Serkan ZEYBEKER

Zaman, Tasavvuf Zamanıdır
30.Sayı

Zaman, Tasavvuf Zamanıdır

“Kim bir kavme benzemeye çalışırsa o, onlardandır.” (Ebû Dâvûd, Libâs, 4/4031)

Şimdi Kuşa Benzedi!
29.Sayı

Şimdi Kuşa Benzedi!

“Kendi nefsinin arzusunu kendisine ilâh edineni gördün mü?”(Furkân, 43)

Kem Alet İle Kemâlât Olmaz
28.Sayı

Kem Alet İle Kemâlât Olmaz

“Şüphesiz o Zikr’i (Kur’ân’ı) biz indirdik biz! Onun koruyucusu da elbette biziz.”(Hicr, 9)

Nevzuhûr Âlimlere Dikkat!
27.Sayı

Nevzuhûr Âlimlere Dikkat!

Ceddimiz, Türkçe’nin yanı sıra Arapça ve Farsça’yı da yoğun olarak kullanmıştır. Hatta bazen Arapça ve Farsça’yı aynı kelimede birleşik olarak kullanarak bazı tamlamalar da yapmışlardır. İşte bu kelim

Kadı Burhaneddin Çilehanesi
26. Sayı

Kadı Burhaneddin Çilehanesi

Kalplerin huzuru ancak kendisiyle mümkün olan “zikrullâh zamanı...

Kutbu’l-Aktâb
25. Sayı

Kutbu’l-Aktâb

Pîr Abdülkadir-i Geylânî (k.s) Hz.lerinin kutb-ül aktab hakkındaki bir sözü şöyledir: “Kutbun şeriate ittibasından daha kuvvetli bir ittiba yoktur.”

Ricâlü’l-Gayb
24. Sayı

Ricâlü’l-Gayb

Muhakkak ki Allahsakınanlarla ve iyilik edenlerle beraberdir

Mürşit Kimdir?
23. Sayı

Mürşit Kimdir?

İrşad eden, doğru yolu gösteren kılavuz, gafletten uyandıran, manen ve ahlaken olgun ve olgunlaştıran irşad vesilesi kimse...