15 Haziran 2024
Zakir

Hangi Günah Sebebiyle İmanın Kaybolmasından Korkulur?

Hangi Günah Sebebiyle İmanın Kaybolmasından Korkulur?

İmam-ı Azam Hazretlerine: “Hangi günah sebebiyle ile imanın kaybolmasından korkulur?” diye soruldu. Şöyle buyurdular:

 

İmam-ı Azam Hazretlerine:

“Hangi günah sebebiyle ile imanın kaybolmasından korkulur?” diye soruldu. Şöyle buyurdular:

“İman nimetine şükretmeyi terk etmek, son nefeste imansız gitmekten korkmamak, Allah'ın kullarına zulmetmektir. Her kimde bu üç fena huy bulunursa son nefeste imansız gitmesinden korkulur.”

 

 Hz. Ali (r.a) buyurdu:

“İman, üç dalı olan bir ağaç gibidir. Dallardan biri âzâlara gider, meyvesi de sâlih amellerdir. Diğer dal nefse gider, meyvesi de şehvetleri (kötü arzuları) terk etmektir. Bir dalı da kalbe gider ki onun meyvesi ihlastır.”

 

Hz. Fâtıma (r.anhâ), Rasûlullâh Efendimize (s.a.s):

“Yâ Rasûlallah, bana kulun ruhu çıktığı esnada gözlerinden yanağına dökülen inci gibi iki damla yaşı bildiriniz.”dedi.

Efendimiz aleyhisselâm:

“Ey Fâtıma! Alın terlediği, inlemeler çoğaldığı, burun delikleri açıldığı, elmacık kemikleri ortaya çıktığı, kollar serildiği vakit kul artık amelini kendisine gösteren ölüm meleğine bakmaktadır. Kul sağına, soluna bakınır, kendisine bir yardımcı ve arka çıkan bulamaz da bu haline, dünyasına esef ederek, tasalanarak ağlar ve fâni dünyasından bâkî âhirete adım atar.” buyurdular.


Zakir diğer yazıları