20 Haziran 2024

13.Sayı


13.Sayı 'nın PDF'ini indirmek için tıklayınız.

es-selâmü aleyküm

    Aşk tokmağı değdi örse Durmam gayrı dünya dursa Dünden kalma neyim varsa Sattım sana geliyorum   Merhum şairin dizeleriyle merhaba… Aşk tokmağı; Hakk’a yüzün dönmeden, Gönlün O’na vermeden, Kalbin mahzun olmadan, Örse değer mi aceb!   Ne mümkün… İslâm büyükleri hep usûl üzere olmuşlardır. Yol ve rehber önemlidir, çünkü kişiyi vâsıl ilallâh eder bi-iznillâh.   Yunus Emre (k.s) ne de güzel özetlemiş olan biteni: Gel ey kardeş, Hakk’ı bulayım dersen, Bir kâmil mürşide varmayınca olmaz, Resulün cemalin göreyim dersen, Bir kâmil mürşide varmayınca olmaz.   Niceler gittiler mürşid arayı, Arayanlar buldu derde devayı, Bin kez okur isen aktan karayı, Bir kâmil mürşide varmayınca olmaz.   Gel şimdi kardeşler gidelim bile, Nice âşıkların bağrını dele, Cebr...


Ankâzâde Köstendilî Halîl Efendi’nin, Tûti İhsan Efendi’ye Mektubu (1. Mektub)
13.Sayı

Ankâzâde Köstendilî Halîl Efendi’nin, Tûti İhsan Efendi’ye Mektubu (1. Mektub)

   Muhterem İhsan Efendi Oğlum, Cenâb-ı Hakk’ın selâmı, bereketi ve mağfireti üzerinize olsun. Oğulcuğum, mektubunuzu muhabbetle okudum. Mütehassis oldum (çok duyguland...

Mevlânâ’ya Hakaret Edenler Aynaya Baksın!
13.Sayı

Mevlânâ’ya Hakaret Edenler Aynaya Baksın!

     Bazı nasipsizler, bazı kendini bilmezler, zaman zaman başka mesele yokmuş, her şey bitmiş gibi, aslı astarı olmayan, hiçbir dayanağı bulunmayan sözler sarf ediyorlar. ...

Divân-ı Kebîr’den…
13.Sayı

Divân-ı Kebîr’den…

   “Başını ayakaltına alınca, yıldızların üstüne ayak basarsın…” • Bugün sevgiliyi gördüm, her işe, her güce tat veren, yapmasını kolaylaştıran o güzeli gö...

Örnek Müslüman
13.Sayı

Örnek Müslüman

    Peygamber Efendimize ve ashab-ı kirama olan muhabbetteki samimiyetimiz, onların yaşayışını ne derece örnek aldığımıza bağlıdır. Peygamber Efendimiz gerek sureti, beden yapısı...

Dönüş
13.Sayı

Dönüş

  Bunca yıldır bir hiçliğe Gittim sana geliyorum Yeter artık döne döne Bittim sana geliyorum   Durdum ve düşündüm demin Baktım bu yol daha emin A...

Tarikatların Zuhûru
13.Sayı

Tarikatların Zuhûru

   Tarîkat kurucuları tarîkatı kurmak için ortaya çıkmamışlar, tarîkat kurdukları iddiasında da bulunmamışlardır. Tarîkat şeyhinin çevresinde toplanıp bir cemaat oluşturan mürîdler, şeyhi...

Sûfîlerden Esintiler…
13.Sayı

Sûfîlerden Esintiler…

Amr b. Osman el-Mekkî (k.s)     Sûfi zâhidlerden Ebû Abdullah Amr b. Osman Mekkî (v.291/903) tasavvuf büyüklerindendir. Ebû Abdullah Nebâci ile görüşmüş, Ebû Said Harraz ...

Gönül Kâbe’si
13.Sayı

Gönül Kâbe’si

    İbadetlerimiz de bize benzer. Onların da bir ruhu bir bedeni vardır. Onların da bir özü bir şekli vardır. Namazın farzlarından biri ayakta durmak biri de yere kapanmak, secde yap...

Yâ Nureddin Zengi
13.Sayı

Yâ Nureddin Zengi

           Nureddin Zengî çok büyük bir insandı. İbnü’l-Esir eserinde:     “Ben önceki sultanların hayatını inc...

Cömert ve Hayırhâh Olmak
13.Sayı

Cömert ve Hayırhâh Olmak

    "Eli sıkı olma! Büsbütün eli açık da olma! Sonra kınanır, kaybettiklerinin hasretini çeker durursun." (İsrâ, 17/29) Gönlü insan sevgisiyle dolu olan, diğergâm olmay...

Ben-i Âdem’in Efendisine, Şiirlerin Efendisi Olan Na’tlar (3) Kaside-i Bür’e
13.Sayı

Ben-i Âdem’in Efendisine, Şiirlerin Efendisi Olan Na’tlar (3) Kaside-i Bür’e

    “Tevbe Estağfirullâh Yâ Tevvâb; Sana tövbe ediyorum ey Tevvâb olan! Ente Rabbî ve ente Halaktenî, ve ene abdüke / Sen benim Rabbimsin, Sen beni yarattın ve ben Senin ku...

Dualar ve Zikirler
13.Sayı

Dualar ve Zikirler

Allâhümme Ecirnî Mine’n-Nâr… Bu dua ile ilgili olarak Peygamber Efendimiz (a.s) şöyle buyurmuştur: “Sabah namazını kıldığında hiç kimseyle konuşmadan önce yedi defa: ...