8.sayı


8.sayı 'nın PDF'ini indirmek için tıklayınız.

es-selâmü aleyküm

Merhabalar Efendim Zaman süratle ilerliyor değil mi? Öyle ya, sayılı nefeslerini tüketenler kabristanları dolduruyor her gün. Kıyâmet ve mahkeme-i kübrâ ise yaklaştıkça yaklaşıyor. Ortak bir söz var dillerde terennüm eden, “Kıyamet yaklaşıyor, koptu kopacak!” Zaman; maksuduna ermek, visal etmek isteyenlere ayrı, fani âleme gönül verenlere ise ayrı mesajlar veriyor. Kimisi aşkla ve büyük biz hazla Yaradan’ına yelken açarken, kimisi de imtina ediyor bu ulvî seyahatten, ağırdan alıyor geçici dünya hayatı ve onun fani zevkleri için… Zuhûr’un mesajı ise malum; Okurlarına “yaklaşan zamanı” hatırlatmak, gaflet ve günahları sebebiyle küllenen özleri Allah’ı yâd etmek suretiyle âlem-i ervahta kendilerine lütfedilen o “latîf” ve “safiyy” haline avdet ettirmek. Bunun için güzel bir zaman dilimi var önümüzde, ÜÇ AYLAR… Nafile ve farz oruçları, Birbirinden kıymetli kandil geceleri,...


Kıssadan Hisse
8.sayı

Kıssadan Hisse

Sen Bir Kızını Vermezsin De... Kûfe’de bir adam üçüncü Halife Hz. Osman için “Yahudi imiş” diye tutturmuştu. Herkes bunun asılsız olduğunu, imkânsız olduğunu söylüyor ama ada...

Gel Dosta Gidelim Gönül
8.sayı

Gel Dosta Gidelim Gönül

İnsanoğlu değerli olan her şeyin ve herkesin sahtesini yapmış ve piyasaya sunmuş olan bir varlıktır. Bu sahnenin en muhteşem oyucuları “sahte peygamberler”dir. İşin cilveli tarafı ise ş...

Sohbet, Abdülkâdir GEYLÂNÎ (k.s)
8.sayı

Sohbet, Abdülkâdir GEYLÂNÎ (k.s)

Peygamber (s.a.s) Efendimiz şöyle buyurur: “İslâm dinini kabul etmiş biri, herhangi bir şahsa zenginliği için saygı gösterirse dininin üçte ikisi gider.” Ey ikiyüzlüler! Bu yüce kel...

Gönülden Gönüle Mesajlar
8.sayı

Gönülden Gönüle Mesajlar

 Ey güzel kardeşim;   Beden değil kalbinden ibâretsin, âhirette bedenin, malın değil  kalbin, amelin ve niyetin sana fayda verecek, unutmayasın.   Nereden gelip ...

Kazasker Mustafa İzzet Efendi (1801-1876)
8.sayı

Kazasker Mustafa İzzet Efendi (1801-1876)

 Tosya’da Destanağazâde Mustafa Ağa’nın oğlu olarak dünyaya gelmiştir. Babasını daha küçük bir yaşta iken kaybetmişti. Annesi de oğlunun tahsîlini düşünerek onu pâyitahta, yani İst...

Sûfî Yolunun Genel Esasları
8.sayı

Sûfî Yolunun Genel Esasları

 Son dönem tarikatlarını ilk dönem tasavvufî cemaat ve akımlarından ayıran bir takım ortak esaslar ve kurallar vardır. Bu esas ve kurallar daha evvel mevcut olsa bile son dönemdeki şekilde ve ...

Üç Ayların Değerlendirmesi
8.sayı

Üç Ayların Değerlendirmesi

 Hz. Peygamber’in hicretini esas alan ay takviminde yer alan “Receb, Şa‘bân, Ramazân” ayları, halk arasında kutlu ve mübarek aylar diye tanınır. “Üç Aylar” ...