23 Haziran 2024
Zakir

Zikir Meclislerinin Fazileti

Zikir Meclislerinin Fazileti

Fazileti Mü’min kulun salih bir meclisi, iki milyon kötü meclisinin keffâreti olur.

Zikir Meclislerinin Fazileti

 

Ebu Hüreyre (r.a) şöyle buyurmuştur:"Gök ehli, içerisinde Allah’ın (c.c) zikredildiği evleri tıpkı bir yıldız gibi görür."

Hz. Peygamber (s.a.s) şöyle buyurmuştur:

"Allah’ı (c.c) zikretmek için bir mecliste oturanları, melekler, halka çevirerek kuşatırlar. Allah’ın rahmeti kendilerini kapsar ve Allah Teâlâ, onları nezdinde bulunan kimselerin yanında anar." (İmam Ahmed, Ebu Ya’lâ ve Taberânî, Enes’ten)

"Sadece Allah (c.c) rızası için bir araya gelip O’nu (c.c) zikredenlere göklerden şöyle seslenilir: ‘Bağışlanmış olarak kalkınız! Ben sizin seyyie (kötülük)lerinizi hasenelere (sevaplara) tebdil eyledim.’  "  (Müslim, Ebu Hüreyre’den)

"Bir araya gelip de Allah’ı (c.c) zikretmeden ve Rasûlü’ne (s.a.s) salavât-ı şerîfe getirmeden dağılan bir kavmin bu toplantıları kıyâmet gününde kendilerine üzüntü ve hasret vesilesi olur."(Tirmizî, Ebu Hüreyre’den)

Hz. Dâvud (a.s) şöyle buyurmuştur: "İlâhî! Benim seni zikredenlerin meclislerinden geçerek gaflete dalanların meclislerine doğru gittiğimi gördüğün zaman, daha o meclise varmadan önce ayağımı kır. Zira ayağımın bu şekilde kırılması benim için senden gelen bir nimet olur."

Hz. Peygamber (s.a.s) şöyle buyurmuştur:

"Mü’min kulun salih bir meclisi, iki milyon kötü meclisinin keffâreti olur."  (Deylemî, İbn Vedea’dan)

Süfyan b. Uyeyne de şöyle buyurmuştur: "Bir kavim Allah’ı (c.c) anmak üzere bir araya geldiği zaman şeytan ve dünya onlardan uzaklaşır. Şeytan, dünyaya ‘Sen bunların ne yaptıklarını görmez misin?’ der. Dünya da şeytana şu karşılığı verir: ‘Sen onlara bakma! Dağıldıkları zaman ben onları teker teker boyunlarından tutup sana getiririm!”


Zakir diğer yazıları