20 Haziran 2024

31. Sayı


31. Sayı 'nın PDF'ini indirmek için tıklayınız.

es-selâmü aleyküm ve rahmetullâh

Ahmed Muhammed Mustafa… (s.a.s) O dünyaya teşrif edip nebilik vazifesi verilince, zalimlerin ezberleri bozuldu. Zillete düşmüş mazlumlar ise uyanıp üzerlerinden zillet elbiselerini çıkardılar. Hatta daha nebilik verilmezden evvel, mevlidinde dahi bin yıllık yanan küfür ateşi sönmüş, kisra sarayındaki sütunlar savrulmuştu.  O, iblisin amansız düşmanı idi. Ömrünün eli kolu bağlı kaldığı en amansız demiydi. O; Ebu Cehillerin, Ebu Leheblerin  maskelerini düşürmüş, kibirlerini yıkmış, putlarını devirmiş, hevalarını yerle bir etmişti.  Kıymet verilenlerin basitliğini göstermişti. Kıymet vermeyi unuttuklarını insanlara hatırlatmıştı. Adet yerini bulsun diye diri diri kız çocuklarını gömenlerin “katiller” olduklarını yüzlerine haykırmıştı. “Diri diri gömülen kız çocuğunun, hangi günahtan ötürü öldürüldüğü sorulduğu zaman...” (Tekvir, 86) O, iyice birbirine karışmış hak ve batılın arasını açmıştı. Ne olduklarını mütekâmilen göster...


Zikir Meclislerinin Fazileti
31. Sayı

Zikir Meclislerinin Fazileti

Zikir Meclislerinin Fazileti   Ebu Hüreyre (r.a) şöyle buyurmuştur:"Gök ehli, içerisinde Allah’ın (c.c) zikredildiği evleri tıpkı bir yıldız gibi görür." Hz. Peygam...