20 Haziran 2024

14.Sayı


14.Sayı 'nın PDF'ini indirmek için tıklayınız.

es-selâmü aleyküm ve rahmetullâh

Merhabalar efendim, Yayın hayatımızın üçüncü yılına girdiğimiz bu sayımızda istedik ki, Dinimizin iki temel kaynağı olan Kur’ân-ı Kerîm ve Hadis-i şerîflerin ehemmiyetine bir kez daha vurgu yaparak, Dost’a giden yolda karınca kararınca sülûkumuza devam edelim. Abdülkâdir Geylânîlerin akidesi, Ahmed Yesevîlerin çilesi, Mevlânâların sırrı, Hacı Bayramların himmeti, Derviş Yûnusların muhabbeti… Yüce Kitâbımız ve Sevgili Peygamberimiz’den mülhemdir şüphesiz. Kur’ân’a açıkça muarız olamayanların, Efendimiz sallallâhü aleyhi ve sellem’in hadis kitaplarına giren mübarek sözlerini –hadleri olmadığı halde- eleştirmeleri, halk nazarında devasa bir inanç depremi meydana getirmekte, Allah ve Rasûlü’nün sevgisine muhtaç dimağları maalesef zehirlemektedir. Bu noktada bütün gayretimiz iman, ibadet ve muamelat hususlarında geleneksel çizgimizi sürdürmek, Kitâb ve Sünnet kaynaklı tasavvufî algımızı siz değerli okurlarımızla p...


Sûfîlerden Esintiler…
14.Sayı

Sûfîlerden Esintiler…

Sûfi zâhidlerden Ebû Abdullah Ahmed b. Yahya Cellâ, aslen Bağdatlı olup Remele ve Şam’da ikamet etmiştir. Şam’ın büyük şeyhlerindendir. Ebû Turab, Zünnûn, Ebû Ubeyde Busrî ve ba...

Yâ Resûlallah
14.Sayı

Yâ Resûlallah

Ben Ebû Hüreyre miyim ki; Sû-i hıfzımdan şikâyet edip de Sana geleyim? Çıkarıp ridanı yayasın yere, Boşaltasın üstüne mübarek avuçlarından, Sonra da toplamasını emredesin, O da ...

Mevlid Kandili
14.Sayı

Mevlid Kandili

Âlemlere rahmet olarak gönderilen Hz. Peygamberin Mevlid Kandili’ni idrak edince, her müslümanın derin derin düşünmesi lâzımdır. O’nun hayatı, sahabileriyle olan münasebeti, Kur&rsq...

Tarihimizden…
14.Sayı

Tarihimizden…

Eteğinde Toprak Taşıyıp İşçilere Yardım Eden Padişah Bu padişah Birinci Ahmet’tir. Ameleye yardım için toprak taşıması da kendi yaptırdığı ve ismini verdiği Sultan Ahmet Camii’nin t...

Hamiyetperver Olmak
14.Sayı

Hamiyetperver Olmak

“Resûlüm! Hem kendinin hem de mümin erkeklerin ve mümin kadınların günahlarının bağışlanmasını dile!” (Muhammed, l9) Varlığın hazzını, yokluğun, yoksulluğun, kimsesiz ve yetim olman...

Anne-Baba Duası
14.Sayı

Anne-Baba Duası

“Ömrün at üstünde geçsin, savaştan savaşa giresin. Allah seni galip eylesin, zenginlikle, şanla, şöhretle gözünü doyursun. Ama dilerim ki ciğerini görerek ölesin.”   ...

Dualar, Zikirler…
14.Sayı

Dualar, Zikirler…

* Abdullah b. Abbas radıyallâhü anhümâdan rivâyete göre Peygamber Efendimiz’in dualarından biri şu duâ idi:   اللهم اجعل ...

Peygamberimizin İsimleri, Künyesi ve Pak Soyu
14.Sayı

Peygamberimizin İsimleri, Künyesi ve Pak Soyu

Muhammed b. Abdullah, b. Abdulmuttalib, b. Hâşim, b. Abdi Menaf, b. Kusayy, b. Kilâb, b. Mürre, b. Ka’b, b. Lüey, b. Galib, b. Fihr, b. Mâlik, b. Nadr, b. Kinâne, b. Huzeyme, b. Müdrike, b. İ...

Hz. İnsan
14.Sayı

Hz. İnsan

İslâm, insanı saygıdeğer bir varlık olarak görür. Yüce Allah Kur’ân’ı Kerim’inde şöyle buyurur: “Biz insanı en güzel şekilde yarattık.” (Tîn, 95/4) “Ando...

Divân-ı Kebîr’den…
14.Sayı

Divân-ı Kebîr’den…

Benlik Dikenlerini Gönlün Ayağından Çıkar da İçindeki Gül Bahçelerini Seyret! • Aşkın gül bahçeleri kan perdeleri arasında olduğu için, ölümü göze almayan, oraya varamaz. Bu sebepledir ki,...

Ben-i Âdem’in Efendisine, Şiirlerin Efendisi olan Na’tlar (4) Kaside-i Bür’e
14.Sayı

Ben-i Âdem’in Efendisine, Şiirlerin Efendisi olan Na’tlar (4) Kaside-i Bür’e

Devrân-ı Zikrullah’ta zaman zaman Allah Resulüne istinaden ilâhiler söylenir. Bunlar O yüce Peygamberin şefaatini celbetmek için bir vesiledir. Geçenlerde Mirimiz Abdullah Efendi sohbetin...

Mevlânâ’nın Sırrı
14.Sayı

Mevlânâ’nın Sırrı

Yedi yüz senedir Mevlânâ’yı takip edenlere, özellikle materyalizmle kirlenmiş olan çağımız insanının onun peşine “takılmış” olmasına bakınca gerçekten bu işin “sırrı”n...