20 Haziran 2024
Zakir

Uyan Gözün Aç

Uyan Gözün Aç

Uyan gözün aç, durma, yalvar güzel Allah’a Yolundan izin ayırma, yalvar güzel Allah’a

Uyan gözün aç, durma, yalvar güzel Allah’a

Yolundan izin ayırma, yalvar güzel Allah’a

 

Her geceyi kâim ol, her gündüzü sâim ol

Hem zikr ile dâim ol, yalvar güzel Allah’a

 

Bir gün bu gözün görmez, hem kulağın işitmez

Bu fırsat ele girmez, yalvar güzel Allah’a

 

Aslığı ganimet bil, her saati nimet bil

Gizlice ibâdet kıl, yalvar güzel Allah’a

 

Ömrünü hiçe sayma, kendini oda yakma

Her şâm u seher yatma, yalvar güzel Allah’a

 

Hey nice yatırsun dur, olma bu safâdan dur

Bahr-ı keremi boldur, yalvar güzel Allah’a

 

Her vakt-i seherde bir, lütfu gelir Allah’ın

Ol vakt uyanır kalbin, yalvar güzel Allah’a

 

Allah’ın adın yâd et, cân ile dili şâd et

Bülbül gibi feryâd et, yalvar güzel Allah’a

 

Gel imdi Niyâzî’yle Allah’a niyâz eyle

Hâcâtı dırâz eyle, yalvar güzel Allah’a

 

Niyâz-ı Mısrî


Zakir diğer yazıları