın sancaktarı idi. Hz. Fatma ile nikâhlanarak Rasûlullâ...

Fikir Yağmuru
15. Sayı

Fikir Yağmuru

Bir kış günü idi, Kar taneleri yere düşüyor, Hayvanlar ve insanlar üşüyordu, Rüzgâr uğulduyordu. Akşam karanlığı yavaş yavaş Siyah yorganını Tabiatın üzerine çekiyordu. ...

İkinci Endülüs Olmamak
15. Sayı

İkinci Endülüs Olmamak

Evliya Çelebi’nin anlattığı o rüya birçoğumuz tarafından bilinmektedir. Belki unutanlar için yeniden anlatmak gerekirse; Evliya Çelebi bir gece rüyasında âlemlerin Efendisini (s.a.v.) görür. ...

Adaletli Olmak ve Zulme Karşı Koymak
15. Sayı

Adaletli Olmak ve Zulme Karşı Koymak

“De ki: Rabbim adaleti emretti...” (A´raf, 7/29) “Ey iman edenler! Bir topluluğa duyduğunuz kin, sizi adaletten saptırmasın. Adaletli olun...” (Mâide, 5/8) Kâi...

Dîvân-ı Kebîr’den…
15. Sayı

Dîvân-ı Kebîr’den…

Senin aşkın, çorak toprağı bile gül bahçesi haline getirir. • Ey saki; kadehi Hakk aşığının şarabı ile doldur! Yanmış, kavrulmuş gönüllere Rabbanî şarap sun! • İlahî aşkla kendind...

Arınan Aydınlanmıştır
15. Sayı

Arınan Aydınlanmıştır

Yüzyılımızda en çok kullanılan kelimelerden biri de kirliliktir. Çünkü her şeyi berbat ettik. Çevre kirliliği Su kirliliği Hava kirliliği Deniz kirliliği Ses kirliliği Hatta...