23 Haziran 2024
Zakir

İlâhî Dîdârınla Eyle İrşâd

İlâhî Dîdârınla Eyle İrşâd

Hüdâyî sâile terahhüm eyle Feyzinle et ana tevfîkın imdâd

İlâhî dîdârınla eyle irşâd
Ya Rabbi kıl cemâlinle beni şâd
Ederse her ne matlûb sen verirsin
Zikrini kim ki eyler ise mu'tâd
Recâ kuldan atâ senden İlâhî
Hidayet kıl olam ben sana abbâd
Yine fazlınla sana oldum uşşâk
Anınçün eylerim ismin senin yâd
Bu mihnet-hânede zulmet içinde
İnâyet et kalmışam ya Rab bîdâd
Hüdâyî sâile terahhüm eyle
Feyzinle et ana tevfîkın imdâd

Eş Şeyh Es Seyyid HacıÖmer Hüdâî Baba (k.s.)


Zakir diğer yazıları